كانديداهاي اصولگرايان مستقل در بيش از يك سوم شهرستانها مشخص شده است

سعيد ابوطالب:

عضو فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس گفت: افرادي كه در جريان اصولگرايي مستقل مطرح هستند ضمن اينك كه خود را جزء جريان اصولگرايي مي دانند، معتقدند كه اصولگرايي نياز به بازتعريف دارد.


عضو فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس گفت: افرادي كه در جريان اصولگرايي مستقل مطرح هستند ضمن اينك كه خود را جزء جريان اصولگرايي مي دانند، معتقدند كه اصولگرايي نياز به بازتعريف دارد.

سعيد ابوطالب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب، درباره منشور اين فراكسيون گفت: اصول و ديدگاه اساسي اصولگرايان مستقل در منشوري تهيه و تدوين شده كه به زودي منتشر خواهد شد و در تدوين اين منشور براي بازتعريف اصولگرايي از بيانات رهبر معظم انقلاب بهره گرفته شده است.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: تاكنون تصميمي مبني بر شركت اصولگرايان مستقل با يك ليست واحد در انتخابات مجلس هشتم گرفته نشده است و اصولگرايان مستقل تابع همه جريان هاي اصولگرايي هستند و اگر در نهايت همه جريان هاي اصولگرايي به اين نتيجه برسند كه با يك ليست واحد در انتخابات مجلس هشتم شركت كنند، جريان اصولگرايان مستقل نيز در اين امر به آنها كمك خواهد كرد.
ابوطالب گفت: اگر احزاب و جريان هاي سياسي و بازيگران سياسي اصولگرايان دست از مطالبات و خواسته هاي حزبي و گروهي خود بردارند، همگرايي و ائتلاف مورد نياز ايجاد خواهد شد، البته همگرايي در محتوي و زير بنا ارزشمند است نه در شكل و مصداق آن.
وي ادامه داد: اصولگرايان مستقل كار تشكيلاتي خود را در همه استان ها آغاز كرده اند و در حال حاضر كانديداي جريان اصولگرايان مستقل در بيش از يك سوم شهرستانها مشخص شده است.
اين نماينده مجلس در پايان تصريح كرد: فعاليت شاخه جوانان جريان اصولگرايان مستقل كاملاً خودجوش است و اين جوانان قصد برگزاري همايش هايي را در دستور كار دارند كه هماهنگي هاي آن در شاخه جوانان صورت مي گيرد.

منبع: باشگاه خبر نگاران جوان