چاوز: آمريكاي لاتين حياط خلوت آمريكا نيست

اخبار جبهه جهانی مقاومت

رئيس جمهور ونزوئلا تصريح كرد، در پي تصميم مستقل و قانوني دولت به تمديد نكردن مجوز فعاليت يك كانال خصوصي، واشنگتن در صدد سازماندهي مبارزه اي جهاني عليه كاراكاس بر آمد، اما بار ديگر شكست خورد و حقيقت نمايان شد.

رئيس جمهور ونزوئلا تاكيد كرد، آمريكاي لاتين ديگر حياط خلوت امپراطوري آمريكا نيست. به نقل از آژانس پرنسا لاتينا، هوگو چاوز روز گذشته با اعلام اين مطلب گفت، واشنگتن در اجلاس اخير سازمان كشورهاي قاره آمريكا در پاناما سعي داشت دولت هاي منطقه را عليه ونزوئلا تحريك كند اما در اين اقدام شكست خورد.
رئيس جمهور ونزوئلا ياد آوري كرد كه آمريكا در سال 1954 در اقدامي مشابه عليه دولت وقت گواتمالا به رياست «خاكوبو آربنز» كه در پي عدالت اجتماعي بود موفق به كسب اجماع منطقه اي شد و حكومت او را سرنگون كرد، اما اين بار همه كشورهاي آمريكاي لاتين امپراطور را در پاناما تنها گذاشتند.
چاوز با اظهار اينكه دوران گذشته عوض شده و ديگر كشورهاي منطقه حياط خلوت آمريكا نيستند افزود، حتي كانادا نيز حاضر به همراهي آمريكا در محكوميت ونزوئلا نشد.
چاوز تاكيد كرد، اگر در ونزوئلا دموكراسي و احترام به حقوق بشر وجود داشته باشد هم اينك اينگونه است.

منبع: فارس