نقدي از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استعفا داد

به دلیل برخوردهای ضعيف قوه قضاييه

يك مقام آگاه ضمن تاييد خبر استعفاي نقدي از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت:نقدي در مبارزه با قاچاق مبارزه با دانه درشتها را در برنامه خود قرار داده بود.


به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري فارس يكي از اصلي ترين دلايل استعفاي نقدي نحوه برخورد ضعيف قوه قضاييه با پرونده هاي قاچاق خصوصا پرونده بزرگترين بدهكار سيستم بانكي(حميد باقري درمني) عنوان شده است.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن تاييد خبر استعفاي نقدي از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت:نقدي در مبارزه با قاچاق مبارزه با دانه درشتها را در برنامه خود قرار داده بود.
وي افزود:حميدرضا محمد تقي زاده كه در حال حاضر دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد و پيش از اين رئيس اداره آگاهي تهران بوده به عنوان كانديداي سرپرستي ستاد مطرح است.
بر اساس اين گزارش محمد رضا نقدي رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سال 84 با حفظ سمت (معاون پشتيباني و لجستيك ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح) به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز معرفي شد.