در حال حاضر بجاي اين‌كه به سمت روشنفكري و روشنگري رويم به سمت روشنفكرمآبي و غرب‌زدگي رفته‌ايم.

دبری جنبش عدالتخواه :

شور، انگيزه و پتانسيل بسيار بالاي جوانان دانشگاهي، اگر در راه اصلاح كشور به جريان بيفتد رشد و ترقي كشور را به دنبال خواهد داشت و اگر دچار انحراف شوند در اين راه دچار نقصان خواهيم شد.

در آستانه هيجدهمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره) دبیر جنبش به ارزيابي ديدگاه‌هاي امام (ره) در زمينه‌ي ايجاد دانشگاهي مطلوب و نقش آن در جلوگيري از انحرافات پرداخت و ابراز تأسف كرد: « استيلاي تمدن غرب با توجه به شكل، قوت و نوع اين فرهنگ بر جامعه‌ي آكادميك با گذشت 28 سال از انقلاب به چشم مي‌خورد.»

وي ضمن اينكه مؤلفه‌ي فوق را يكي از تأكيدات امام (ره) بر جامعه‌ي دانشگاهي دانست، توانايي دانشگاه در جهت حل نمودن مشكلات جامعه را از ديگر مؤلفه‌هايي برشمرد كه بايد توسط جامعه‌ي دانشگاهي مدنظر قرار گيرد.

جليلي‌نژاد هم‌چنين اسلامي بودن دانشگاه‌ها را از ديگر موارد مورد تأكيد بنيانگذار انقلاب اسلامي خواند و با اشاره به نگاه عميق و دقيق امام (ره) در اين باره، خاطرنشان كرد: « اينكه امام بر ضرورت پيگيري مباحث اسلامي از مهدكودك‌ها توجه داشتند حاكي از اين است كه اسلامي شدن دانشگاه با تزريق چند واحد و فشار بر موضوعات اسلامي امكان‌پذير نيست و توجه به ريشه‌ها يعني تربيت از دوران كودكي و ابتدايي ملاك اساسي در اين راستاست.»

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي درباره اين فراز وصيت‌نامه‌ي حضرت امام مبني بر جلوگيري از انحرافات در دانشگاه كه نجات ملت و كشور را به دنبال خواهد داشت، تصريح كرد: «شور، انگيزه و پتانسيل بسيار بالاي جوانان دانشگاهي، اگر در راه اصلاح كشور به جريان بيفتد رشد و ترقي كشور را به دنبال خواهد داشت و اگر دچار انحراف شوند در اين راه دچار نقصان خواهيم شد.»

جليلي‌نژاد ضمن اين‌كه توجه به سخنان عميق و دقيق امام (ره) و توصيه‌هاي مقام معظم رهبري را براي مسوولان كشور ضروري دانست، تصريح كرد: « آگاهي بخشي از سازوكارهايي است كه اول از همه وزارت آموزش و پرورش در راستاي نزديكي به مباحث پرورشي نه فقط درسي بايد مورد توجه قرار دهد.»

وي در عين‌حال ابراز تأسف كرد: « دانشجويان ما هنوز با بسياري از تعاريف و مفاهيم اوليه و پايه‌اي انقلاب اسلامي آگاه نيستند و وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهادي كه حدود 16 ميليون نفر از جمعيت كشور 12 سال از بهترين اوقات خود را در ارتباط با چنين نهادي هستند بايد به صورت مبنايي به بازنگري جدي در اعمال و شرح وظايف خود پرداختا با بعد، وزارت علوم ادامه‌دهنده‌ي آن باشد.»

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اين مطلب كه استراتژي مدون، دقيق، جدي و قابل قبولي براي كودك ابتدايي كه قرار است بعدها در دانشگاه حضور پيدا كند، نداريم، گفت: « دانشگاه جايگاه انسان شدن است و با اين بهره‌گيري از استراتژي فوق مي‌توان به بحث پرورش بيشتر از اين توجه كرد.»

وي همچنين در رابطه به بحث روشنفكري در دانشگاه پرداخت و گفت: در حال حاضر بجاي اين‌كه به سمت روشنفكري و روشنگري رويم به سمت روشنفكرمآبي و غرب‌زدگي رفته‌ايم.

 به اشاره‌ي حضرت امام (ره) بر ضرورت وحدت ميان حوزه و دانشگاه در فرازي ديگر از وصيت‌نامه‌ي خود، تصريح كرد: « وجود افراد روشن و آگاه از حوزه در دانشگاه هم‌چنين افراد معتقد و مؤمن دانشگاه در حوزه نتيجه و فرآيندي مثبت و جدي را به همراه خواهد داشت و اگر ارتباط جدي، آگاهانه و با فكر باز در ارتباط حوزه و دانشگاه اعمال ‌شود شاهد از بين رفتن بسياري از انحرافات نخواهيم بود.»

منبع : ایسنا