قوه قضائيه با نقطه آرماني و مطلوب فاصله زيادي دارد

نقد عملكرد دستگاه قضايي در هفته قوه قضاييه:

تمدن با اشاره به ضعف هاي قوه قضائيه ‌اطاله دادرسي برخي اعمال نفوذها و توصيه پذيري را از معضلات دستگاه قضائي برشمرد و افزود: قلدرها، پول دارها و متنفذين بايد بدانند كه اگر روزي سر و كارشان با قوه قضائيه افتاد و خطائي مرتكب شدند هيچ راه فراري ندارند ولي متاسفانه هنوز اين احساس در آنها نيست.

مرتضي تمدن در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس در ارزيابي خود از عملكرد قوه قضائيه در آستانه سالروز قوه قضائيه گفت: با وجود اينكه قوه قضائيه طي چند سال گذشته گامهاي خوبي را برداشته است، اما هنوز با ايده آلهايي كه ما از قوه قضائيه داريم، فاصله زيادي وجود دارد، گويي كه رئيس قوه قضائيه هم به اين مسئله اذعان دارد.
وي افزود: رئيس قوه قضائيه هم اين مسئله را مي‌پذيرد كه نتوانستيم يك قوه قضائيه مطلوب و مورد انتظار جامعه و نظام اسلامي داشته باشيم در عين حال ايشان دلائلي را بر اين مسئله برشمردند و عواملي را بيرون از حوزه قوه قضائيه به عنوان عوامل عدم توفيق كامل قوه قضائيه قلمداد كردند.
نماينده شهركرد گفت: ما هم مسائلي كه رئيس قوه قضائيه با آن اشاره كردند، مي‌پذيرم زيرا اگر جلوي بسياري از مسائل و مفاسد در بيرون از قوه قضائيه گرفته شود اصولاً آنها مشتري قوه قضائيه نخواهد شد و هر چه قدر حجم مراجعات و پرونده‌ها در قوه قضائيه كاهش يابد، كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
وي افزود: آنچه واقعيت دارد اينكه قوه قضائيه بايد خودش را با وضعيت موجود تطبيق دهد زيرا ما هنوز در شرايط آرماني نيستيم كه انتظار داشته باشيم بزودي جرم و مفاسد كاهش يابد.
تمدن ادامه داد: در مجموع رويكرد و حركت كلي قوه قضائيه با ديدگاه‌هاي بسيار روشن و خوبي كه رئيس قوه قضائيه نسبت به تحول در دورن قوه قضائيه، تحول در قضاوت و امر دادرسي و … دارند ما منتظر تحولات بهتر و بيشتري در قوه قضائيه هستيم.
نماينده شهر كرد اظهار داشت: زماني كه جامعه از قوه قضائيه احساس آرامش بكند آثار مثبت‌اش هم متوجه قوه قضائيه مي شود و هم متوجه مجموعه نظام.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: اگر جامعه احساس كند كه جايي وجود دارد كه عادلانه به جرم و جرائم رسيدگي مي‌كند و عدالت را اجرا مي‌كند همين امر در رشد و نمو و آينده جامعه و چشم‌انداز كشور بسيار مثبت خواهد بود.
وي در ادامه گفت: با عنايت به اين انتظارات و واقعيت‌ها و اينكه حركت قوه قضائيه در چند سال گذشته مثبت بوده است اما قوه قضائيه فاصله زيادي با نقطه آرماني و مطلوب جامعه دارد كه اميدواريم تحقق پيدا كند.
تمدن با اشاره به ضعف هاي قوه قضائيه ‌اطاله دادرسي برخي اعمال نفوذها و توصيه پذيري را از معضلات دستگاه قضائي برشمرد و افزود: هنوز در دستگاه قضايي انسان احساس مي‌كنند توصيه‌پذيري رد پا دارد و اين يكي از مسائلي است كه بايد براي آن چاره‌انديشي كرد.
وي گفت: گرچه تعداد زيادي از قضات درستكار و خوب ما اين توصيه‌ها را در رسيدگي به پرونه‌ها دخالت نمي‌دهند اما همين كه كساني جرات مي‌كنند در امر رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه‌ها و مراجع قضايي توصيه و سفارش كنند اين نشان مي‌دهد هنوز قبح اين مسئله در دستگاه قضايي نهادينه نشده است.
نماينده شهر كرد در ادامه بيان داشت: اينكه هنوز انسان احساس كند ممكن است يك توصيه و نفوذ روند يك پرونده را به شكلي تغيير دهد و يا روند رسيدگي را متوقف كند كافي است لذا قوه قضائيه بايد تلاش كند توصيه‌پذيري را امري قبيح و غير قابل قبول براي افكار عمومي و اشخاصي كه مي‌خواهند سوء استفاده كنند، جلوه دهد.
تمدن گفت: هنوز هم بعضي افراد مقتدر و كساني كه مسئوليت‌هاي مهم در كشور دارند، اگر جرمي را مرتكب شوند، آن وحشتي كه بايد از دادگاه و قوه قضائيه داشته باشند، ندارند و ما احساس مي‌كنيم اينها حتي فكر مي‌كنند كه چنانچه جرمي هم مرتكب شوند بلاخره راه فراري براي آنها وجود دارد.
وي افزود: قلدرها، پول دارها و متنفذين بايد بدانند كه اگر روزي سر و كارشان با قوه قضائيه افتاد و خطائي مرتكب شدند هيچ راه فراري ندارند ولي متاسفانه هنوز اين احساس در آنها نيست.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس علت واهمه نداشتن اين افراد از قوه قضائيه را عدم برخورد مقتدارانه قوه قضائيه با اين افراد دانست و گفت: لابد اينها يك چراغ سبزي ديدند كه به اقتدار قوه قضائيه خيلي اعتنا نمي كنند.
