رفتن به بالا

دولت به مسائل فرهنگي، اخلاقي و رشد علمي جامعه توجه کند

دیدار مسئولین اجرایی با رهبر انقلاببرخي انتقادها و ايرادهايي كه بيان مي شود از روي دلسوزي است كه با اطلاع رساني صحيح و توضيح كامل نگراني ها برطرف خواهد شد. …وظيفه دولت اسلامي علاوه بر تأمين نيازهاي مادي مردم و حل مشكلات معيشتي، توجه به مسائل فرهنگي، اخلاقي و رشد علمي جامعه نيز هست…. مبارزه با مفاسد اقتصادي در داخل دستگاه اجرايي بسيار تأثيرگذارتر از اقدامات دستگاه قضايي است زيرا وظيفه دولت و دستگاه اجرايي پيشگيري از فساد است.


 حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز شنبه در ديدار رئيس جمهور، اعضاي هيأت دولت، استانداران و مديران بخشهاي مختلف قوه مجريه در سراسر كشور، در سخنان مهمي با اشاره به نقاط قوت دولت نهم از جمله پايبندي به شعارها و ارزشهاي اصلي انقلاب اسلامي، شجاعت در عرصه سياست داخلي و خارجي، پشتكار و انگيزه كاري قوي، حضور در سراسر كشور و نگاه نزديك به مسائل، و حضور نيروهاي كاردان و كارآمد در عرصه اجرايي تصريح كردند: امروز كشور در همه عرصه ها در حال حركت رو به جلوست و بايد با برنامه ريزي، اولويت بندي، تدبير همه جانبه و تلاش پيگير و استفاده از جوانان با استعداد و با انگيزه، مسير پيشرفت مادي و معنوي كشور با قدرت و قوت و در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله ادامه يابد. رهبر انقلاب اسلامي برگزاري جلسه اي با حضور مسئولان بخشهاي گوناگون اجرايي را در نوع خود بي نظير دانستند و با تأكيد بر لزوم ادامه چنين نشست هايي، افزودند: شرايط كنوني كشور به لحاظ اينكه شعارهاي اساسي انقلاب اسلامي محور برنامه ريزيها و سياستهاي دولت قرار گرفته، شرايطي استثنايي است و با انتخاب ملت ايران، دولتي بر سركار آمده كه گفتمان مفاهيم انقلاب، گفتمان غالب و رايج آن است. ايشان با تأكيد بر لزوم مغتنم شمردن اين فرصت ارزشمند براي خدمت به مردم، خاطرنشان كردند: در سالهاي گذشته برخي افراد و حتي برخي مخلصان انقلاب، تصور مي كردند شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي همچون سربلندي اسلام، عدالت، مبارزه با استكبار، و تلاش براي رفع محروميت، ديگر جايگاهي ندارند و دوران آنها به پايان رسيده است و حتي برخي به اين شعارها گستاخي و جسارت نيز كردند اما به همت مردم و روي كار آمدن دولت نهم، اين شعارها و ارزشها بار ديگر احيا شده است. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تسلط طولاني حكومتهاي استبدادي قاجار و پهلوي بر كشور و مشكلات مزمن به جا مانده از آن دورانها و احتمالاً برخي اشتباهات صورت گرفته بعد از انقلاب تأكيد كردند: در چنين شرايطي كه كشور از يك طرف به كار و تلاش خستگي ناپذيراحتياج دارد و از طرف ديگر هم ظرفيت ها و استعدادهاي فراوان و نيروهاي با اخلاص و كارآمد براي خدمت به مردم وجود دارند، رفع مشكلات كشور، نيازمند اقدامات شجاعانه و در عين حال مدبرانه و برنامه ريزي شده است. رهبر انقلاب اسلامي يكي از ويژگيهاي بارز دولت نهم را شجاعت در اقدام برشمردند و افزودند: مسئله بنزين از جمله اين كارهاست كه دولت شجاعانه تصميم گيري و اقدام كرد كه البته بايد با بررسي همه جوانب آن، اجراي اين تصميم ادامه يابد. ايشان با اشاره به اختصاص چهل هزار ميليارد تومان يارانه انرژي خاطرنشان كردند: اگر از اين مبلغ گزاف به تدريج كاسته شود، قطعاً صرف مسائل مربوط به زندگي مردم، اشتغال، سرمايه گذاريهاي گوناگون و احداث مدرسه و جاده خواهد شد. ايشان در همين خصوص افزودند: برخي انتقادها و ايرادهايي كه بيان مي شود از روي دلسوزي است كه با اطلاع رساني صحيح و توضيح كامل نگراني ها برطرف خواهد شد. حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه دولت نهم بايد درخصوص اطلاع رساني به مردم بيش از پيش تلاش كند افزودند: دولت بايد حتماً اين نقص را برطرف كند و روابط عمومي هاي بخش هاي مختلف دولت بايد فعال