مصلحت اندیشی از نگاه رهبری

اگر فرصت خواندن تمام سخنان را ندارید لااقل تیترها بخوانید

جمع میان آرمان‌گرایی و مصلحت‌اندیشی اعتدال به بار می‌آورد
دفاع از انقلاب و تشخيص مصلحت آن كارى سهل و ممتنع است
مصلحت انديشي چبز بدي نيست اما دانشجویان مصلحت‌اندیشی نکننددانشجویان در برابر مصلحت‌اندیشی‌های حزبی و سیاسی آرمان‌خواهی کنند
مصلحت‌اندیشی و حقیقت‌گرایی همزمان در رفتار امیرالمومنین

 جمع میان آرمان‌گرایی و مصلحت‌اندیشی اعتدال به بار می‌آورد

يكى از دانشجويان عزيز مطرح كردند كه «شما مى‏گوييد دانشجويان مصلحت‏انديش نباشند. حالا ما آرمانگرا، پس چرا گاهى اوقات بعضى از دستگاههاى اجرايى مصلحت‏انديشى مى‏كنند؛ اين دو چگونه قابل جمع هستند؟» من اين نكته را بگويم كه مصلحت‏انديشى بد، منفى و ضدّارزش نيست. مصلحت‏انديشى يعنى دنبال مسأله‏اى كه مصلحت است، رفتن. اين‏كه موضوع بدى نيست. اين را بدانيد كه دستگاه اجرايى كشور در تعامل بسيار دشوار خود در دنيا، بر سر دوراهيهايى قرار مى‏گيرد كه مجبور مى‏شود مصالحى را در نظر بگيرد؛ چون اداره كشور و كار اجرايى، كار خيلى سختى است. مثال آن، اين است كه وقتى كسى از پاى تلويزيون كوهنوردى را مى‏بيند كه با زحمت و قدم به قدم جلو مى‏رود، با خودش مى‏گويد: يك ذرّه زودتر و تندتر قدم بردار تنبل! او پاى تلويزيون نشسته، در آن ارتفاع چندهزار مترى و در آن وضعيت قرار ندارد كه ببيند اين كار چقدر عملى است. همين مثال بر كسى كه م