تمدن اظهار داشت: در بعضي موارد هم نوع جرايمي كه وضع مي‌شود حجم‌اش آنقدر نيست كه مرتكب جرم احساس كند كه اگر جرمي را در مقام و مسئوليت اش انجام دهد، ممكن است بي‌آبرو شود و بعضي وقتها نوع جرم حتي ممكن است اين ها را جسورتر هم كند.
وي گفت: قوه قضائيه بايد كاري كند كه توصيه‌پذيري و سفارش در قوه قضائيه كنار گذاشته شود و از قضات با شهامت و مقتدر پشتيباني كند تا اگر يك قاضي در مقام رسيدگي به تخلف يك صاحب منصبي و منتفدي بر آمد از اين طرف و آن طرف تحت فشار، تهديد و تطميع قرار نگيرد.
تمدن افزود: قوه قضائيه مي‌تواند با پشتيباني موثر قاضي را در امر صدور حكم ياري كند تا در امر رسيدگي به تخلفات يك فرد صاحب منصب و با نفوذ و قدرت يك قدم كوتاه نيايد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بيان داشت: قوه قضائيه بايد نياز مالي قضات را برطرف كند تا زماني كه كسي براي تطميع آنها وارد مي‌شود، كمبودها و مشكلات زندگي‌اش او را وادار به قبول‌ اين موضوع نكند.
نماينده شهركرد با انتقاد از وضعيت وكلاي جامعه نيز گفت: بعضي وقتها وكيل به جاي رعايت منافع موكل، مصلحت‌هايي را رعايت مي‌كند كه ممكن است به نفع افراد ديگري شود و در برخي موارد اينها منجر به برخي ضد و بندهايي بين قضات و وكلا مي‌شود كه مي‌خواهند يك نظر و ديده گاهي را در امر رسيدگي‌ها اعمال كنند كه نظام قضايي بايد براي آن برنامه
‌ريزي كند و جايي به وضعيت وكلا رسيدگي كند.
وي گفت: وقتي فردي وكيل مي‌گيرد بايد احساس امنيت و آرامش كند ولي بعضي مواقع فضايي بوجود مي‌آيد كه انسان علاوه بر اينكه نگران سرنوشت پرونده است نگران وكيل پرونده است تا در وسط راه ولش نكند.
وي ملاك سنجش و عدم موفقيت قوه قضائيه را ميزان رضايتمندي مردم از جامعه خواند و اظهار داشت: بايد اين باور در مردم نسبت به قوه قضائيه بوجود بيايد كه قوه قضائيه محل اجراي عدالت است.
تمدن گفت: نگاه مردم به عملكرد و واقعيت‌ قوه قضائيه است كه مي‌تواند اين فكر را در جامعه بوجود بياورد كه امروز قوه قضائيه محل اجراي عدالت است و يا مي‌تواند خلاف اين را در افكار عمومي ايجاد كند.
وي قوه قضائيه را يكي از اجزاي موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و اظهار داشت: يك پرونده قبل از مطرح شدن در قوه قضائيه مراحل زيادي را مي‌گذراند، لذا نقش دستگاه‌هاي نظارتي قبل از ورود به قوه در اين زمينه بسيار مهم است كه بايد اين نهادها را تقويت كنيم چون نهادهايي مثل سازمان بازرسي و ديوان محاسبات در كشف فساد و انعكاس آن به قوه قضائيه بسيار موثر هستند.
تمدن افزود: خود قوه قضائيه نيز بايد در درون خود با سرعت عمل و دقت و عدم تاثير پذيري و قرار گرفتن در جوسازي‌ها، شانتاژ‌ها و فضاسازي به پرونده‌ها رسيدگي كند.
نماينده شهركرد گفت: از طرف ديگر مسئولي كه مي‌خواهد با فساد مبارزه كند بايد خودش وامدار كسي نبوده و پاك بوده و نقطه ضعفي نداشته باشد زيرا اگر چنين افرادي در قوه قضائيه وجود داشته باشند و سرعت عملي كه لازمه مبارزه با مفاسد اقتصادي است، داشته باشند و هيچ تاثير پذيري دروني و بيروني از مقامي نداشته باشند روند مبارزه با فساد مي‌تواند واقعي شود و آن را از يك امر شعاري و تشريفاتي خارج كند.

همچنين يدالله اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس به مناسبت گراميداشت هفته قوه قضائيه گفت: بايد عملكرد قوه قضائيه از نظر اجراي قانون و رضايتمندي مردم بررسي شود و اينكه آيا احساس عمومي، قوه قضائيه را پناهگاه‌هاي نيازمندان دادرسي مي‌داند يا خير؟ اسلامي در ادامه افزود: طي سالهاي اخير بخشي از نيروهاي توانمند و با تجربه ديوان عالي كشور اين حوزه را ترك كرده‌اند كه لازم است، چرا اين اتفاق مورد بررسي دقيق صورت گيرد.
وي با ابراز اين عقيده كه عدم وحدت رويه آيين‌ دادرسي مهمترين مشكل قوه قضائيه است گفت: بايد بررسي شود، گزارش اين كه عليزاده يا رئيس قوه قضائيه ارائه كرده‌اند، تاكنون به چه ميزان به آنها عمل شده است؟
يدالله اسلامي در ادامه افزود: به نظر من دستگاه قضايي هم اكنون از مشكل ساختاري و دشواري‌هاي خاصي رنج مي‌بردكه اميد است هر چه زودتر اين مشكل رفع شود.