آنهايي كه جايشان در منطقه تنگ مي‌شود مخالف مذاكره مستقيم ايران و آمريكا هستند!

شمس الواعظین:

وی با تاکید بر اینکه مذاكرات ايران و آمريكا بر سر عراق مي‌تواند ورود به ديپلماسي آشكار و نقطه‌ي عطف تعامل ايران و آمريكا باشد، گفت: ايران و آمريكا نمي‌توانند بدون برخورداري از يك روابط مودت‌آميز دو جانبه در مورد عراق كار مشتركي را انجام دهند.

شمس‌الواعظين گفت ايران و آمريكا نمي‌توانند بدون ايجاد تعاملي دو جانبه بر سر عراق توافقي را صورت دهند.

مشاءالله شمس‌الواعظين، روزنامه‌نگار در گفت و گو با خبرنگار سياسي – خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درخصوص اين كه مذاكرات ايران و آمريكا بر سر عراق مي‌تواند ورود به ديپلماسي آشكار و نقطه‌ي عطف تعامل ايران و آمريكا باشد، گفت: ايران و آمريكا نمي‌توانند بدون برخورداري از يك روابط مودت‌آميز دو جانبه در مورد عراق كار مشتركي را انجام دهند.

وي گفت: دست يافتن به توافق مشترك بر سر عراق نياز به يك مقدمه دارد كه آن در شكل روابط دو جانبه ميان ايران و آمريكا خود را نشان مي‌دهد و پس از آن است كه موضوع و جغرافياي برگزاري مذاكرات تغيير خواهد كرد.

اين روزنامه‌نگار خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد د