جايزه يازده ‌و نيم ميليون‌ دلاري براي اجراكننده حكم ارتداد سلمان رشدي

از سوي علما و رهبران ديني پاکستان تعيين شد:

علما و رهبران ديني پاكستان جائزه اي يازده مليون دلاري براي اجراي حکم ارتداد سلمان رشدي در نظر گرفتند…


به دنبال اعطاي لقب شواليه از سوي اليزابت دوم ملكه انگليس در جشن تولد هشتاد و يك سالگي‌اش به نويسنده مرتد كتاب آيات شيطاني، شماري از علما و رهبران ديني منطقه وزيرستان پاكستان يازده و نيم ميليون دلار براي فردي كه اين نويسنده مرتد را به قتل برساند در نظر گرفته‌اند.

علما ورهبران ديني پاکستان همچنين از مسلمانان خواستند که لحظه اي در به درک واصل کردن اين مرتد درنگ نکنند.

اين خبر بازتابهاي وسيعي در کشور پاکستان، هند و برخي از کشورهاي اسلامي داشته است و مراکز اسلامي متعددي از ان استقبال کرده اند.

حکم ارتداد سلمان رشدي، نويسنده هندي تبار انگليسي کتاب ايات شيطاني،در سال 1989 ميلادي از سوي امام خميني(ره) صادر شد و ايشان سلمان رشدي را واجب القتل دانستند و در فتواي خود تصريح کردند:« اگر اجرا کننده اين حکم در اين راه کشته شود، ان شاء الله شهيد خواهد بود.»

منبع: خبرگزاري رسا