مبارزه با قاچاق و بسترسازي فرهنگي

مقاله ای از سایت اقتصاد پنهان

در عرصه فرهنگي، ملت ايران زير شديدترين تهاجمات دشمن مقاومت كرده و كماكان ارزشهاي فرهنگي خود را حفظ كرده است. نزديك به يكصد شبكه راديو، تلويزيوني و ماهواره‌اي بطور مستقيم مشغول جنگ رواني، تبليغات و تهاجم فرهنگي عليه ملت ما هستند. ..

مبارزه با قاچاق و بسترسازي فرهنگي  

مقدمه:

طي سه دهه گذشته، ملت ايران فراز و نشيب‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته و موانع بزرگي را از پيش رو برداشته است. نه تنها موانع و مشكلات را يكي پس از ديگري حل كرده، بلكه در بعضي از عرصه‌ها سرآمد شده و به الگوي موفقي براي ساير ملت‌ها تبديل گرديده است. سرآمدي در عرصه سياسي و صلابت در عرصه دفاعي، پايداري در حفظ و اعتلاي فرهنگ ملي و درخشش در عرصه‌هاي علمي از جمله برتري‌هاي ملت ايران است.

 

سرآمدي در عرصه سياسي:

در عرصه سياسي، استقلال ملت ايران سرآمد و زبانزد است. ما فارغ از نيات قدرت‌هاي مسلط جهان هر تصميمي را كه منطبق بر اهداف و راهبردهاي ما و متناسب با مصالح و منافع ملي ماست اتخاذ مي‌كنيم و مهمتر اينكه؛ در اين تصميمات بارها و بارها برخواست سياسي قدرت‌هاي سلطه‌گر فائق آمده‌ايم و نه تنها استقلال سياسي خود را حفظ كرده‌ايم، بلكه موجب بيداري و آزاديخواهي ساير ملل نيز شده‌ايم.

بخش عظيمي از ملت‌هاي جهان، امروز همان شعارهايي را مي‌دهند كه ملت ايران سالها منادي آن بوده است. نهضت ضدآمريكايي و ضد استكباري كه امام خميني (ره) برپا كرد امروز بيش از يك ميليارد نفر عضو دارد؛ كه از شرق خاور دور تا غرب آمريكاي لاتين پراكنده‌اند. خروش اين نهضت بزرگ جهاني را هر روز در اجتماعات خودجوش ملت‌هاي مختلف شاهديم و برخورد مردم كشورها با سفر مقامات آمريكايي و انگليسي به كشورشان تنها نمونه‌اي از اين جنبش است.

آنان كه نقشه انزواي جمهوري اسلامي را كشيده‌اند و هزينه‌هاي گزافي براي بدنام كردن ما پرداخته‌اند، روز به روز منفورتر مي‌شوند و بحمدالله ايران اسلامي روز به روز محبوب‌تر و پرنفوذتر. اين پيروزي‌هاي سياسي مرهون حضور مستمر همه مردم در صحنه است.

در عرصه سياسي، ما پيروزيم؛ چون وحدت داريم و يكپارچه‌ايم و هر جا كه استقلال و منافع ملي ما به خطر افتد، همه جناحها و دستجات، مواضع خود را كنار مي‌گذارند، با هم منسجم و در حركت بزرگ ملت ذوب مي‌شوند. نمونه برجسته اين وحدت را در دفاع يكپارچه ملت ايران در حمايت از مردم لبنان و فلسطين و يا استقامت در مقابل زورگويي استكبار در مسأله انرژي هسته‌اي بخوبي مي‌توان ديد.

 

صلابت دفاعي:

در عرصه دفاعي، قدرت و صلابت ملت ايران به اندازه‌اي است كه بزرگترين ابرقدرت‌ها را باز مي‌دارد و از هرگونه تعرض منصرف مي‌كند. خوف و وحشت آنان از سلاح و ساز و برگ ما نيست، هر چند آنها مي‌دانند كه نيروهاي مسلح ما در اين سالها كه فشار بيش از حد تهديدات، متوجه ما بوده است؛ بيكار ننشسته‌اند و دست به ابتكاراتي در حوزه تسليحاتي و تاكتيك‌ها
و تكنيك‌هاي رزمي زده‌اند كه هر كدام از آنها مستقلاً مي‌تواند يك قدرت بزرگ نظامي را غافلگير، شگفت‌زده و زمينگير كند؛ لكن دشمنان بيش از آنكه از اين سلاحها (كه چند مورد از دهها مورد آن در رزمايش اخير به نمايش درآمد) بترسند، از مقاومت، ايمان عميق قلبي و يكپارچگي ملت ايران مي‌ترسند
.