شوند و با استفاده از رسانه ملي و روزنامه ها، اقدامات مختلف را با زباني تأثيرگذار و قابل فهم، به اطلاع مردم برسانند. رهبر انقلاب اسلامي برخي انتقادها و ايرادها را هم غيردلسوزانه دانستند و خاطرنشان كردند: همواره افرادي وجود دارند كه اگر كاري انجام شود مي گويند چرا انجام داديد و اگر انجام نشود مي گويند چرا انجام نداديد كه نبايد براي اين¬¬گونه سخنان و انتقادها اهميتي قائل شد. ايشان با اشاره به سفرهاي استاني رئيس جمهور و هيأت دولت، اين اقدام را بسيار برجسته، لازم و خوب ارزيابي كردند و افزودند: انسان تعجب مي كند از برخي افراد كه چگونه چنين اقدام خوب و ارزشمندي را زير سؤال مي برند در حالي كه با سفرهاي استاني، دولت از نزديك با حقايق و مشكلات نقاط مختلف كشور آشنا مي شود. حضرت آيت الله خامنه اي فاصله ميان آشنايي با واقعيات كشور از نزديك، و اطلاع از مشكلات از طريق گزارشهاي مكتوب را بسيار زياد دانستند و تأكيد كردند: اينكه در برخي از شهرها، مردم كه تا آن زمان يك مديركل را هم نديده بودند، از نزديك با رئيس جمهور ديدار كنند، كار مهمي است بنابراين بايد اين حركت مبارك به درستي تا انتها ادامه يابد و نتايج آن را مردم لمس كنند. رهبر انقلاب اسلامي بر لزوم اجراي دقيق همه مصوبات سفرهاي استاني تأكيد كردند و افزودند: مسئولان اجرايي اعم از استانداران، فرمانداران و مديران بخشهاي گوناگون بايد اجراي مصوبات را به طور جدي پيگيري كنند و اگر دولت در جايي احساس كند برخي مصوبات اجرا شدني نيست، به صراحت به مردم اعلام كند و دلايل آن بيان شود تا اميد مردم به صداقت، پشتكار و توانايي مسئولان متزلزل نشود. ايشان مسئولان استانها و شهرهاي مختلف را نيز به حضور در مناطق مختلف و ديدار نزديك با مردم توصيه كردند. حضرت آيت الله خامنه اي وظيفه دولت اسلامي را علاوه بر تأمين نيازهاي مادي مردم و حل مشكلات معيشتي، توجه به مسائل فرهنگي، اخلاقي و رشد علمي جامعه نيز دانستند و خاطرنشان كردند: دولت بايد بسترهاي لازم را براي جريان انديشه صحيح و اخلاق فاضله در جامعه به وجود آورد و بر همين اساس بايد وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقي
قات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از بخشهاي بسيار حساس در برنامه ريزيهاي كلان دولت محسوب شوند. رهبر انقلاب اسلامي بازدارندگي جوانهاي كشورهاي اسلامي را از مسائل جدي و حركت در مسير رشد علمي و سرگرم كردن آنان به مسائل بي ارزش مادي را از سياستهاي رايج شبكه صهيونيستي دنيا و عوامل دولتي آنها برشمردند و افزودند: مقابله با اين برنامه ريزي، اگرچه كاري فرهنگي است، اما يك وظيفه و حركت شجاعانه سياسي است و از وظايف دولت به شمار مي رود. ايشان اجراي طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي را در همين مسير ارزيابي و تأكيد كردند: اجراي اين طرح بسيار مهم است و بايد بدون توجه به جنجالها به تكليف عمل شود. حضرت آيت الله خامنه اي مبارزه با فساد اقتصادي را نيز از جمله وظايف مهم دولت برشمردند و خاطرنشان كردند: مبارزه با مفاسد اقتصادي در داخل دستگاه اجرايي بسيار تأثيرگذارتر از اقدامات دستگاه قضايي است زيرا وظيفه دولت و دستگاه اجرايي پيشگيري از فساد است. ايشان لازمه مبارزه با فساد ا قتصادي را سلامت نفس مجريان دانستند و افزودند: مبارزه با فساد نيازمند صلاح است و اگر ضعفي از اين جهت وجود داشته باشد مبارزه واقعي با فساد ممكن نخواهد بود. رهبر انقلاب اسلامي در نظر گرفتن سند چشم انداز بيست ساله را در همه برنامه ريزيها ضروري برشمردند و تأكيد كردند: ثبات در برنامه ريزيها و جهت گيري ها شرط موفقيت و پيشرفت است و بايد برنامه هاي پنج ساله در چارچوب جهت گيري سند چشم انداز تنظيم و اجرا شوند. