پایان اولین دور مذاکرات: تشريح مواضع ايران در گفتگوهاي سه جانبه بغداد

مذاکره ایران و آمریکا در خصوص عراق برگزار شد

نماينده ايران در گفتگوهاي بغداد مواضع جمهوري اسلامي را درباره عراق براي حل مشكلات اين كشور تشريح كرد.

دور اول گفتگوي ميان سفير جمهوري اسلامي ايران و سفير آمريكا در عراق صبح امروز دوشنبه با حضور مقامات عاليرتبه عراقي برگزار شد.
درجلسه افتتاحيه امروز علاوه بر اعضاي 2 هيات ايراني و آمريكايي، رئيس پارلمان عراق، معاونين نخست وزير و وزير امور خارجه عراق حضورداشتند كه روساي 2 هيات ايراني و آمريكايي و مقامات عراقي به سخنراني پرداختند.
متن كامل سخنراني حسن كاظمي قمي سفير جمهوري اسلامي ايران و رئيس هيات ايراني در اين گفتگوها به اين شرح است.
در آغاز سخن فرصت را مغتنم شمرده و مراتب قدرداني خود را از ميزباني دولت عراق و جناب آقاي مالكي كه در نظر دارد با ديدگاهي واقع بينانه و در چهارچوب همكاري مشترك راهكارهاي مناسب برون رفت از چالش هاي فراروي عراق را بيابد ، ابراز مي دارم و حمايت قاطع و پشتيباني كامل جمهوري اسلامي ايران را از دولت و ملت عراق در همه زمينه هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي مورد تاكيد قرار مي دهم
جمهوري اسلامي ايران بعنوان همسايه عراق با برخورداري از روابط ديرينه فرهنگي ، مذهبي و تاريخي ميان دو ملت و طولاني ترين مرزهاي آبي و خاكي ، اوضاع و تحولات اين كشور را همواره با دقت پيگيري نموده و بر احترام به تماميت ارضي ، حفظ وحدت داخلي و ارتقاي ثبات و امنيت در اين كشور تاكيد مي نمايد.
جمهوري اسلامي ايران عليرغم متحمل شدن خسارات فراوان مادي و معنوي در اثر تجاوز رژيم صدام ، همواره در كنار مردم و معارضين بوده و از هيچ گونه همكاري در راستاي احقاق حقوق مردم عراق دريغ نورزيده است . ضمن اينكه بدليل سياست هاي غير انساني رژيم صدام ، بيش از سه دهه ميزبان حدود دو ميليون پناه جوي عراقي بود . علاوه بر خدمات انساني ، بدنبال تجاوزات رژيم صدام ، جمهوري اسلامي ايران در پي درخواست مبارزان عراقي از مبارزات حق طلبانه ملت عراق عليه رژيم فاشيست ضد بشري صدام حمايت نمود .
بدون ترديد حمايت گسترده و بي دريغ جمهوري اسلامي ايران از احزاب و گروههاي مبارز كرد ، سني و شيعه عراقي موجب ادامه حيات سياسي و استمرار مبارزه آنان عليه رژيم صدام گرديد . ضمن اينكه رژيم صدام همواره تلاش مي نمود تا ضمن سركوب مبارزين عراقي از گروهك تروريستي شناخته شده منافقين عليه مردم عراق و جمهوري اسلامي ايران بهره برداري نمايد .
كشف گورستان هاي دسته جمعي مملو از اجساد مردم مظلوم عراقي كه بخش عمده آن متعلق به اكراد و شيعيان بود از جمله جنايات رژيم صدام به شمار مي رود كه در راستاي قيام مردمي انتفاضه در سال 1991 م به وقوع پيوست . حركت و قيام مردمي كه در پي تهاجم صدام به كويت و شروع حملات آمريكا و متحدين آن عليه تجاوز صدام آغاز گرديد و به سرعت گسترش يافت ، ليكن متاسفانه توقف اين عمليات توسط آمريكا و متحدين موجب كشتار وسيع مردم عراق اعم از كرد و شيعه ( و حتي بخشي از جامعه سني ) گرديد .
همچنين عمليات انفال در كردستان عراق توسط رژيم كه بيانگر نمونه هايي از ددمنشي هاي رژيم صدام است و در اين دو مقطع جمهوري اسلامي ايران همانند مقاطع ديگر به كمك مبارزين و مردم عراق شتافته و بخش عظيمي از آوارگان ( حدود 5/1 ميليون نفر ) را در خود جاي داد و از آنان حمايت و ياري نمود.
جامعه جهاني به خوبي واقف است كه طي جنگ تحميلي رژيم بعث عليه جمهوري اسلامي ايران و هشت سال دفاع مقدس جمهوري اسلامي ايران ، رژيم صدام به كرات از سلاح هاي ممنوعه اي همچون سلاح هاي ميكروبي و شيميايي عليه ملت ايران استفاده نمود . اما جمهوري اسلامي ايران بر مبناي وظيفه ديني و انساني خود حتي براي يك بار از حق مقابله به مثل استفاده نكرد چرا كه آن را مغاير با احكام شرع اسلام و همچنين مصالح و منافع مردم مظلوم عراق مي دانست .
همانگونه كه اشاره شد جمهوري اسلامي ايران قبل از سقوط رژيم صدام ، از مبارزه رهايي بخش و معارضين عراقي ، اعم از كرد ، شيعه و سني حمايت نمود و آنان را در جهت ايجاد وحدت و كمك به ساقط كردن صدام پشتيباني كرد . در اين راستا نشست ها و اجلاس هاي مهمي متشكل از رهبران عراقي درتهران ، ديانا و صلاح الدين ، بر پايه سه محور اساسي وحدت عراق ، وحدت رهبران عراقي و ايجاد يك راهكار منطقي كه همه طيف ها و رهبران را براي اداره امور عراق در بر گيرد ، شكل داد .
به همين دليل پس از سقوط صدام ، تشكيل شوراي حكومتي ( مجلس حكم ) از مهمترين دستاوردهايي بود كه به شدت مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت . تشكيل اين شورا از توصيه هاي اكيد جمهوري اسلامي ايران به دوستان عراقي بود به همين منظور جمهوري اسلامي ايران با اعزام هيئت و حضور در صلاح الدين ضمن كمك به شكل دهي اجلاس رهبران ، نسبت به تشكيل مجلس حكم به گونه اي كه همه رهبران موثر كرد ، سني و شيعه و حتي مسيحي را در برگيرد كمك شاياني نمود . با تشكيل شوراي حكومتي، جمهوري اسلامي ايران بلافاصله هيئت بلند پايه اي را با هدف تاييد و حمايت از فرآيند سياسي به عراق اعزام نمود و اين اعزام در شرايطي صورت پذيرفت كه مخالفت بسياري از كشورها از فرايند سياسي و شوراي حكومتي را به همراه داشت .
جمهوري اسلامي ايران همانند دوران مبارزه ملت عراق ، تاييد و حمايت همه جانبه خود را از تلاش رهبران ، مراجع ديني و مردم ، اعم از كرد ، شيعه و سني و مسيحي در فرايند سياسي در عراق جديد ، يعني شكل گيري شوراي حكومتي ، حكومت موقت ، دولت انتقالي ، انتخابات مجلس ملي ، رفراندوم قانون اساسي ، تاسيس مجلس نيابي و تشكيل دولت ، ادامه و كمك به دولت منتخب دائمي در ايفاي وظايف اساسي خود در سه پروسه سي