لازمه امنيت اقتصادي برخورد جدي با مفسدان اقتصادي است

رهبر انقلاب در ديدار مسئولان و كاركنان دستگاه قضايي:

برخورد قاطع، بي ملاحظه و عبرت آموز با متجاوزان به قانون از مهمترين وظايف دستگاه قضايي استيكي از مهم ترين وظايف دستگاه قضايي استقرار امنيت در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي و حيثيتي، و برخورد قاطع، بي ملاحظه و عبرت آموز با متجاوزان به قانون است. … لازمه امنيت اقتصادي برخورد جدي با مفسدان اقتصادي است و اين تصور كه برخورد با مفسدان اقتصادي موجب ناامني اقتصادي مي شود، صحيح نيست. … بايد همواره به خروجي و نتيجه كارها توجه شود، ممكن است از نظر كمي كارهاي بسياري انجام شود اما مهم، محصول كارها و رضايتمندي مردم از فعاليتهاست كه بايد معيار بررسي عملكرد قرار گيرد.


حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز در ديدار رئيس، مسئولان و جمعي از قضات و كاركنان دستگاه قضايي، كارآيي و كارآمدي قوه قضاييه را در دستيابي نظام اسلامي به اهداف خود، بسيار مهم ارزيابي و تأكيد كردند: يكي از مهم ترين وظايف دستگاه قضايي استقرار امنيت در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي و حيثيتي، و برخورد قاطع، بي ملاحظه و عبرت آموز با متجاوزان به قانون است.
در اين ديدار كه در سالروز شهادت آيت الله بهشتي و هفتاد و دو تن از ياران صديق انقلاب برگزار شد و خانواده هاي شهداي هفتم تير نيز حضور داشتند رهبر انقلاب اسلامي، اجراي عدالت، احقاق حق، قانونگرايي، ايستادگي در مقابل زورگويان و فرصت طلبان، و ايجاد احساس آرامش و امنيت در جامعه را از وظايف قوه قضاييه برشمردند و افزودند: لازمه امنيت اقتصادي برخورد جدي با مفسدان اقتصادي است و اين تصور كه برخورد با مفسدان اقتصادي موجب ناامني اقتصادي مي شود، صحيح نيست.
ايشان در همين خصوص خاطرنشان كردند: برخورد با معدود مفسدان اقتصادي زمينه ساز فعاليت اقتصادي همراه با امنيت فعالان اقتصادي سالم كه اكثريت جامعه هستند، خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اي امنيت حيثيتي در كنار امنيت اخلاقي و فرهنگي را مهم دانستند و تأكيد كردند: نبايد حيثيت و آبروي افراد در جامعه، بازيچه قرار گيرد و بدون دليل، افراد مورد سؤال قرار گيرند و درباره آنها شايعه سازي و به آنها تهمت زده شود زيرا اين برخلاف شرع و احكام اسلامي است.
رهبر انقلاب اسلامي ضمن قدرداني از زحمات و تلاشهاي رئيس، مسئولان و كاركنان قوه قضاييه افزودند: اگر مردم، قوه قضاييه را به عنوان ملجأ و پناهگاه خود احساس كنند و چنين نگاه اميدوارانه اي به آن داشته باشند، مي توان گفت قوه قضاييه به اهداف خود رسيده و موفق بوده است، اما اگر چنين نگاهي وجود نداشته باشد، بايد تلاش بيشتري انجام شود.
ايشان با تأكيد بر اينكه بايد همواره به خروجي و نتيجه كارها توجه شود، خاطرنشان كردند: ممكن است از نظر كمي كارهاي بسياري انجام شود اما مهم، محصول كارها و رضايتمندي مردم از فعاليتهاست كه بايد معيار بررسي عملكرد قرار گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي، برخورد قاطع با متخلفان به ويژه در داخل دستگاه قضايي را مايه دلگرمي مردم دانستند و افزودند: نظارت جدي بر عملكرد مجموعه دستگاه قضايي، استفاده از فناوريهاي نوين، و برنامه ريزي و نظام مند عمل كردن، زمينه ايجاد اطمينان در مردم را بيش از پيش فراهم خواهد كرد.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه نبايد تحرك، انگيزه و فعاليت مسئولان دستگاه قضايي در دو سال باقيمانده از اين دوره با سالهاي اول تفاوتي داشته باشد، هماهنگي كنوني قواي سه گانه را فرصت بسيار ارزشمندي دانستند و افزودند: هريك از سه قوه بايد در كنار قواي ديگر، با قاطعيت و در عين حال با همدلي و همكاري، وظايف خود را انجام دهند.
ايشان همچنين مسئولان دستگاه قضايي را به حداكثر استفاده از شرايط كنوني به منظور ارائه يك نمونه ملموس از دستگاه قضاي اسلامي توصيه كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير، به ويژه آيت الله شهيد بهشتي، جرم ا ين شهدا را كارآمدي و نخبگي دانستند و افزودند: حادثه هفتم تير، حادثه‌اي مهم و تاريخ ساز است زيرا از يك طرف نشان دهنده چهره جنايت پيشه و خبيث دشمنان انقلاب اسلامي و از طرف ديگر حاكي از استحكام پايه هاي نظام اسلامي است.
در اين ديدار آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير، از شهيد آيت الله بهشتي به عنوان معمار دستگاه قضايي نظام اسلامي ياد كرد و در گزارشي از فعاليتهاي قوه قضاييه گفت: احياي نهادهاي شبه قضايي همچون نهاد صلح و سازش، احياي نظام دادسرايي، احياي نهادهاي نظارتي فعال، گسترش واحدهاي معاضدت و مشاوره اي، اعمال سياست‌هاي حبس زدايي، كاهش اطاله دادرسي و شفاف سازي فرايند دادرسي، اجراي طرح جامع مكانيزه كردن، اصلاح اهم مقررات و قوانين قضايي در قالب 30 لايحه و احياي فرهنگ برنامه ريزي و علمي نگري در مديريت‌ها از مهم‌ترين دستاوردهاي اجراي برنامه دوم قوه قضاييه است.
رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به ايجاد تشكيلات مشترك قضايي اجرايي، افزود: شوراهاي حفظ حقوق بيت المال و مبارزه با زمين خواري، ستاد مبارزه با جرايم اخلاقي و اجتماعي، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان، دفاتر حمايت از حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر اسلامي و ستاد اجرايي اصل 44 از جمله زير مجموعه هاي اين تشكيلات هستند.