همایش عدالت از نگاه دیگر

امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود :

اين همايش ساعت 10 صبح امروز (دوشنبه) با سخنراني حسن رحيم‌پور ازغدي تحت عنوان «مفهوم شناسي عدالت، توسعه و عدالت» آغاز مي‌شود و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت.

اين همايش ساعت 10 صبح امروز (دوشنبه) با سخنراني حسن رحيم‌پور ازغدي تحت عنوان «مفهوم شناسي عدالت، توسعه و عدالت» آغاز مي‌شود و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت.
وي از حسين كچوئيان، يوسفعلي اباذري و ابراهيم فياض از اساتيد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به عنوان ديگر سخنرانان اين همايش نام برد و افزود: اين سخنراني‌ها با موضوعات « تجدد از عدالت تا حقوق بشر»، «عدالت و اجتماع» و «عدالت ارتباطي» خواهد بود.
آخرين برنامه همايش ميزگرد«عدالت و توسعه، الگوهاي اجرايي عدالت» با حضور دکتر موسي غني‌نژاد و حجت الاسلام سيد عباس نبوي است.
اين همايش به همت بسيج دانشجويي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار مي‌شود.