باز پس گیری باغ قلهک از انگلیس در دستور کار مجلس

یحیی زاده در گفتگو با حیات

نماینده مردم تفت و میبد با اشاره به مراسم جشن روز پنج شنبه در سفارت انگلیس گفت: دوره پلو خوردن در سفارتخانه ها و خیانت به استقلال کشور گذشته و تا جایی که من اطلاع دارم جشن انگلیسی ها بدون رونق برگزار شد.

"سید جلال یحیی زاده" عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح دو فوریتی برای باز پس گیری باغ قلهک که در تصرف انگلیس است ،خبر داد.
یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی حیات گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح،  باغ قلهک به املاک ملی ایران باز می گردد و در این باغ ، موزه "استعمارشناسی" دایر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اسناد موجود از مالکیت ایران به باغ قلهک حکایت دارد بیان داشت: سوال، تذکر و نامه نگاری درباره باز پس گیری این باغ بی نتیجه بود به همین دلیل طرح دو فوریتی برای پس گرفتن این ملک تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
نماینده مردم تفت و میبد با اشاره به مراسم جشن روز پنج شنبه در سفارت انگلیس گفت: دوره پلوخوردن در سفارتخانه ها و خیانت به استقلال کشور گذشته و تا جایی که من اطلاع دارم جشن انگلیسی ها بدون رونق برگزار شد.