تبليغ متهم بزرگ اقتصادي در سيماي جمهوري اسلامي؟!

مسئولان دستگاه قضایی تأیید یا تکذیب نمایند؟

ريش قرمز بورس كه از بزرگترين متهمان اقتصادي كشور به شمار مي‌آيد به‌عنوان ميهمان وي‍ژه در اين برنامه حضور پيدا كرد. ريش قرمز تا كنون بارها به اتهامات اقتصادي محكوم شده و در برخي جلسات دادگاه خود نيز حضور پيدا نكرده است

شب گذشته در برنامه با هم زندگي كه از شبكه چهارم سيما پخش ‌شد، احمدي معروف به ريش قرمز بورس كه از بزرگترين متهمان اقتصادي كشور به شمار مي‌آيد به‌عنوان ميهمان وي‍ژه در اين برنامه حضور پيدا كرد.

 مجري برنامه مذكور با تمجيد و تعريف‌هاي مكرر احمدي، وي را به‌عنوان نفر اول بورس و يك نابغه اقتصادي معرفي كرد.احمدي سپس به تبليغ عملكرد و ديدگاه‌هاي خودر در بورس پرداخته و خود را يك چهره اقتصادي معتبر عنوان كرد.

گفتني است، احمدي كه هم اكنون ده‌ها پرونده اقتصادي دردادگاه دارد، تا كنون بارها به اتهامات اقتصادي محكوم شده و در برخي جلسات دادگاه خود نيز حضور پيدا نكرده است.

هنوز دلائل اين اقدام بي‌سابقه سيما كه احتمالا ناشي از روابط ويژه دست‌اندر كاران برنامه مذكور با ريش قرمز بورس تهران مي‌باشد، مشخص نشده است.

منبع: بازتاب