انتقاد شدید از عملکرد دولتمردان و نمایندگان مجلس در پی گیری مساله امام موسی صدر

در بیانیه مجمع حزب الله دانشجویان دانشگاه علم و صنعت مطرح شد

در پی حضور نخست وزیر کشور لیبی و دیدار ایشان با آقای دکتر احمدی نژاد ،مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم وصنعت ایران با طرح سئولات ذیل ،اعتراض وانتقاد شدید وتاسف انگیز خود را از عملکرد دولتمردان و نمایندگان مجلس و مسئولان پی گیری مساله امام موسی صدر اعلام داشت…


پرسش‌هاي دوستداران امام موسی صدر در خصوص آخرين اخبار روند پيگيري ؛ سوالاتی ديرينه که هرگز پاسخي از دولتهاي آقايان خاتمي، هاشمي و موسوي دريافت نداشتند.

در پی حضور نخست وزیر کشور لیبی و دیدار ایشان با آقای دکتر احمدی نژاد ،مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم وصنعت ایران با طرح سئولات ذیل ،اعتراض وانتقاد شدید وتاسف انگیز خود را از عملکرد دولتمردان و نمایندگان مجلس و مسئولان پی گیری مساله امام موسی صدر اعلام می دارد.

۱- امروز 28 سال از ربوده شدن امام صدر توسط رژيم قذافي مي‌گذرد. چرا جمهوري اسلامي ايران، حتي يک بار سفير ليبي در ايران را به وزارت امور خارجه احضار نکرده و نارضايتي ايران از عملکرد آن رژيم را رسماً بدان ابراز ننموده است؟ چرا جمهوري اسلامي ايران هنوز که هنوز است، رسماً اين پرونده را در محافل بين‌المللي حقوق بشر مطرح نساخته است؟ مجلس هفتم در اين خصوص از وزارت خارجه چه پاسخي دريافت داشته است؟ آيا مجلس در اين خصوص قانع شده است؟ اگر چنين نيست چه اقدامي جهت رفع اين مشکل انجام داده است؟

۲- مساله امام موسی صدر داراي ابعاد پيچيده امنيتي، سياسي و حقوقي است، که بعد امنيتي آن بر ديگر ابعاد غلبه دارد. وزارت اطلاعات کشور براي کشف حقيقت و تشخيص صحت و سقم دهها سناريوي موجود در خصوص چگونگي اختفاء امام موسی صدر چه کرده است؟ آيا پس از گذشت 28 سال، تصوير روشني از حقيقت ماجرا دارد؟ مجلس در اين خصوص از وزارت اطلاعات چه پاسخي دريافت داشته است؟ آيا مجلس در اين خصوص قانع شده است؟ اگر چنين نيست چه اقدامي جهت رفع اين مشکل انجام داده است؟

۳- چرا دولت آقاي احمدي‌نژاد در اين مقطع، نارضايتي خود از اصرار دولت ليبي بر استمرار جرم ربودن امام موسی صدر را به طرق متعارف ديپلماتيک ابراز نمي‌دارد؟ آيا تباني اخير رژيم قذافي با برخي محافل قضايي ايتاليا در جعل سناريوي عزيمت امام موسی صدر به رم، کافي نيست تا مسئولان کشور را به عدم صداقت آن رژيم و ضرورت برخورد ديپلماتيک با آن متقاعد سازد؟ آيا «کميته پيگيري مساله امام موسی صدر» اين شيوه جمهوري اسلامي ايران در تعامل با رژيم رباينده امام موسی صدر را با «عزت ملي» و «مشي حسيني» سازگار مي‌داند؟
۴- مراجع و بزرگان حوزه‌هاي علميه، همگي براي امام موسی صدر جايگاه والايي قائلند و آن بزرگوار را همرديف شهيدان مطهري و بهشتي مي‌دانند. اگر ترور شهيدان مطهري و بهشتي با امنيت ملي ايران و انقلاب ارتباط داشت، آيا غيبت امام موسی صدر با امنيت ملي کشور ارتباط ندارد؟ اگر دارد، چرا کميسيون امنيت ملي مجلس در خصوص اين مساله، رسما از موضع‌گيري و فعاليت نشان نمي‌کند؟ چرا دستگاه قضايي کشور و مدعي العموم آن، جهت رسيدگي به جرم مستمر «در اسارت نگاه داشتن آن بزرگوار»، دادگاهي در داخل تشکيل نمي‌دهند؟ مجلس در اين خصوص چه پاسخي دارد؟

