اختري به جاي افروغ، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شد

با ابقاي شاهي عربلو!، عباسپور تهراني! و بروجردي! در كميسيونها

حجت الاسلام عباسعلي اختری، پيش از اين نماينده ولي فقيه و امام جمعه سمنان بوده است. عده اي روحاني بودن ايشان و داشتن درجه اجتهاد را مهمترين عامل رياست وي بر اين كميسيون مي دانند.


امروز در جلسه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، انتخابات هيات رئيسه برگزار شد.
در اين انتخابات، حجت الاسلام عباسعلي اختري نماينده مردم تهران به رياست كميسيون فرهنگي برگزيده شد.
رجانيوز ، اقدامات خودسرانه افروغ و يكي ديگر از اعضاي كميسيون فرهنگي ( ظاهرا” سعيد ابوطالب!) را از دلايل اصلي عدم تمايل نمايندگان به ادامه رياست دكتر افروغ دانست.
حجت الاسلام عباسعلي اختری، پيش از اين نماينده ولي فقيه و امام جمعه سمنان بوده است. عده اي روحاني بودن ايشان و داشتن درجه اجتهاد را مهمترين عامل رياست وي بر اين كميسيون مي دانند.
به گزارش ايسنا، نتايج انتخابات كميسيون‌هاي مجلس به شرح زير است:
*كميسيون فرهنگي
حجت الاسلام عباسعلي اختري ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ به عنوان رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد.
حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني؛ نايب رييس اول، فاطمه رهبر؛ نايب رييس دوم، ستار هدايت‌خواه؛ مخبر و غلامرضا ميرزايي و لاله افتخاري به عنوان منشي‌هاي كميسيون انتخاب شدند.
*كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
اما اعضاي هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بدون تغيير براي سال چهارم انتخاب شدند.
در اين كميسيون علاء‌الدين بروجردي به عنوان رييس، محمدنبي رودكي به عنوان نايب رييس اول و محمد آشوري به عنوان نايب رييس دوم خبر داد.
كاظم جلالي به عنوان مخبر و محمدحسين نژادفلاح و سليمان جعفرزاده به ترتيب به عنوان منشي‌هاي اول و دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي انتخاب شدند.
* كميسيون اقتصادي
اعضاي هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز براي چهارمين سال فعاليت خود انتخاب شدند.
حجت الاسلام محمد شاهي‌عربلو به عنوان رييس اين كميسيون، ايرج نديمي؛ نايب رييس اول و سيدجلال حسيني به عنوان نايب رييس دوم اين كميسيون انتخاب شدند.
به علاوه انور حبيب‌زاده و مصطفي مطورزاده به عنوان منشي‌هاي اول و دوم كميسيون اقتصادي از سوي اعضا انتخاب شدند.
سيدكاظم دلخوش نيز به عنوان مخبر اين كميسيون ابقا شد.
* كميسيون بهداشت و درمان
در آخرين دوره انتخابات هيات‌رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با راي اعضاي اين كميسيون دكتر اميدوار رضايي‌ميرقائد ـ نماينده مسجد سليمان ـ بار ديگر به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد.
هم‌چنين با راي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، دكتر انوشيروان محسني‌بندپي ـ نماينده چالوس و نوشهر ـ به عنوان نايب‌رييس اول، دكتر علي باغبانيان ـ نماينده نطنز و بادرود ـ به عنوان نايب‌رييس دوم و نورالدين پيرموذن ـ نماينده اردبيل ـ به عنوان مخبر اين كميسيون انتخاب شدند.
هم‌چنين دكتر جهانبخش اميني ـ نماينده كرمانشاه ـ و فخرالدين حيدري ـ نماينده سقز و بانه ـ به عنوان منشي‌هاي كميسيون انتخاب شدند.
* كميسيون صنايع و معادن
اما در انتخابات هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن، سيدحسين هاشمي به عنوان رييس كميسيون، صادق‌زاده و كاتوزيان به عنوان نواب رييس و احمد مهدوي‌ابهري به عنوان مخبر كميسيون انتخاب شده و سيدقباد مرتضوي فارساني و گيورك وارطان به عنوان منشي‌هاي كميسيون ابقاء شدند.
* كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي
در انتخابات هيات رييسه كميسيون كشاورزي، جاسم ساعدي به عنوان رييس، نعمت‌زاده مخبر كميسيون، وزيري و ميرمرادزهي به عنوان منشي‌هاي كميسيون، ابقاء شدند و عبدالله كعبي و طهماسبي به عنوان نواب رييس انتخاب شدند.
* كميسيون قضايي و حقوقي
آخرين دوره انتخابات هيات‌رييسه كميسيون قضايي و حقوقي نيز برگزار شد كه با راي اعضاي اين كميسيون حجت‌الاسلام محصل همداني ـ نماينده بافق و مهريز ـ به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد.
هم‌چنين با راي اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، دكتر دهقان ـ نماينده چناران ـ به عنوان نايب‌رييس اول، دكتر فرهنگي ـ نماينده تبريز ـ به عنوان نايب‌رييس دوم و سليماني ـ نماينده كنگاور ـ به عنوان مخبر انتخاب شدند.
هم‌چنين دكترسادات موسوي ـ نماينده مباركه ـ و نيرومند ـ نماينده نهبندان ـ به عنوان منشي‌هاي كميسيون انتخاب شدند.
*كميسيون انرژي
در انتخابات كميسيون انرژي كمال دانشيار ـ نماينده ماهشهر ـ به عنوان رييس و سيدمحسن يحيوي ـ نماينده بروجرد ـ و ناصر سوداني ـ نماينده اهواز ـ به عنوان نواب اول و دوم رييس انتخاب شدند.
هم‌چنين سيدعماد حسيني به عنوان مخبر و جاسمي و حسن مرادي به عنوان منشي‌هاي اول و دوم كميسيون انرژي انتخاب شدند.
* كميسيون آموزش و تحقيقات
در آخرين دوره انتخابات كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم نيز كه روز سه‌شنبه هشتم خردادماه برگزار شده بود دكتر علي عباسپورتهراني‌فرد بار ديگر به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب شد.
هم‌چنين محمدحسن دوگاني و هاجر تحريري نيك‌صفت به عنوان نايب‌رييس اول و دوم، محمدعلي حياتي به عنوان مخبر و رسول پورزمان و فاطمه آجرلو به عنوان منشي بار ديگر انتخاب شدند.
* كميسيون اجتماعي
انتخابات هيات رييسه‌ي كميسيون اجتماعي با ابقاء مجدد محمدباقر بهرامي ـ نماينده‌ي اسدآباد ـ به عنوان رييس كميسيون برگزار شد.
ولي رعيت ـ نماينده‌ي قائم‌شهر ـ و عفت شريعتي ـ نماينده‌ي مشهد ـ به عنوان نواب رييس، محمد عباسپور ـ نماينده‌ي اروميه ـ و مرادعلي منصوري ـ نماينده‌ي راميان ـ به عنوان منشي‌هاي كميسيون و حسين پاپي ـ نماينده‌ي درود و ازنا ـ به عنوان مخبر كميسيون انتخاب شدند.
* كميسيون اصل 90 قانون اساسي
انتخابات هيات رييسه كميسيون اصل 90 مجلس به روز سه‌شنبه موكول شد.
* كميسيون عمران
انتخابات هيات رييسه كميسيون عمران به روز سه‌شنبه موكول شد.
* كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات
انتخابات هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به هفته‌ي آينده موكول شد.