ارزیابی حجت الاسلام نبوی از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری

به مناسبت سالروز سوم تیر:

اگر این گفتمان مبتنی بر فطرت، ساده‌زیستی و خدمت در كشورهای اروپایی هم مجال معرفی و بروز پیدا كند، پیروز خواهد شد.

انتخابات اخیر را با چه مفاهیمی بهتر می‌شود توضیح داد و تحلیل كرد؟

ما وارد دنیا و دورانی شدیم كه گفتمان شكوفایی فطرت درهمه جوامع در حال نوزایی است. انقلاب اسلامی آمد و فطرت را شكوفا كرد. وقتی فطرت شكوفا شد دیگر این‌طور نیست كه دین را بگیرد و زندگی و مادیت را رها كند. فطرت در ابعاد مختلف شكوفا می‌شود. فقط بایستی متذكران فطرت یا رهبران تذكر برجسته‌ترین الگوهای ذهنی باشند كه بتوانند انسانها را بیابند و آنها را برای همراهی در مسیر آماده كنند والاّ نمی‌آیند. مثلاً اگر حركت به سمت فطرت، به سمت درون‌گرایی محض برود با یك نوع درویش‌گرایی غلیظ مواجه می‌شویم كه در دوره‌هایی از تاریخ مواجه شدیم و مناطقی مانند بین‌النهرین، ماوراءالنهر، قفقاز، نیشابور و حتی اردبیل بودند كه گاهی یك سری سلسله‌های عرفانی گسترده‌ای پیدا شدند و منطقه عارف‌زده و درویش‌زده شد. بعد مردم منطقه از فضای فطری خودشان بیرون آمدند چرا كه به سوی فطرت كاملاً غلیظِ خاصِ درونگرا حركت كرده بودند و البته رهبران عمده، اینها را بدین سو كشانیده‌اند. وقتی مردم به این سمت می‌رفتند طبیعی بود كه كار و تولید و رشد در آنجا افت پیدا می‌كند، چون فطرت همه‌جانبه شكوفا نشد.
انقلاب اسلامی شكوفایی همه جانبة فطرت بود و اثر خودش را گذاشت و دائماً در جوامع ما و در جوامع پیرامونی و حتی غرب نوزایی خواهد كرد؛ یعنی شكوفایی فطرت دائماً نوزایی خواهد كرد. هر چقدر هم زیگ زاگ بروند، این نوزایی اتفاق خواهد افتاد.
چرا ترجمه قرآن بعد از یازده سپتامبر در آمریكا بالاترین شمارگان و فروش را دارد و تا نزدیك یك سال جزو ده كتاب پرفروش و پرشمارگان قرار می‌گیرد؟
چرا حجاب برای فرانسه، مسأله می‌شود؟ مگر چقدر حجاب می‌توانسته در افق كلی فرانسه تأثیر بگذارد! به این دلیل است كه در فطرت عموم انسان‌ها اعم از مسیحی، یهودی، مسلمان و… این نوع گرایش‌های ذاتی وجود دارد. اوضاع بی‌بند‌و‌باری را نمی‌پسندند. هر كاری كنند هم نمی‌پسندند و به هر رنگی تبلیغش كنند باز نمی‌پسندد. حتی غریزه به سمتش می‌رود ولی دوباره پس می‌زند. بنابراین این نوزایی دائماً اتفاق می‌افتد. البته در انتخابات اخیر یك اتفاق بسیار عجیب، امیدواركننده و در همان حال خطرناك وجود دارد. در تاریخ ما معمولاً نوزایی فطری و شكوفایی باطنی و روحی و فرهنگی زمانی اتفاق افتاده است كه به سمت روحانیت آمده‌است. درگذشته هر وقت از روحانیت فاصله می‌گرفتیم و به سمت رجال و سلاطین و مثلاً درباریان ـ كه میدان‌های نفوذ اجتماعی هم داشتند ـ می‌رفتیم