امروز هيبت آمريكا از بين رفته است

رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور ونزوئلا:

كشورهاي سلطه گر، بيشتر در سايه هيبت خود، به ديگران زور مي‌گويند، اما هيبت امريكا امروز تا حد زيادي از بين رفته است و اين كشور در بافت و ساخت سياسي خود، دچار اختلالهاي فراوان شده است و كشورهاي مستقل با توجه به اين واقعيت بايد همكاري خود را گسترش دهند.


حضرت آيت الله خامنه‌اي عصر امروز يكشنبه در ديدار رئيس جمهور ونزوئلا با اشاره به ناكامي‌هاي آمريكا در ضربه زدن به ونزوئلا و ايران افزودند: جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا هر دو داراي نظامهاي مستقل و ملي هستند و به مردم اتكا كرده‌اند، بنابراين همكاري آنها امري طبيعي است و بايد تقويت شود.
ايشان با اشاره به طرحها و اقدامات امريكا براي ضربه زدن به كشورهاي مستقل افزودند: كشورهاي سلطه گر، بيشتر در سايه هيبت خود، به ديگران زور مي‌گويند، اما هيبت امريكا امروز تا حد زيادي از بين رفته است و اين كشور در بافت و ساخت سياسي خود، دچار اختلالهاي فراوان شده است و كشورهاي مستقل با توجه به اين واقعيت بايد همكاري خود را گسترش دهند.
رهبر انقلاب اسلامي جديت در پيگيري و اجراي توافقهاي دو كشور را ضروري برشمردند و افزودند: مي‌توان با تكيه بر ظرفيت‌هاي موجود، شتاب همكاريها را بيشتر كرد.
در اين ديدار كه آقاي احمدي نژاد نيز حضور داشت رئيس جمهور ونزوئلا با ابراز خرسندي فراوان از سفر مجدد به تهران، جمهوري اسلامي ايران را الگوي خوبي براي ديگر كشورها خواند و گفت: قراردادهاي متعدد دو كشور در بخش هاي نفت و گاز، پتروشيمي و صنايع مختلف نشان مي دهد تهران و كاراكاس در گسترش همكاري، جدي هستند.
آقاي هوگو چاوز با اشاره به تحولات سياسي سالهاي اخير در امريكاي لاتين و روي كار آمدن دولتهاي مستقل و ضدامريكايي در چندين كشور اين منطقه گفت: اين واقعيات نشان مي دهد امپرياليزم امريكا در حال ضعيف شدن است و كشورهاي مستقل با خوش بيني و اميد، به آينده چشم دوخته اند.