قرار گرفتن جزوات جدید بر روی سایت

همزمان با تعطیلی کلاسهای دانشگاهها:

جزوات جدید بر روی سایتهمزمان با نزدیکی فصل تابستان و فراغت دانشجویان از درسهای دانشگاه، سایت عدالت خواهی اقدام به انتشار تعدادی دیگر از جزوات آموزشی-تحلیلی جنبش عدالتخواه کرده است. 

همزمان با نزدیکی فصل تابستان و فراغت دانشجویان از درسهای دانشگاه، سایت عدالت خواهی اقدام به انتشار تعدادی دیگر از جزوات آموزشی-تحلیلی جنبش عدالتخواه کرده است. اینگونه جزوات طی چند سال گذشته، ابزار آموزشی مناسبی در جهت رشد و ارتقای طلاب و دانشجویان تشکلهای مختلف و نزدیکی فضای ذهنی آنان با ارزشهای انقلاب اسلامی بوده است.

جزواتی که به تازگی بر روی سایت قرار گرفته اند عبارتند از:

  _مفسر اسلام ناب: شامل چکیده ای از افکار اجتماعی شهید مطهری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و… بر اساس آثار منتشر شده از ایشان

  _ جریان شناسی گروههای سیاسی بعد از انقلاب: جزوه حاضر حاصل چند جلسه سخنرانی آقای علی شکوهی، از  فعالین سیاسی است که به تحلیل عملکرد جریانات سیاسی بویژه در طول سالهای دهه شصت میپردازد. جزوه حاضر از معدود منابعی است که در این زمینه منتشر شده است.

  _ اسلام ناب: فرازهایی از سخنان حضرت امام در تشریح اسلام ناب و تفاوتهای آن با سایر اسلامها ( اسلام مرفهین بی درد، اسلام متحجرین و …)

 _ دین همه دین است: عنوان سخنرانی آقای وحید جلیلی، سردبیر دوره چهارم سوره در جمع دانشجویان در تلازم همراهی عدالتخوهی و معنویت گرایی، و پرداختن همزمان به جنبه های مختلف دینداریست است.  

جهت دریافت فایلهای جزوات به ستون جزوات مراجعه فرمایید.