نرم افزار همایش دین در چشم شیشه ای عرضه شد

این نرم‌افزار شامل مجموعه سخنرانیها و میزگردهایی است که با حضور مسئولین صدا و سیما و کارشناسان و منتقدین در پاییز سال گذشته در دانشگاه امام صادق برگزار گردید. دین در چشم شیشه‌ای بازشناسی رسانه ملی در پرتو معارف اسلام ناب محمدی (ص) در دانشگاه امام صادق (ع) این نرم‌افزار شامل مجموعه سخنرانیها و میزگردهایی […]

این نرم‌افزار شامل مجموعه سخنرانیها و میزگردهایی است که با حضور مسئولین صدا و سیما و کارشناسان و منتقدین در پاییز سال گذشته در دانشگاه امام صادق برگزار گردید.

دین در چشم شیشه‌ای بازشناسی رسانه ملی در پرتو معارف اسلام ناب محمدی (ص) در دانشگاه امام صادق (ع) این نرم‌افزار شامل مجموعه سخنرانیها و میزگردهایی است که با حضور مسئولین صدا و سیما و کارشناسان و منتقدین در پاییز سال گذشته در دانشگاه امام صادق برگزار گردید. در این همایش موضوعاتی مانند تلویزیون سکولار، دین تلویزیونی یا تلویزیون دینی، آموزش مفاهیم دینی در صدا و سیما، برنامه‌سازی در مناسبت‌های مذهبی مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اینترنتی این مجموعه به آدرس زیر مراجعه فرمایید: http://www.armancenter.com/000095.php#more