ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي در کلام رهبر انقلاب اسلامی

مباحث رهبری در خصوص عدالت اجتماعی1

نباید در مبارزه با فساد قانع بود، بلکه باید فساد اداری و مالی و خیانت به امانت های ملی ریشه کن و مبارزه با آن همه گیر شود…


 مبارزه با مفاسد باید صورت گیرد و مردم در جریان آنها باشند، وقتی عده ای مسئول زمین های دماوند و لواسان را به صورت هکتاری بین خودشان تقسیم می کنند اما برخی از مردم می خواهند 200 متر زمین بگیرند کارشان با اشکال مواجه می شود چرا باید آن مسئول 30 هکتار بگیرد و برای خود ویلا بسازد و  دولت هم ساکت باشد ما برای همین اصلاحات آمده ایم. جلوگیری از خلاف و مفاسد اقتصادی اخلال در اقتصاد نیست، آیا جلوگیری از خلاف برخورد غیر علمی با اقتصاد است ولی تاکید می کنند ما در صحنه های جهانی و داخلی ایستاده ایم و حتی اگر شبانه روز برخی ها به دولت توهین کنند ما عقب نخواهیم رفت.

**********

نباید در مبارزه با فساد قانع بود، بلکه باید فساد اداری و مالی و خیانت به امانت های ملی ریشه کن و مبارزه با آن همه گیر شود. نظام اسلامی امروز از لحاظ ثبات سیاسی، کار و تلاش خستگی ناپذیر مسئولان و اعتماد مردم به آنان، یکپارچگی و همدلی مسئولان، برخورداری از نسل جوان امیدوار به آینده و دلبسته به ارزش های دینی، مبارزه جدی با فساد و تبعیض، پیگیری مشکلات مرم به ویژه محرومان، شاخص های مختلف، اقتصادی و اجتماعی، اقتدار و منزلت اجتماعی در عرصه بین الملل و موقعیت متزلزل دشمنان در وضعیتی بسیار خوب نسبت به سالیان گذشته و در یکی از بهترین و برترین شرایط قرار دارد.

*********

دشمنان براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ، راه‌هاي مختلف از جمله راه‌هاي سياسي و فرهنگي را تجربه كرده اما با شكست مواجه شدند و اكنون اميد آنها ضربه‌زدن به ايران از راه اقتصادي است.
رئيس جمهوري تاكيد كرد: مسوولان ذي ربط بايد با دقت و هوشياري، تدبير و سرعت، دشمنان را در رسيدن به اين هدف خود مايوس كنند.
احمدي نژاد افزود:دشمنان نظام اسلامي از دو طريق اقتصادي يعني جلوگيري از حركت روبه‌رشد اقتصادي كشور برپايه ارزش‌هاي اسلامي وتحقق عدالت و همچنين ترويج مفاسد اقتصادي در كشور، در پي‌دستيابي به اهداف خود هستند و بطورجدي براي موفقيت در اين راه‌برنامه‌ريزي كرده‌اند.
رئيس جمهوري در عين حال اظهار داشت : در صورتي كه موانع بازدارنده‌هاي مفاسد اقتصادي رفع شود، سرعت پيشرفت اقتصادي كشور دو برابر خواهد شد.
احمدي نژاد در ادامه سخنان خود با تبيين اهميت مبارزه مداوم با مفاسد اقتصادي در توسعه و پيشرفت كشور و افزايش سرمايه‌گذاري ، تصريح كرد : اگر بودجه كنوني صد برابر هم شود و گروهي نيز شبانه روز در جهت آباداني كشور تلاش كنند ولي آلودگي و مفسده در پيكره اقتصادي كشور حضور و جريان داشته باشد پيشرفت چنداني در اجراي برنامه‌هاي عمراني و توسعه كشور بوجود نخواهد آمد.

**********

در 15 سال گذشته برغم شعارهاي فراوان درباره كاهش حوزه دخالت دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي ، سرمايه‌گذاري دولتي در اين بنگاه‌ها بيش از 500 رابر كاهش تصدي‌گري دولت، افزايش يافته است. وي تاكيد كرد : دولت نهم در نخستين گام سرمايه‌گذاري جديد دولتي را جز در موارد خاص ممنوع كرده است.
تحقق عدالت ، آرمان انقلاب اسلامي و مفاسد اقتصادي نقطه مقابل آن است، حضور افرادي را كه در دست درازي به بيت المال براي خود هيچ حد و مرزي قائل نبوده‌و خود را مالك كشور مي‌دانند.
آسيب بزرگ مفاسد اقتصادي اين است كه صاحبان ثروت‌هاي نامشروع براي حفظ آن و ايجاد حاشيه امنيت براي خود ، تلاش مي‌كنند به قدرت سياسي از راه‌هاي ناسالم و به هر قيمتي دست يابند.
احمدي نژاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را از سخت‌ترين مراحل تكامل انقلاب دانست و افزود: در واقع مبارزه با مفسدان اقتصادي مقابله با محل تمركز شيطان است و در اين راه پاك كردن خود از علاقه به مال دنيا، هوشياري، تدبير، سرعت ودلسوزي براي انقلاب،اسلام و ملت ايران‌و پرهيز از ساده‌دلي از ويژگي‌هاي مهمي است كه همه افراد در اين مسير بايد داشته باشند.
رئيس جمهوري به تلاش دشمن براي جلوگيري‌از حركت روبه‌رشد ملت ايران اشاره كرد و اظهار داشت:براي مقابله با دشمن بايد علاوه‌براصلاح‌مقررات و سازوكارها، با مفسدان هم برخورد قاطع و باتدبير كرد كه اين امر نيازمند مراقبت دائم و هوشياري است.

**********

در مبارزه با مفسدان اقتصادي بويژه دانه‌درشت‌ها نبايد دل رحم بود بلكه بايد شجاعانه و قاطعانه با آنها برخوردكرد زيرا آنها دست به هر عملي مي‌زنند تا به انقلاب و نظام اسلامي ضربه وارد كنند.

**********

مبارزه با مفسدان اقتصادي به معني مخالفت با سرمايه‌گذاري نيست بلكه فراهم كردن زمينه‌اي بهتر و امن براي سرمايه‌گذاري و آباداني كشور بر پايه عدالت و سلامت در كار است.

**********

رئيس‌جمهور، شناسايي گلوگاه‌ها و برنامه ريزي براي پيشگيري از بروز تخلفات اقتصادي را در مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار مهم دانست.

**********

 

کسانی که میلیاردها پول از بانک ها گرفته اند می خواهند مانع اجرای عدالت شوند و اگر بخواهند گوشه ای از این پول را وارد چرخه اقتصادی کنند بدنبال اخلال در آن هستند، اما بدانند این دولت تا پایان یافتن فساد و تبعیض ایستاده است و از پای نخواهد نشست.

**********

ما می گوییم بخش خصوصی یعنی مردم، نه بخش اختصاصی که عده ای مملکت را متعلق به خودشان بدانند و این دولت با این تفکر مبارزه خواهد کرد و تا کوتاه کردن دست همه مفسد
ان بطور کامل از بیت المال در مقابل انحصار طلبان خواهد ایستاد. برخی افراد با اقدام دولت در مبارزه با مفسدان به بهانه توسعه اقتصادی مخالفت می کنند، اتفاقا توسعه اقتصادی در مبارزه با فساد اتفاق می افتد، زیرا افراد در محیط سالم به سرمایه گذاری اطمینان پیدا می کنند و در این صورت رشد اقتصادی حاصل می شود.

منبع: سایت اقتصاد پنهان( ارگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)