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين از جمله نقاط قوت دولت نهم را سياست خارجي فعال و تأثيرگذار دانستند و خاطرنشان كردند: موضع جمهوري اسلامي ايران در عرصه سياست خارجي، از ابتدا، موضع تهاجمي بوده است و تبديل اين سياست به موضع تدافعي خطاست و متأسفانه اين خطا گاه اتفاق افتاده است. رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه موضع تهاجمي متفاوت با سياست جنگ با دنياست، تصريح كردند: موضع تهاجمي يعني سياست طلبكارانه، و جمهوري اسلامي ايران در بسياري از مسائل از دنياي امروز طلبكار است، جمهوري اسلامي ايران در قضيه سياستهاي استكباري، در مسئله زن، در مسئله ايجاد جنگ هاي داخلي و توليد سلاح، در قضيه اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي، در زمينه گسترش فرهنگ لاابالي گري و اشاعه شهوت جنسي از دنياي به اصطلاح مدرن امروز سؤال دارد و طلبكار است. ايشان چنين موضعي را مطالبات يك ملت زنده از دنياي خلاف كاري كه ترويج دهنده سياستهاي غلط است، دانستند و خاطرنشان كردند: جمهوري اسلامي ايران در بسياري از مسائل، سياست دفاعي ندارد بلكه سياست هجوم، سؤال و مطالبه دارد. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به سياست گستاخانه و غلط دنياي استكبار در تغيير موضوعات و خلاف واقع جلوه دادن آنها افزودند: در شرايط كنوني در حالي كه دولت امريكا در دنياي اسلام به شدت منفور است و به علت اين نفرت و مخالفت عمومي در بسياري از مسائل منطقه از جمله عراق با شكست مواجه شده است، تلاش مي كند اين شكست و درماندگي را متوجه ديگران كند. رهبر انقلاب اسلامي، اتهامات اخير امريكا به ايران درخصوص مسائل عراق، فلسطين، لبنان و افغانستان را از جمله اين تلاشها دانستند و تأكيد كردند: امريكاييها به جاي آنكه به علت اصلي مسئله يعني تنفر ملتهاي مسلمان و همكاري نكردنشان با آنها توجه كنند، صورت مسئله را تغيير مي دهند و به جمهوري اسلامي ايران تهمت مي زنند و اين نشان مي دهد كه مسئولان بلندپايه يك قدرت بزرگ جهان در جهت گيريها و باورهاي خود دچار اشتباه شده و به گفتن حرفهاي بي پايه و اساس روي آورده اند. ايشان در همين خصوص تصريح كردند: البته در نفرت دولت و ملت ايران از دولت امريكا شكي نيست اما ريشه اصلي مشكلات كنوني امريكا در جاي ديگر است. حضرت آيت الله خامنه اي درخصوص مسئله انرژي هسته اي افزودند: ملت ايران آنچه را حق است، همان را با شجاعت پيگيري خواهد كرد و جنجالها هم تأثيري در اين مسئله نخواهد گذاشت. ايشان خاطرنشان كردند: ملت ايران نشان داده است كه با استقامت، وفادار و صادق در صحنه حضور دارد و اگر درست حركت شود، ملت همراهي خواهد كرد. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين مسئولان دولتي را از ورود به بگو مگوهاي متداول سياسي و جناحي و تلف كردن وقت خود برحذر داشتند و خاطرنشان كردند: بايد از فرصت كنوني كه فرصت خدمتگزاري به مردم فراهم شده و در واقع سرنوشت كشور و همچنين دنياي اسلام در دست مجموعه كنوني قرار گرفته كمال استفاده به عمل آيد، ضمن آنكه با نيت الهي و خدمت صادقانه به مردم ذخيره اي براي آخرت فراهم شود. در آغاز اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور ضمن ارائه گزارشي از عملكرد دولت در يك سال و ده ماه گذشته، اجراي عدالت را محوري ترين شعار دولت نهم و عامل اصلي پيشرفت مادي و معنوي كشور دانست و تأكيد كرد: دولت نهم در تلاش است تا اثبات كند كه مي توان كشور را براساس الگوي توسعه اسلامي و ايراني ساخت. رئيس جمهور با تشريح اقدامات دولت براي اجراي عدالت، افزود: هدايت عادلانه منابع و تسهيلات بانكي در مناطق مختلف كشور، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، اهتمام به صنايع كوچك و زودبازده در كنار توجه به صنايع متوسط و بزرگ، تلاش براي تأمين مسكن قشرهاي نيازمند، كم كردن فاصله دريافتي كاركنان دولت، تلاش براي كاهش نرخ تورم، اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري سهام عدالت، حمايت از توليد و افزايش ثروت عمومي، و حمايت از بخش كشاورزي از جمله اقدامات دولت نهم بوده است. احمدي نژاد به اف