بالاخره خاموشی، سرمایه دار بزرگ و غول اقتصادی پس از 27 سال رفت

در پی انتخابات اخیر اتاق بازرگانی

در پايان راي‌گيري براي انتخاب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه در محل اتاق ايران برگزار شد، نهاونديان با راي 165 نماينده شهرستانها و تشكل‌ها، به جای علینقی خاموشی، رئيس بزرگترين نهاد بخش خصوصی كشور شد.

در پايان راي‌گيري براي انتخاب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه امروز در محل اتاق ايران برگزار شد، نهاونديان با راي 165 نماينده شهرستانها و تشكل‌ها، رئيس بزرگترين نهاد بخش خصوص كشور شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در انتخابات امروز كه بدون دعوت از خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي برگزار شد، حدود 315 نفر نمايندگان شهرستانها و تشكل حضور داشتند.در اين سري از انتخابات 30 تشكل از كل 60 تشكل زير مجموعه اتاق، در انتخابات شركت كردند.
محمد نهاونديان رئيس سابق اتاق تهران، در اين انتخابات توانست با اخذ 165 راي از مجموع 305 راي پيروز ميدان اين انتخابات شود.
تنها رقيب جدي محمد نهاونديان رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران، خاموشي بود كه توانست در اين سري از انتخابات 139راي را بدست آورد.
در اين سري از انتخابات اتاق ايران محمدباقر رجال در ابتدا جلسه بعنوان رئيس " سني " برگزيده شده بود.مهرعليزاده از طيف خواستاران تحول نيز قبل از انتخابات به نفع نهاونديان از كانديدا شدن براي پست رياست اتاق ايران كنار كشيده بود.
در انتخابات امروز هيات رئيسه اتاق ايران حدود 315 نفر حق‌راي دارند كه حدود 193 نفر از هيات نمايندگان شهرستان‌ها، 65 نفر نمايندگان تشكل‌هاي اقتصادي و 60 نفر اعضاي هيات رييسهء اتاق تهران، شامل 20 نفر نماينده دولت و 40 نفر نماينده بخش خصوصي خواهند بود.
گفتني است: راي گيري براي انتخاب چهار نواب رئيس و نيز منشي و خزانه‌دار هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران ادامه دارد كه پيش بيني مي‌شود حداقل چندين ساعت به طول انجامد.
گزارش فارس حاكي است: ابراهيم جميلي عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران چندي پيش در جمع خبرنگاران درباره مسائل انتخابات سخن گفته بود و از كانديد نشدن محمد نهاونديان، رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران و جدي ‌ترين رقيب خاموشي براي خاموشي در انتخابات هيات رييسه اتاق ايران خبر داده بود.
برخي از مخالفان طيف حاكم بر اتاق معتقدند كه مصوبه مجلس هفتم كه از سوي اتاق ايران شكل‌گيري شده بود و 3 در هزار ماليات‌هاي اخذ شده را به جاي آنكه مستقيما در اختيار اتاق بازرگاني همان استان قرار دهد، در اختيار اتاق ايران قرار داد، باعث شد تا استقلال اتاق‌هاي شهرستان‌ها زير سوال رود.
اتاق بازرگاني ايران بعنوان بزرگترين نهاد غير دولتي و اقتصادي بخش خصوصي كشور است.
اخبار تكميلي از راي‌گيري براي تعيين چهار نواب رئيس و منشي و خزانه‌دار اتاق بازرگاني ايران متعاقبا ارسال مي‌شود.

خاموشی برادر حجت الاسلامم خاموشی سازمان تبلیغات اسلامی است که به همراه عسگر اولادی، جزو سرمایه داران بزرگ کشور محسوب می شود.

*** تاريخچه اتاق بازرگاني ايران

فعاليت بخش خصوصى در ايران از اواسط قرن سيزدهم هجرى شمسى آغاز شد. نماينده فعال هيات تجار تهران، حاج محمد حسن امين الضرب توانست با حمايت جمعى از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدين شاه را براى تشكيل مجلس وكلاى تجار ايران جلب كند و در 12 شوال 1301 هجرى قمرى اساسنامه اين مجلس تاييد شد. مجلس وكلاى تجار ايران به اختصار آن را «مجلس تجارت» نيز مى گفتند.
در 16 مهر ماه 1305 اولين اتاق تجارت ايران در تهران تشكيل شد و در سال 1310دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجى كشور را در دست گرفت، اين امر خشم تجار را برانگيخت و براى لغو اين قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافى اتاق هاى بازرگانى موجود را به حالت تعليق در آورد. از سال 1310 تا 1348 همواره اتاق هاى بازرگانى مختلف در شهرهاى ايران تشكيل شد، اما به دليل عدم هماهنگى تجار و سوق دادن فعاليتشان به سمت مسايل سياسى موجود در آن زمان، دولت ها ترجيح مى دادند كه فعاليت ها را محدود كرده و يا اتاق ها را به صورت تعليق درآورند تا اينكه اتاق بازرگانى و معادن ايران در اسفند سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانى و اتاق صنايع ومعادن ايران به وجود آمد.
تا مدتى پس از انقلاب، گروه هاى انبوهى از سرمايه داران، بهره برداران معادن، صاحبان صنايع، كارخانه داران ايران را ترك كردند. تعدادى از كارخانه ها و واحدهاى توليدى مصادره شد و آنها كه به بانك ها مقروض بودند، تحت پوشش بانك ها و دولت قرار گرفتند و تعدادى از نمايندگان آنها به عضويت هيات نمايندگان اتاق درآمدند. در سال ،1357 بلافاصله پس از پيروزى انقلاب، هياتى به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور اتاق را در دست گرفتند.
اين هيات عبارت بودند از حاج آقا طرخانى، علينقى خاموشى، اسدالله عسگراولادى، علاء ميرمحمد صادقى، ميرفندرسكى، محمد على نويد و ابوالفضل احمدى در اولين انتخاباتى كه پس از ماموريت كميته منتخب امام در اتاق صورت گرفت خاموشى به رياست اتاق ايران انتخاب شد كه تاكنون اين سمت را عهده دار است.