نارسايي‌هاي موجود در قوه قضائيه نبايد به گردن ساير قوا انداخته شود

نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس

اگر قوه قضائيه مي‌خواهد بداند كه در كار خود موفق بوده يا نه؟ بايد ببيند كه چقدر توانسته جلوي جرايم و مفاسد اقتصادي و مظالم و تعديات را بگيرد و مردم چقدر از اين قوه راضي هستند.

محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه رئيس قوه قضائيه اعلام كرده كه ريشه بسياري از جرايم و مفاسد و مشكلات قوه قضائيه در خارج از دستگاه قضايي است، گفت: اينكه بگوييم همه مشكلات مربوط به قواي ديگر است و قوه قضائيه مشكلي ندارد شايد برداشت صحيحي از وضعيت كشور نباشد.
وي گفت: همه قوا با همه نقاط قوتي كه دارند، ضعف‌هايي نيز دارند و ما نبايد مسائل و مشكلات مربوط به هر قوه را به دوش يكديگر بيندازيم.
دهقان اظهار داشت: هر قوه بايد وظيفه خود را به خوبي انجام دهد و در قبال وظيفه خود نسبت به مردم پاسخگو باشد، تا افكار عمومي نسبت به عملكرد آن قوه قضاوت كند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قوه قضائيه را مسئول و ايستگاه آخر برخورد با جرايم، مفاسد، ظلم‌ها، بي‌عدالتي‌ها و مركز احقاق حق محرومين، مستضعفين و مظلومين خواند و گفت: اگر در قوه قضائيه نارساني‌هايي وجود دارد، نبايد اينها برگردن ساير قوا انداخته شود.
وي افزود: دهقان ادامه داد: ميزان موفقيت قوه قضائيه در برخورد با ظلم و جرايم و رضايتمندي مردم از اين قوه مي‌تواند ملاك خوبي در ارزيابي موفقيت قوه قضائيه باشد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: همه قوا زير چتر يك حكومت هستند و هيچ قوه‌اي نبايد مشكلات خود را به دوش قوه ديگر بيندازد، بلكه قواي سه گانه بايد تلاش كنند، با همكاري‌، تعامل و ارتباط تنگاتنگ مشكلات كشور را حل كنند.
وي فلسفه وجودي قوه قضائيه را وجود مشكلات، نارسايي‌ها و بي عدالتي‌ها در كشور خواند و گفت: اگر در كشور مشكلي وجود نداشت، نيازي به قوه قضائيه نداشتيم.
دهقان اظهار داشت: اگر مشكل قوه قضائيه در رابطه با ضعف قوانين است، بايد بگويم كه طبق اصل 156 قانون اساسي مرجعي كه وظيفه تدوين لوايح قضايي را دارد خود قوه قضائيه است، بنابراين اگر قوه قضائيه واقعاً در رابطه با قوانين و در درون دستگاه قضايي خود با مشكل روبرو است، لايحه بياورد و چند نفر از افراد قوي و توانمند خود را مسئول پيگيري اين لوايح كند تا قوانين كه در رابطه با آن دچار ضعف و مشكل است به تصويب برسد.
وي گفت: با توجه به اينكه دستگاه اجرايي و قضايي در خط مقدم اجرا و تحقق عدالت هستند، لذا در همه دنيا قوه مقننه براي حل مشكلات كشور منتظر لوايح پخته‌ و قوي از سوي اين دو قوه است، زيرا اين خود قوه مجريه و قضائيه است كه با مشكلات مجموعه درون خود به شكل ملموس تري آشنايي دارد و با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند و بهتر مي‌تواند آنها را موشكافي كند.
وي افزود: چنانچه قوه قضائيه لايحه‌اي نياورد آنوقت نمايندگان مجلس مجبور مي‌شوند براي حل مشكل، طرح به مجلس ارائه دهند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه بيان داشت: چنانچه دستگاه قضايي با وجود مشكلاتش لايحه‌اي را به مجلس ارائه ندهد و بعد انتظار داشته باشد كه ما براي برطرف شدن آن مشكلات طرح ارائه دهيم، بدليل عدم اطلاع نمايندگان از مسائل تخصصي و كارشناسي و مشكلات اين قوه مشكل با ارائه لايحه حل نمي‌شود.
نماينده طرقبه و چناران گفت: مجلس هر زمان كه احساس كرده مشكلي وجود دارد و از آن مطلع بوده حتي اگر قوه قضائيه هم در آن مورد لايحه‌اي ارائه ندهد راساً اقدام كرده و با تهيه و ارائه طرحي قوه قضائيه را در حل آن مشكل ياري داده است.
وي افزود: به عنوان مثال وقتي مجلس ديد بحث شركتهاي هرمي براي كشور مشكل ايجاد كرده و اموال تعداد زيادي از مردم توسط افراد سودجو به يغما مي‌رود و قانون نيز در اين قسمت ضعيف است، خود طرح داد.
نماينده طرقبه و چناران مشكل قوه قضائيه را در ضعف قوانين ندانست و گفت: اين مسئله براي همه جا افتاده كه در كشور ما‌ مشكل قانون وجود ندارد بلكه مشكل در اجراي قانون است.
دهقان اظهار داشت: ما نبايد همه مشكلات اجرايي را به قانون مرتبط كنيم و مرتباً دستگاه قانون گذاري را تحريك كنيم، كه قانون وضع كند.
وي گفت: اينكه قوه قضائيه انتظار داشته باشد كه امروز لايحه بياورد و فردا تصويب شود، غير ممكن است، زيرا تصويب لوايح قضايي در مجلس روند خاصي دارد و معمولاً مقداري طول مي‌كشد، لذا قوه قضائيه بايد روند قانون گذاري را مد نظر داشته باشد و اين طور نباشد كه وقتي لايحه‌اي 6 ماه در مجلس ماند كساني از اين موضوع ناراحت شوند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بيان داشت: با توجه به حجم عظيم كار اجرايي كشور، ما منكر وجود نقض و نارسايي و مشكل در قواي ديگر نيستيم، زيرا وجود مشكلات در هر قوه‌اي امري طبيعي است و ممكن است، برخي از نارسايي‌ها در قوه مجريه منجر به برخي اشكالات و زمينه ساز برخي از مسائل شود، مثلاً اگر قوه مجريه و مقننه نتوانستند با فقر مبارزه كنند، ممكن است وجود فقر در جامعه در برخي موارد زمينه بوجود آمدن ظلم باشد، اما با همه اين بحث فلسفه ايجاد قوه قضائيه براي برخورد با همين ضعف و نارسايي‌ها است.
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «اگر قوه قضائيه داراي استحكام و سلامت كامل باشد، ساير قوانين اصلاح مي‌شود» گفت: رهبري با اين سخنان خود به نوعي سلامت و موفقيت ساير قوا را منوط به استحكام و سلامت قوه قضائيه كردند، لذا اگر در جامعه ظلمي واقع شود و بصورت دقيق و سريع با آن برخورد شود و افرادي كه در مسند قضا هستند، داراي استقلال باشند و تحت نفوذ عناصر بالاتري قرار نگيرند و فشاري به آنها وارد نشود و افراد سالم و شايسته در مسند قضا بنشينند، نه تنها مشكل قوه قضائيه حل مي‌شود، ب
لكه مشكلات ساير قوا هم حل مي‌شود.

منبع : فارس