فضای اجتماعی رعیت‌مآبانه و نوكر مآبانه می‌شده‌است و بعد از جنبه فطری‌اش دور می‌شده‌است. و هر وقت به سمت روحانیت آمده‌است آماده شكوفایی فطرت بوده‌است و تحولات عمیق رخ می‌داده‌است. روحانیت هم از این فرصت برای بسط شریعت و مفاهیم انسانی و فطری استفاده می‌كردند و یك جهش بزرگ به سمت جلو انجام می‌گرفت. به همین جهت بود كه ایران از خیلی كشورهای همجوار خودش، از جهت گفتمان صد سال اخیر جدا شده‌است. كشورهای دیگر یك سری روشنفكران و متفكران منزوی داشتند. حكومت‌هایی می‌آمدند كه كاملاً سیطره داشتند. آمد و شد خیلی از حكومت‌ها با كودتا بوده ولی در كشور ما، حتی رضاخان هم نتوانست كاملاً رضاخان باشد. آتاتورك در تركیه، آتاتورك تام و تمامی بود ولی رضاخان به هیچ‌وجه نتوانست رضاخان تامی باشد. رضاخان مثله‌شده‌ای بود به تعبیری، خیلی از گوشه‌های عبا و قبایش را چیدند و نگذاشتند كه اثرات ماندگاری در جامعه بگذارد. خیلی از چیزهایی كه رضاخان ارزش كرد، ضد ارزش و به فرصتی برای نوزایی فطری تبدیل شد.
این انتخابات اخیر خطری كه ایجاد كرد این بود كه گفتمان نوزایی فطری از كنار یك بدنه بزرگی از نخبگان روحانی عبور كرد و اگر چه به صورت مردمی و در بطن خودش اصیل‌ترین هویت‌های روحانی را داشت ولی از فضای گسترده‌ای از روحانیون كه به نوعی در فضای رسمی شده جامعه شناخته شده‌اند به راحتی و سهولت عبور كرد كه انسان را می‌ترساند. شما دیدید كه در حقیقت این گفتمان فطری در رقابت با نامزد روحانی پیروز شد. در هر صورت این نشانگر قدرت فطرت در برابر بقیه مسائل است.
یك ایده و تصوری دارم كه می‌خواهم این ایده، یك زمانی در جایی محك بخورد. دلم می‌خواهد كشورهای اروپای غربی حداقل در یك دوره انتخاباتی خودشان به چنین گفتمانی میدان بدهند تا شكوفا بشود، بعد ببینند چه اتفاقی می‌افتد. تئوری‌ام این است كه این گفتمان پیروز می‌شود و شیراك و فرانسه هم مجبورند تماشاچی شوند. نظریه‌ام این است كه دنیا آماده است و ظرفیت بسیار بسیار بالاست. این حرفها به مردم گفته نمی‌شود یعنی شبیه آن مسیر، زمینه، اندیشه و رفتاری كه آقای احمدی‌نژاد در میان مردم نشان داده، هیچ وقت در انگلیس، آلمان، فرانسه و دانمارك و… ارائه نشده‌است و چیزی از اینها نشنیده‌اند. یك تعدادی نخبگان چیزهایی می‌دانند كه آن را از بقیه مسدود می‌كنند، بقیه هم یك جنگ مطبوعاتی مفصّل در روزنامه‌ها و رسانه‌ها ایجاد می‌كنند كه بدین ترتیب عامه مردم از این فضا دورند.
ولی اگر این گفتمان مبتنی بر فطرت، ساده‌زیستی و خدمت در كشورهای اروپایی هم مجال معرفی و بروز پیدا كند، پیروز خواهد شد.

از بحث‌هایی كه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مطرح شد بحث تحجّر بود. سوره و مخاطب آن شما را به عنوان شخصی كه نسبت به این مفهوم و جریان‌ها