عضو شورای مرکزی : اشغالگران مسوول اين فاجعه‌ هستند

واکنش جنبش عدالتخواه به فاجعه سامرا

مسووليت هر اتفاق و ناامني در عراق برعهده اشغالگران است. … آنها بايد پاسخگوي اين جريانات باشند … نفع اين انفجار را دشمنان مشترك تشيع و تسنن مي‌برند.

يك عضو جنبش عدالتخواه دانشجويي با اشاره به فاجعه حمله تروريستي به حرم امامين عسگريين(ع)، گفت: « خط جريان بمب‌گذار كاملا مشخص است؛ جرياناتي كه سال‌هاست در عراق به دنبال تحريك مذهبي است. طبيعتا اين جريان به دنبال تحريك تشيع و تسنن نسبت به هم و ايجاد جنگ‌هاي فرقه‌اي است.»

مرتضي فيروزآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ابراز عقيده كرد: « چنين شرايطي مي‌طلبد كه مجموعه علماي تسنن و تشيع با در نظر گرفتن حساسيت شرايط وحدت خود را حفظ كنند. مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري امسال بحث انسجام اسلامي براي بستن منفذهاي سوءاستفاده استكبار امري ضروري است.»

اين فعال دانشجويي تاكيد كرد: « اختلافاتي كه بين فرق وجود دارد مي‌طلبد كه علماي فرقه‌هاي مختلف در نوع موضع‌گيري، نوك حمله خود را به سمت اشغالگران عراق قرار دهند. اشغالگران عراق مسوول تامين امنيت عراق و باني اينگونه اتفاقات عمدتا آنها هستند و مسووليت اين اتفاقات برعهده آنهاست و مبادا كسي چه در عرصه داخلي و چه بين‌المللي جهت‌گيري را به سمتي برد كه فرقه‌هاي مذهبي عليه يكديگر تحريك شوند.»

وي با يادآوري بمب‌گذاري فوريه 2006، افزود: « هدف اينگونه اقدامات روشن است و استكبار به دنبال ايجاد اختلاف و در ادامه كشاندن جهت‌گيري‌ها به سمت ايران است. طبيعي است كه در موضع‌گيري‌هايمان بايد در نظر داشته باشيم كه مسووليت اين فاجعه برعهده‌ آمريكايي‌هاست و آنها مسوول امنيت منطقه هستند و نبايد اين اتفاقات منجر به اختلاف شيعه و سني شود.»

فيروزآبادي با اشاره به تظاهرات گسترده مردمي در عراق در اين رابطه تصريح كرد: « مسووليت جريانات تاثيرگذار در افكار عمومي عراق يعني علماي تشيع و تسنن بسيار بالاست. هر كسي در افكار عمومي ملت عراق تاثير دارد بايد نسبت به مديريت صحيح، يعني اعتراضات مديريت شده‌اي كه راه را بر هرگونه سوءاستفاده ببندد، اقدام كند. اين موضوع، خواستي است كه مي‌توان از علماي اسلامي در فرقه‌هاي مختلف مثل شيعه و سني مي‌توان داشت.»

اين عضو جنبش عدالتخواه دانشجويي درخصوص عدم موضع‌گيري آمريكا در اين رابطه، تصريح كرد: « مسووليت هر اتفاق و ناامني در عراق برعهده اشغالگران است. تا زماني كه در عراق حضور دارند، مطابق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، مسووليت قانوني آنها حفظ امنيت است. لذا به نظر مي‌آيد آنها هستند كه بايد پاسخگوي اين جريانات باشند و سكوت معنايي ندارد. چون نفع اين انفجار را عمدتا دشمنان مشترك تشيع و تسنن مي‌برند.»

فيروزآبادي گفت: « حتي اگر عامل و خط اول اين جريان افراطيون باشند، بايد ديد افراطيون را چه كسي تحريك مي‌كند. افراطيون هم بدون پشتوانه دقيق دست به اينگونه اقدامات نمي‌زنند. كشوري كه اشغالگران مسوول تامين امنيتش هستند و دولت دارد، هيچ افراطي جرأت به انجام چنين كاري نخواهد داشت.»

همچنین بسیاری از تشکلها و نهادها این اقدامات را محکوم نموده اند.

منبع : ایسنا