آیا برکناري اعضاي هيات مديره بهزيست بنياد، برکناری رئیس سازمان بهزيستي را به دنبال خواهد داشت؟

امتحان سخت احمدی نژاد و سردار نقدی برای مبارزه با قاچاق كالا و ارز

بنا بر اين بخشنامه، فقيه، رئيس بهزيستي و آقاخان، عضو ارشد ستاد رايحه خوش خدمت و عضو هيأت مديره شركتي كه در آن تحت پوشش قرارداد با تاجران، اقدام به واردات غيرقانوني كالا در حجم انبوه و ترخيص آن به عنوان هداياي خيريه و سپس دريافت حدود يك سوم تعرفه به عنوان حق‌الزحمه انجام مي‌شده است، بركنار و تحويل مراجع قضائي مي‌شوند

در حالي كه بنا بر اسناد و اطلاعات افشاشده، قاچاق كالا توسط يكي از شركت‌هاي وابسته به سازمان بهزيستي قطعي شده است، محمود احمدي‌نژاد و محمدرضا نقدي، رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، براي اجراي بخشنامه مبارزه با قاچاق، مورد پرسش قرار گرفته‌اند.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه براي نخستين بار با اقدامي قاطع، انقلابي و قابل تقدير، بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، اقدام به كشف، برخورد و افشاي قاچاق كالا توسط اعضاي يكي از گروه‌هاي سياسي حامي دولت كرده است، اكنون مهم‌ترين مسئول پيگري اجراي قانون و بخشنامه رئيس‌جمهور به شمار مي‌رود.

در اين بخشنامه كه رئيس‌جمهور آن را در پايان سال 1384 ابلاغ كرد، تصريح شده است: «صادرات و واردات و خريد و فروش داخلي كالاها توسط دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه يا واحدهاي تابعه آن نيز بايد با رعايت كامل قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه‌ها و حقوق گمركي صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از اين مسئله، حتي اگر بدون منفعت شخصي صورت گرفته باشد، بالاترين مسئول سازماني مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذيربط، عزل و براي تعقيب قضائي به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد».

بنا بر اين بخشنامه، ابوالحسن فقيه، رئيس سازمان بهزيستي به عنوان بالاترين مسئول سازماني و رستم سيدآقاخان، عضو ارشد ستاد رايحه خوش خدمت و عضو هيأت مديره شركت وابسته به بهزيستي كه در آن تحت پوشش قرارداد با تاجران، اقدام به واردات غيرقانوني كالا در حجم انبوه و ترخيص آن به عنوان هداياي خيريه و سپس دريافت حدود يك سوم تعرفه قانوني به عنوان حق‌الزحمه كارچاق‌كني مي‌شده است، بركنار و تحويل مراجع قضائي مي‌شوند.

اين شركت علاوه بر قاچاق پوشاك، اقدام به صادرات قاچاق پانزده هزار تني مواد نفتي كرده است. همچنين قاچاق 460 ميليون تومان، گوشي تلفن، آيفون تصويري، برنج، چاي و لاستيك كاميون از جمله ديگر فعاليت‌هاي اين شركت است.

منبع: بازتاب

رجانیوز ماجرا را اینگونه شرح می دهد ولی  در خصوص بخشنامه و برکناری رئیس سازمان بهزیستی سخنی به میان نمی آورد:

افشاي تخلفات شركت بهزيست بنياد از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سبب شد تا ابوالحسن فقيه، رييس سازمان بهزيستي مديرعامل و اعضاي هيات مديره اين شركت را عزل و به مراجع قانوني معرفي كند.

 اسامي اعضاء هيئت مديره شركت بهزيست بنياد به گزارش سايت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به اين شرح است: محمدرضا قلي‌زاده شيروان، سيد رستم سيد‌آقاخان و امير قيصرزاده.

 گفتني است، رئيس‌جمهور در پايان سال 1384 با ابلاغ بخشنامه اي، تصريح كرده است: «صادرات و واردات و خريد و فروش داخلي كالاها توسط دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه يا واحدهاي تابعه آن نيز بايد با رعايت كامل قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه‌ها و حقوق گمركي صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از اين مسئله، حتي اگر بدون منفعت شخصي صورت گرفته باشد، بالاترين مسئول سازماني مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذيربط، عزل و براي تعقيب قضائي به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد».

گفتني است، بهزیست بنیاد از نظر حقوقی از سازمان بهزيستي جداست و اعضاي هيات مديره حق امضا دارند و از سوي ديگر اين سازمان در هیچ قرارداد مشكوك و شبهه دار شرکت نداشه است.

 همچنين طرف قرارداد مشكوك به قاچاق كالا شركت بهزیست بنیاد بوده و بنا به اظهارات مسئولان ارشد بهزيستي اين شركت از اعتماد اين سازمان سو استفاده کرده است.

 ابوالحسن فقيه رييس سازمان بهزيستي اعلام كرده، رئیس سازمان از اجرای قراردادی که از تخلفش مطلع بوده، جلوگیری کرده و  از بقیه تخلفات اطلاعي نداشته است و بلافاصله پس از اطلاع رساني ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود سازمان اولین مدعی این قضیه است و از مراجع قضایی میخواهد که با بر هم زنندگان ثبات اقتصادی کشور شدیدا برخورد شود.

 اين برخورد سازمان بهزيستي در حالي صورت مي گيرد که هنوز هیچ يک از مدیران بهزیست بنیاد به مراجع قضايي احضار نشده اند.