آنها ديده‌اند كه، وقتي پاي حفاظت از ميهن اسلامي به ميان آيد، ملت ايران، چطور يكپارچه و منسجم مي‌شوند و با ايثار و فداكاري، دشمن تا دندان مسلح را در هم مي‌شكنند. اين قدرت دفاعي، هم درمقابل قدرت مسلط رژيم شاهي، هم در مقابل ارتش تحت‌الحمايه شرق و غرب صدام و در مقابله با حضور قدرتهاي استكباري در خليج فارس، بارها تجربه شده و به اثبات رسيده است.

 

پايداري درحفظ و اعتلاي فرهنگ ملي:

در عرصه فرهنگي، ملت ايران زير شديدترين تهاجمات دشمن مقاومت كرده و كماكان ارزشهاي فرهنگي خود را حفظ كرده است. نزديك به يكصد شبكه راديو، تلويزيوني و ماهواره‌اي بطور مستقيم مشغول جنگ رواني، تبليغات و تهاجم فرهنگي عليه ملت ما هستند. دهها موسسه تحت حمايت صهيونيسم و استكبار با انتشار نثر و نظم و ساخت فيلم و جعل تاريخ، به ارزشها و مقدسات ما توهين مي‌كنند و سعي در تغيير باورهاي ملت ما دارند. چنين تهاجم گسترده‌ فرهنگي در تاريخ بي‌سابقه بوده است و حتي نمونه ضعيف‌تري از آنهم تاكنون مشاهده نشده است؛ با اين وجود، ملت ما كماكان نه تنها ارزش‌هاي فرهنگي خود را حفظ كرده، بلكه بخش عظيمي از آنرا به سراسر جهان صادر كرده است؛ بطوريكه امروز شاهد شكوفايي اسلام ناب محمدي (ص) در اغلب كشورهاي اسلامي و حتي غيراسلامي هستيم.

درست است كه عده انگشت‌شماري، تحت تأثير تهاجم فرهنگي غرب رفتار يا ظواهر خود را تغيير داده‌اند، اما اين نبايد ما را از واقعيت غافل‌كند. نوروز امسال 5 ميليون نفر به زيارت امام رضا (ع) رفتند و جبهه‌هاي دفاع مقدس 5/1 ميليون بازديد‌كننده داشت. اگر اين صحنه‌ها و موارد زيادي از اين قبيل را عميقاً بررسي كنيم، خواهيم ديد حتي آن عده كه تحت تأثير تهاجم فرهنگي منحرف شده‌اند، تأثيرپذيري شان در حد تغييرات رفتاري باقي مانده و غالباً لايه‌هاي عميق‌تر فرهنگ يعني ارزش‌ها، باورها و جهان‌بيني و عقايد خود را حفظ كرده‌اند.

اين موفقيت‌هاي فرهنگي تحت شديدترين تهاجمات، ثمره وحدت ملت ايران و پايداري بر ارزش‌هاي اسلامي است. رمز بقاء و اعتلاي فرهنگ ما اين است كه همه به اسلام وفادارند و هر جا ارزشهاي آن به خطر افتد همه مردم دست‌جمعي وارد عمل مي‌شوند و در مقابل تهاجم به ارزشها عكس‌العمل واحد از خود نشان مي‌دهند.

 

درخشش در عرصه‌هاي علمي:

در عرصه علمي نيز احساس ملي و يكپارچگي مردم موفقيت‌هاي چشمگيري بدنبال داشته است. ايران يك درصد جمعيت جهان را در خود دارد ولي چندين درصد از مدال‌هاي علمي جهاني را هر ساله از آن خود مي‌كند. پيشرفت‌هاي بزرگ علمي در علوم هسته‌اي، سلولهاي بنيادين و توليد مواد، نمادهاي اين موفقيت‌هاست.

اين پيروزي‌ها از آنجا حاصل مي‌شود كه همه نسبت به ارزش پيشرفت علمي كشور يك احساس مشترك داريم و وقتي پاي پرچم جمهوري اسلامي اي