تحقیق از دانشگاه آزاد و سازمان تبلیغات اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیا این تحقیق و تفحص ها به نتایج عملی ختم خواهد شد؟!

دکتر مخبر – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه دو گزارش از سوی هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد…


دکتر مخبر – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه دو گزارش از سوی هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: بر اساس این گزارش ضرورت توجه به شاخصه های دینی در تدوین برنامه ها در حوزه های دینی، هنری و تبلیغات دینی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی مورد تاکید و تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر شد سازمان فوق الذکر کار مطالعاتی برجسته تری را انجام و بر اساس این رویکرد کار سازماندهی خودش را آغاز کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین ارتباط افزود: همچنین مقرر شد سازمان تبلغیات اسلامی در خصوص تربیت مبلغین دینی بر حسب نیازهای کلان کشور، طرح مشخصی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند، چون در این زمینه به خصوص در زمینه تبلیغات اسلامی و دینی با کمبودهایی مواجه هستیم.

دکتر مخبر در ادامه در مورد گزارش ارائه شده از سوی هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری مطرح شد و اتخاذ رویکرد کیفی و توجه به دستاوردهای کیفی در رسیدن به استانداردها و معیارهای کیفی جهانی توسط دانشگاه آزاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود : همچنین مقرر شد دانشگاه آزاد ظرف مدت 6 ماه تا یک سال، گزارش لازم در رابطه با ارتقا کیفی در زمینه های طرح های پژوهشی، پایان نامه های دکتری و مقالات علمی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

منبع: کتاب نیوز