اظهار نگرانی دانشجویان عدالتخواه از استعفای مشکوک سردار نقدی

اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه و اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل دانشجویان:

 استعفای مشکوک سردار نقدی، که قطعا" در اثر فشارهایی صورت گرفته است، در درجه اول باعث ناامیدی مردم و کمرنگ شدن روند مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد و از سویی این شایعه تحت فشار بودن رئیس جمهور از سوی حامیان مافیای قاچاق و مفسدان اقتصادی را دامن زده است.

اظهار نگرانی فعالان دانشجویی در مورد استعفای مشکوک سردار نقدی

 

یاسر عسگری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در باره استعفای سردار نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چند ماهی است که ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با مسئولیت سردار نقدی اقدامات شایسته ای را در برخورد با مفسدان و متخلفان اقتصادی برداشته است که روزنه های امید بسیاری را برای همگان گشود.  این ستاد در این مدت اقداماتي قاطع، انقلابي و قابل تقديری را  بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و جناحی انجام داده است و ضرورت داشت که دولت و مسئولان امر این ستاد را بیشتر مورد حمایت خویش قرار دهند.

عسگری این استعفای را ناشی از قدرت و نفوذ مافیای قاچاق و مفسدین اقتصادی ارزیابی کرد وگفت: بدیهی است مافياي قاچاق و باندهای ثروت و قدرت با هر ترفندی از جمله شایعه استعفا یا فشار آوردن بر رئیس جمهور، خواستار برکناری سردار نقدی شدند و شایعاتی هم در این خصوص قبلا" منتشر شد تا این ستاد بیش از این، جلوی فعالیتهای نامشروع و غیر قانونی آن را نگیرد. اما متأسفانه می بینیم این شایعه هم اکنون به واقعیت پیوسته است.

این فعال دانشجویی گفت:  استعفای مشکوک سردار نقدی، که قطعا" در اثر فشارهایی صورت گرفته است، در درجه اول باعث ناامیدی مردم و کمرنگ شدن روند مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد و از سویی این شایعه تحت فشار بودن رئیس جمهور از سوی حامیان مافیای قاچاق و مفسدان اقتصادی را دامن زده است که مطمئنا" چنین عملی اعتراضاتی را به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود:  اگرچه مبارزه با مفاسد اقتصادی منوط به شخص خاصی نیست ولی افراد شجاع و مستقل و غیر جناحی چون سردار نقدی می توانستند روند مبارزه با مفسدین را تشدید کنند و سرعت بیشتری به این جهاد بزرگ بدهند که در مدت حضور ایشان چنین امری صورت گرفته بود.

عسگری خواستار حضور جدی تر جنبش دانشجویی و دلسوزان انقلاب در مبارزه با مفاسد شد و گفت: اگر همه مردم و رسانه ها به طور جدی دراين مسئله حضور داشته باشند و دخالت كنند و مسئولان نظام را امر به معروف ونهي از منكر كنند، مي توان انتظار داشت موج فساد در اقتصاد كمرنگ شود.

وی گفت: همه دستگاهها و قوا خصوصا" دستگاه قضایی بايد سينه سپر كنند و با مفاسدان اقتصادى شدیدا" برخورد نمایند تا باندهای قدرت و ثروت در جامعه از هم بپاشد.

××××××××××

یکی از مباحثی که همیشه مورد نظر جنبش دانشجویی بوده، بحث مبارزه با فساد بویژه مفاسد اقتصادی است. یقینا" یکی از فاکتورهای کارآمدی نظام، بویژه نظام جمهوری اسلامی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

علی نظارتی زاده، عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاهها با عنوان کردن مطالب فوق، در مورد استعفای سردار نقدی گفت: دولت دکتر احمدی نژاد در سایه گفتمان عدالت و خواست عمومی برای مبارزه با مفاسد رأی آورد  و انتظار می رود همانطور که تاکنون شیب بحث مبارزه با مفاسد مثبت بوده ، این روند