دبیر جنبش:بدترين فحش براي جنبش دانشجويي حكومتي بودن است

در مناظره با اعضای دفتر تحکیم وحدت :

حكومتي شدن  يكي از عوامل انشقاق جنبش دانشجويي است و  متاسفانه بحث عدم وابستگي به احزاب را همه و حتي همين دوستاني كه در اين ميزگرد حضور دارند به خوبي در حد شعار بيان مي‌كنند اما حقيقتا مي‌توان در دفتر يك حزب نشست ساليانه را برگزار كرد و سپس مدعي استقلال شد؟

جليلي‌نژاد با حضور در ميزگرد دانشجويي ، با بيان اينكه منشور جنبش دانشجويان ايران اسلامي مقدمه‌اي براي شناسايي نقاط مشترك مجموعه‌هاي دانشجويي، براي شروع بحث اتحاد بين تشكل‌هاست، خاطرنشان كرد: « اين منشور تعهد كلي را براي پايبندي تشكل‌هاي دانشجويي بر يك اصل كلي عنوان مي‌كند از اين رو اميدوارم كه اين منشور سرآغازي براي اتحاد كلي بين جريان‌هاي دانشجويي و نه به معناي يكپارچگي و يكدستي تشكل‌هاي مختلف باشد.»

اين فعال دانشجويي با تاكيد بر اينكه 8 تشكل دانشجويي امضاء كننده منشور در بخش‌هاي مبنايي خود همچون اعتقاد به نظام و اسلاميت باهم اشتراك نظر دارند، اظهار داشت: « انتشار منشور اولين حركت در جهت اتحاد تشكل‌هاي دانشجويي است و اين منشور ميثاق‌نامه‌ي اخلاقي و بيان كننده‌ي كليات ديدگاه‌هاست.»

وي با بيان اينكه يكي از دغدغه‌هاي جنبش دانشجويي بحث اتحاد تشكل‌هاي دانشجويي است، خاطرنشان كرد: « دليل اين منشور را اتحاد مي‌دانيم و براي لقب ديگري غير از اين ارزش قائل نبوده و به آن اهميت نمي‌دهم.»

جليلي‌نژاد در رابطه با بحث آيين‌نامه‌ي تشكل‌ها و ارتباط آن با اين منشور، گفت: « چگونه منشوري را كه بخشي از جنبش دانشجويي تهيه كرده را با آيين‌نامه‌ي تشكل‌هاي دانشجويي كه حاكميت تهيه كرده و در دوره‌ي اصلاحات نيز به تصويب و اجرا رسيده است مقايسه مي‌كنيد؟ نمي‌دانم چگونه شما دوستان اين دو موضوع را باهم جمع مي‌بنديد.»

وي ادامه داد: « منشور جنبش دانشجويي ايران اسلامي منشور اخلاقي است كه در آن بر روي نكات اتحاد جنبش‌ دانشجويي تاكيد شده و در اين منشور همه‌ي بخش‌هاي جنبش دانشجويي عنوان شده است و در بند آخر آن نيز عنوان شده كه هر فردي مي‌تواند براي وسيع‌تر شدن اين منشور نظرات مختلف آن را اعلام كند چراكه اين منشور در بحث مباني كلي اتحاد است.»

اين فعال دانشجويي تصريح كرد: « اگر همه‌ي دوستان كليات اين منشور را قبول دارند پس مناقشه براي چيست؟ بحث ما بر سر كليات بوده وگرنه ما با دوس