علل نرمش نظام در مقابل انگلستان!

تحلیلی در مورد

سیاست نعل و میخ انگلستان برخلاف مواضع قاطعانه آمریکا و تزویر و نفاقی که در قبال بروز عملی دشمنی این کشور با ایران وجود دارد از دلایل مهم تلطیف نگاه سیاسیون و حتی در تیررس اصلی رسانه ها قرارنگرفتن این کشور است که با این روش هم به تلاش جدی علیه کشورمان پرداخته و هم روابط دیپلماتیک ظاهرالصلاح خویش را حفظ کرده است!

یک سوال اساسی از دیرباز در ذهن نیروهای انقلابی در حیطه رویکرد نظام در عرصه سیاست خارجی در مقابل کشور انگلیس قرار دارد و آن اینکه با وجود دست داشتن انگلیس در بسیاری اقدامات علیه ایران و همکاری با آمریکا در عمده جنایتها و با وجود سابقه ننگین تاریخی این کشور در استعمار و چپاول منابع و ایجاد اختلافات فرقه ای و گروههای انحرافی مذهبی و … چرا نظام از در مسامحه و دوستی با انگلستان در امده است و در مقابل آن نیز همچون امریکا نمی ایستد و سفارت آنرا تعطیل نمی کند؟
درباره این مساله شاید بتوان موارد زیر را مورد توجه بیشتر قرار داد:
× سیاستهای منافقانه انگلیس:
سیاست نعل و میخ انگلستان برخلاف مواضع قاطعانه آمریکا و تزویر و نفاقی که در قبال بروز عملی دشمنی این کشور با ایران وجود دارد از دلایل مهم تلطیف نگاه سیاسیون و حتی در تیررس اصلی رسانه ها قرارنگرفتن این کشور است که با این روش هم به تلاش جدی علیه کشورمان پرداخته و هم روابط دیپلماتیک ظاهرالصلاح خویش را حفظ کرده است!
× سابقه تاریخی و روابط گسترده:
حضور گسترده انگلستان و شناخت وسیع تر و دقیق تر آن از ایران و برقراری روابط گسترده با بسیاری از سطوح قدرت و ثروت در طول این سالها به تثبیت جایگاه این کشور در ایران و استفاده ایشان از این فرصتها و هواداران ناشناخته شان در برحه های حساس مختلف کمک شایانی نموده است.
× تحصیلکرده ها و سرمایه دارها:
بسیاری از اساتید و مسوولان فعلی کشور دانش آموختگان دانشگاههای انگلیس اند و همچنان این اعزام دانشجو ادامه دارد که خود به شکل دهی طبقه ای انگلیس دیده و بعضا طرفدار سرسخت انگلستان و شاید مبهوت این کشور ایجاد کرده و از این طریق پایگاه اجتماعی سیاسی آن کشور را محکم کرده است.
× وادادگی و تساهل سیاسیون:
خودباختگی عمومی بسیاری از سیاسیون و اندیشمندان باصطلاح روشنفکر و رویه تساهل ایشان با غرب بطور عموم و انگلستان علی الخصوص که در رفتارها و مواضع ایشان چه در حال حاضر و چه در گذشته مشهود است دلیلی مهم بر قرار نگرفتن انگلستان در لیست سیاه کشورها بوده و هست.
× روابط اقتصادی :
سطح گسترده روابط اقتصادی کشور علی الخصوص در زمینه نفت، پاشنه آشیل مناسبی برای هزینه مند شدن حذف انگلستان است و خود ابزاری برای تحت فشار قراردادن دولتمردان حتی آنانی است که شاید از ته قلب رضایتی به این ارتباط ندارند، شده که باید با جایگزینی و اراده انقلابی این وابستگی تضعیف شود.
× نقش موثر در اروپا:
اثرگذاری انگلیس بر اتحادیه اروپا بعنوان بخش مهمی از رابط اقتصادی سیاسی فرهنگی ایران و عنصر موثر بین المللی را می توان دلیل دیگری بر توجیه پذیر نمودن هزینه مند بودن حذف انگلستان است! که سیاستهای اخیر همچون ارتباط با سایر کشورهای اروپایی و برقراری روابط اقتصادی خصوصا در مساله انرژی با آنها امکان مواجهه ایشان با ایران در مسائل مختلف را کاهش می دهد و از امکان اثربخشی گسترده انگلستان می کاهد.
در مجموع بنظر می رسد با برنامه ای مدون و از همه مهتر پایبندی به عزت انقلابی و احیاء ان بعنوان اصلی در روابط دیپلماتیک می تواند در حذف سفارت این کشور خبیث و موجد اسرائیل در قلب خاورمیانه و عامل اصلی گسترش بحران هسته ای کشور موثر باشد. ان شاء الله.

منبع: مطالبه