۵- رژيم قذافي به سبب اهميتي که براي مساله امام موسی صدر قائل است، دومين شخصيت قدرتمند خود، يعني سيف‌الاسلام فرزند ارشد قذافي را متولي پيگيري آن ساخته است. در ايران چه کسي مسئوليت اصلي پيگيري پرونده امام موسی صدر را بر عهده دارد؟ آيا اين مسئول محترم، از يک جايگاه اجرايي معادل سيف‌الاسلام برخوردار است؟ بر اساس چه نشانه‌هايي دل خوش داريم، که جمهوري اسلامي ايران همپاي رژيم قذافي، براي مساله امام موسی صدر اهميت قائل است؟

۶- عدم پيگيري موثر مساله امام موسی صدر توسط جمهوري اسلامي ايران، 28 سال تمام است که به طول انجاميده است. آيا ممکن است که ربودن امام موسی صدر و اين قصور طولاني مدت، اسباب و دلايل مشترک داشته باشند؟ به عبارت ديگر، آيا ممکن است که همان اراده‌اي که عمليات ربايش را طراحي و اجرا کرد، از پيگيري موثر پرونده توسط ايران نيز ممانعت به عمل آورده باشد؟ اگر چنين است، براي شناسايي اراده مزبور و عوامل نفوذي آن در جمهوري اسلامي ايران، چه اقداماتي صورت گرفته است؟دولت و مجلس در اين خصوص چه پاسخي دارد؟

۷- ايران و لبنان هر دو در بين‌المجالس کشورهاي اسلامي عضويت دارند. با توجه به آنکه مساله امام موسی صدر مساله هر دو کشور است، و با توجه به اينکه غيبت امام موسی صدر از مشکلات جهان اسلام است، و با توجه به علاقمندي اغلب کشورهاي اسلامي بدان، و نيز با توجه به روابط تيره برخي کشورهاي مهم اسلامي چون عربستان سعودي با رژيم قذافي، مجالس ايران و لبنان چه برنامه مشترکي براي طرح اين پرونده در بين‌المجالس کشورهاي اسلامي در نظر گرفته‌اند؟

۸- چرا مجلس يک هيئت تحقيق و تفحص تشکيل نمي‌دهد تا اسباب و عوامل قصور 28 ساله جمهوري اسلامي ايران در پيگيري سياسي، حقوقي و امنيتي پرونده امام موسی صدر را شناسايي و به ملت و رهبري معرفي کند؟

۹- دولت آقاي احمدي‌نژاد و نيز مجلس هفتم، در راستاي تحقق بندهاي چهارگانه نامه تاريخي نخبگان به آقاي خاتمي در خصوص ضرورت ساماندهي روند پيگيري مساله امام موسی صدر چه قدمهايي برداشته‌اند؟ دولت و مجلس کنوني چه اقدامات ويژه‌اي انجام داده‌اند که در دوران موسوم به اصلاحات انجام نگرفته بود؟

۱۰- مجلس هفتم و «کميته پيگيري مساله امام موسی صدر» چه سازکارهايي جهت تسريع و نظارت بر اقدامات دولت در راستاي پيگيري اين پرونده در نظر گرفته‌اند؟

والسلام علی من اتبع الهدی

مجمع دانشجویان حزب الله
دانشگاه علم و صنعت ایران