جايزه 150 هزار دلاري براي مجري حكم اعدام سلمان رشدي مرتد

از سوي ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام اعلام شد

امام خمینی (ره) : سلمان رشدي اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامي‌ همّ خود را به كار گيرد تا او را به درك واصل گرداند. اگر غير مسلماني از مكان او مطلع گردد و قدرت اين را داشته باشد تا سريعتر از مسلمانان او را اعدام كند، بر مسلمانان واجب است آنچه را كه در قبال اين عمل مي‌خواهد به عنوان جايزه يا مزد عمل به او بپردازند


فروز رجايي فر دبيركل ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اعلام اين خبر گفت: در سال 83 اين ستاد مبلغ 100 هزار دلار براي فردي كه بتواند سلمان رشدي مرتد را اعدام كند، تعيين كرده بود.
وي با اشاره به اقدام اسلام ستيزانه انگليس در اعطاي نشان شواليه به سلمان رشدي افزود: از همان ابتداي صدور حكم مهدورالدم بودن سلمان رشدي از سوي حضرت امام خميني (ره) مسلمانان زيادي مترصد اجراي اين حكم تاريخي امام هستند و به همين دليل سلمان رشدي تا كنون 19 سال است كه در كابوس زندگي مي كند.
دبيركل ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام به قسمتي از پيام امام خميني(ره) براي اعدام سلمان رشدي اشاره كرد كه فرمودند: "سلمان رشدي اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامي‌ همّ خود را به كار گيرد تا او را به درك واصل گرداند. اگر غير مسلماني از مكان او مطلع گردد و قدرت اين را داشته باشد تا سريعتر از مسلمانان او را اعدام كند، بر مسلمانان واجب است آنچه را كه در قبال اين عمل مي‌خواهد به عنوان جايزه يا مزد عمل به او بپردازند."
رجايي فر تصريح كرد: انگليسي ها و حاميان اسلام ستيز سلمان رشدي بايد مطمئن باشند كه كابوس اين نويسنده مرتد تا لحظه مرگش پايان نخواهد يافت و بر دستان هركس كه بتواند اين مرتد را اعدام كند، بوسه مي‌زنيم و مبلغ 150 هزار دلار هديه ناقابل به مجري حكم امام خميني(ره)براي اعدام سلمان رشدي است.