نخستین جشنواره فیلم “جهان اسلام” در ایران برگزار می شود

به منظور نزدیکی سینماگران کشورهای اسلامی

گسترش تعامل کشورهای اسلامی و شناساندن ظرفیت‌های سینمایی جهان اسلام به همراه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی – هنری شهر مذهبی قم به عنوان یکی از مراکز اسلامی جهان، از اهداف برپایی این رویداد به شمار می‌رود.


نخستین جشنواره فیلم جهان اسلام، به منظور نزدیکی سینماگران کشورهای اسلامی و با محوریت شهر مذهبی قم، امسال برگزار می‌شود. 
به گزارش گروه خبری حیات ، گسترش تعامل کشورهای اسلامی و شناساندن ظرفیت‌های سینمایی جهان اسلام به همراه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی – هنری شهر مذهبی قم به عنوان یکی از مراکز اسلامی جهان، از اهداف برپایی این رویداد به شمار می‌رود.
برپایی جشنواره فیلم جهان‌اسلام از سال گذشته توسط معاونت امور سینمایی پیگیری شده و امسال در دستور کار حوزه مجامع و امور جشنواره‌ها معاونت امور سینمایی قرار گرفته است.
برگزاری جشنواره فیلم جهان اسلام با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تحت عنوان «اتحاد ملی، انسجام اسلامی» می‌تواند در جهت تحقق این شعار و با بهره‌گیری از زبان سینما گامی موثر باشد.