دبیر مجمع حزب الله علم و صنعت: وجود نقد منصفانه و نقدپذيري متواضعانه در دانشگاه‌ها

در گفتگوی با ایسنا مطرح شد

دبـيـر مـجـمـع دانـشـجـويـان حـزب‌الـله دانـشـگـاه عـلـم و صـنـعـت اظهار داشت: « با توجه به اينكه خطوط قرمز نقد و تفاوت آن با مخالفت هنوز مشخص نيست در نتيجه، خيرخواهانه بودن يا نبودن اين فضا، شفاف به نظر نمي‌رسد.»

دبـيـر مـجـمـع دانـشـجـويـان حـزب‌الـله دانـشـگـاه عـلـم و صـنـعـت اظهار داشت: « با توجه به اينكه خطوط قرمز نقد و تفاوت آن با مخالفت هنوز مشخص نيست در نتيجه، خيرخواهانه بودن يا نبودن اين فضا، شفاف به نظر نمي‌رسد.»

باهنر در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ضرورت وجود نقد منصفانه و نقدپذيري متواضعانه در محيط دانشگاه‌ها، ايجاد فضاي صادقانه براي راحت‌تر حرف زدن را از ملزومات نقد منصفانه و نقدپذيري متواضعانه دانست.

وي گفت: « اگر به اين اصل معتقد باشيم كه ما همگي خيرخواه همديگريم و اين خيرخواه بودن را در رفتار و عمل خود نشان دهيم به نتايج مطلوبي دراين‌باره خواهيم رسيد.»

اين فعال دانشجويي با انتقاد از آنچه نبود نقدپذيري در برخي مسوولان و مديران دانشگاهي مي‌خواند، خاطرنشان كرد: « مديريت دانشگاه‌ها بايد با ايجاد فضاي سالم براي ايجاد نقد و پاسخگويي كه يكي از وظايف عمده‌ي آنهاست در جهت زمينه‌سازي براي رفع هرگونه تشنج در دانشگاه‌ها تلاش كنند.»

باهنر در ادامه داشتن اتحاد و همدلي در كنار حفظ و قبول كردن اختلاف سليقه‌ها را ضروري دانست و گفت: « تشكل‌هاي دانشجويي در چارچوب‌ها و اصول اختلافي ندارند بلكه اگر هم اختلافي هست در سليقه‌هاست.»

وي درباره ضرورت وجود مداراي سياسي در اين راستا ضمن اينكه تاكيد داشت اين مدار بايد به معناي احترام گذاشتن به خطوط افتراق تشكل‌ها در كنار هم باشد، ابراز عقيده كرد: « تخطئه كردن فضاي نقد و يكسو شدن به اين معنا كه همگي، تفكري واحد داشته باشيم مداراي سياسي نيست چراكه وجود تضارب آراء و افكار در جامعه‌ي دانشگاهي باعث رشد چنين فضايي خواهد شد.»

باهنر بر ضرورت وجود كرسي‌هاي آزادانديشي در محيطي چون دانشگاه تاكيد كرد و گفت: « آزادانديشي در فضاي مساعد، اگر به عنوان يكي از شرط‌ هاي اصلي پيشرفت جامعه از لحاظ مدني و رشد فكري بوده و بر افكار متفاوت و برخورد دايمي اين افكار و سلايق تاكيد داشته باشد، اختلافات كمتر شده و تفكري صحيح از اين راه به دست خواهد آمد.»

وي در پايان لازمه‌ي رسيدن به چنين تفكري را داشتن روحيه‌ي حقيقت‌طلبي عنوان كرد و آن را باعث رشد و بالندگي هر محيط فكري خواند.

منبع: ایسنا