تبدیل خط فقر به خط بقا نوعی عقب گرد از ارتقاء سطح رفاه عمومی است

دکتر محمد خوش چهره:

انتقاد خوش جهره از تبدیل شاخص خط فقر به خط بقادرحالیکه تلاش تقریبا تمامی دولتها ارتقاء سطح رفاه و کاهش فقر و بهبود زندگی است بنابراین اظهار نظر وزیر رفاه مبنی بر تبدیل شاخص خط فقر به خط بقا، اظهار نظری قابل تامل و نوعی عقب گرد محسوب می شود. به کار بردن واژه هایی مانند خط بقا شایسته نظام نیست.

در شرایطی که تلاش دولتها، ارتقاء سطح رفاه ، کاهش فقر و بهبود زندگی است ، تبدیل شاخص خط فقر به خط بقا، نوعی عقب گرد از این هدف محسوب می شود .

دکترمحمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعریف خط بقا به جای خط فقر افزود : درحالیکه تلاش تقریبا تمامی دولتها ارتقاء سطح رفاه و کاهش فقر و بهبود زندگی است بنابراین اظهار نظر وزیر رفاه مبنی بر تبدیل شاخص خط فقر به خط بقا، اظهار نظری قابل تامل و نوعی عقب گرد محسوب می شود .

وی خاطر نشان کرد: مفهوم خط بقا ، تامین حداقل بخور ونمیر برای جلوگیری از مرگ و میر است و می توان در خط بقا به کیفیت و نوع منابع تامین کننده کالری توجه نکرد. چرا که برخی از افراد در نقاط مختلف دنیا با علف و یا گیاهان برای تامین 2 هزارکالری برای بقا زندگی کرده و نیازهای اساسی خود را مانند مسکن به زاغه نشینی ، کپر و حصیر تقلیل می دهند .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خروجی سیاستهای دولت، تصمیمات و اقدامات سنجیده آن باید در یک جریان هماهنگ و سازگار با ارتقاء سطح رفاه جامعه باشد بطوریکه توجه به معیشت ، تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن ، امنیت غذایی ، فرصتهای آموزشی و بهداشت ، فرصتهای شغلی و نحوه توزیع درآمد و… از جمله موارد تشکیل دهنده رفاه هستند.

وی گفت: به همین دلیل نباید اجازه دهیم گرفتن سیاستهای متناقض و یا ناسازگار اقتصادی ، منجر به افزایش تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، آشفتگی در بازار مسکن ، اختلالات در بهداشت ، آموزش و… شود.

خوش چهره افزود: به کار بردن واژه هایی مانند خط بقا شایسته نظام نیست چون نظام جمهوری اسلامی ایران به واسطه شعارهایی مانند عدالت و جهت گیری های ارزشی آن به شدت قابل دفاع است و استحقاق فقر را ندارد.

وی با بیان اینکه اختلالات پیش آمده برای نظام عمدتا نتیجه اشتباهات در تصمیم گیریهای دولت مردان و قانون گذاران است ، ادامه داد : با توجه به درآمدهای سالانه بیش از 50 میلیارد دلاراز طریق نفتی و سایرمنابع طبیعی موجود در کشور نباید شاهد گستردگی فقر باشیم .

وی تصریح کرد : چنانچه در سالهای اخیر برخی سیاستهای  نامناسب و توزیع ناعادلانه ثروت باعث گستردگی خط فقر شده می توان این امر را با بازنگری در نگرشها و روشهایی که برخی از آنها ریشه در برنامه اول توسعه دارد از بین برد .