وزیر اقتصاد در مورد عملکرد بانک ها در قبال ریس کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ بدهد

دکتر علیرضا زاکانی نماینده تهران رسماً از وزیر اقتصاد خواست با حضور در مجلس شورای اسلامی درباره علت پرداخت میلیاردها تومان تسهیلات توسط بانک ها به افراد سفارش شده توسط محمد شاهی عربلو توضیح دهد. دکتر علیرضا زاکانی نماینده تهران رسماً از وزیر اقتصاد خواست با حضور در مجلس شورای اسلامی درباره علت پرداخت میلیاردها […]

دکتر علیرضا زاکانی نماینده تهران رسماً از وزیر اقتصاد خواست با حضور در مجلس شورای اسلامی درباره علت پرداخت میلیاردها تومان تسهیلات توسط بانک ها به افراد سفارش شده توسط محمد شاهی عربلو توضیح دهد.


دکتر علیرضا زاکانی نماینده تهران رسماً از وزیر اقتصاد خواست با حضور در مجلس شورای اسلامی درباره علت پرداخت میلیاردها تومان تسهیلات توسط بانک ها به افراد سفارش شده توسط محمد شاهی عربلو توضیح دهد.

به گزارش "الف"، دکتر علیرضا زاکانی در این سوال رسمی با اشاره به پرداخت 280 میلیارد تومان تسهیلات بانک ها طی 2 سال به افراد سفارش شده توسط شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از دکتر دانش جعفری پرسیده است بانک های دولتی بر اساس کدام ضابطه قانونی این ارقام را پرداخت کرده اند.

با اعلام وصول رسمی این سوال، وزیر اقتصاد قانوناً موظف است با حضور در کمیسیون مربوطه و سپس صحن علنی مجلس به سوال زاکانی پاسخ دهد.

محمد شاهی عربلو، نماینده مردم رباط کریم در مجلس است که با وجود مطرح بودن نامش در پرونده های مختلف مفاسد مالی از جمله پروند شهرام جزایری، توانست از مراحل متعدد نظارت قانونی برای حضور در انتخابات و نمایندگی مجلس عبور کند و حتی به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برسد.