حضور مفسدان و منحرفان اخلاقي در قدس شريف

ادامه فعاليت هاي توهين آميز از سوي رژيم صهيونيستي

زير پا گذاشتن مسائل ديني در قدس از اهداف برگزاري اين جشنواره بوده تا تعرضات خود را به جهان اسلام و تعرض به ارزشهاي ديني و اجتماعي مسلمانان شهر قدس اعلام کنند.اسرائيل هم طي يک برنامه تلويزيوني هدف از برگزاري اين جشنواره را نشان دادن روحيه بي بندوباري در خاورميانه خواند. 

رژيم صهيونيستي با موافقت در مورد برگزاري جشنواره سالانه فاسدان و منحرفان جهان در شهر مقدس و تاريخي قدس آشکارا به مسجدالاقصي و مسلمانان اهانت کرده و زمينه هاي ارائه چهره مخدوش و غير واقعي بي بند و باري خاورميانه را در رسانه هاي جهاني فراهم کرده است…
به گزارش باشگاه خبرنگاران جهان اسلام هر روز شاهد تعرض به شهر تاريخي و مقدس قدس و مسجدالاقصي است و بي آنکه نسبت به اتفاقاتي که در اين شهر مي گذرد واکنشي نشان دهد، گذرا از کنار آن عبور مي کند تا اينکه کار از کار بگذرد .
رژيم اشغالگر اسرائيل فعاليتهاي خود را با اشغال فلسطين، ساخت زيرگذر در مسجدالاقصي، ساخت کنيسه، تخريب ساختمانهاي شهر، اخراج فلسطينيان و خالي کردن برخي مناطق از شهروندان مسلمان فلسطيني، ساخت واحدهاي مسکوني براي يهوديان به ويژه براي متمولان انگليسي و آمريکايي به منظور يهودي سازي شهر اسلامي قدس ادامه داد تا اينکه طي اقدامات اخير خود ضمن اجازه راهپيمايي به افراد بي بند و بار و لاابالي، به آنها اجازه داد که در فضاي معنوي و ملکوتي نزديک ديوارهاي مسجدالاقصي گرد هم آمده و به هتاکي بپردازند .
عملي که سال گذشته به دليل ترس از عکس العمل مسلمانان به ويژه مردم فلسطين از اجراي آن سر باز زدند و اينک با وقيحانه ترين عمل کار خود را ادامه دادند، بي آنکه از سوي رسانه ها، مردم و مجامع اسلامي مورد بازخواست قرار گرفته و مؤاخذه شوند.
اين در حالي است که طي چند روز اخير حکومت اسرائيل با تجمع و گردهمايي فاسدان، بزهکاران، افراد لاابالي، بي بند و بار و همجنس باز جهان به منظور برگزاري جشنواره سالانه در سرزمين مقدس قدس، نزديک مسجدالاقصي و در کنار ديوار آن موافقت کرد .
از اين رو هزاران نفر از فاسدان جمعه 8 تير ماه در خيابانهاي نزديک مسجدالاقصي با آواز خواندن و سر دادن شعارهاي منافي اخلاق به رد اسلام پرداختند و رسانه هاي گروهي عبري نيز با پوشش خبري و تصويري اين جشنواره، هيجانهاي گروههاي فاسد و بزهکار جهان را از اسرائيل ابلاغ و بر حمايت اسرائيل از آنها تأکيد کردند.
به مناسبت اين روز جهاني سازمان فاسدان و منحرفان عالم به نام " افتخار جهان" بيانيه اي صادر کرده که در آن آمده شهر قدس را به علت عرق و اصالت دين در خاورميانه انتخاب کرده است.  سال گذشته که اولين جشنواره برگزار شد، بسيار مشتاق بودند که آن را در قدس برگزار کنند تا حق آنها به شهروندان عرب و فلسطيني اثبات شود، بنابراين هيچ مکاني را بهتر از قدس نيافتند. اما سال گذشته به دليل ترس از واکنشهاي مسلمانان و به ويژه مردم فلسطين، اين جشنواره را در شهر رم نزديک مقر پاپ برگزار کردند و امسال با حمايتهاي رژيم اشغالگر اسرائيل در قدس برگزار شد.   
اين سازمان اعلام کرد: زير پا گذاشتن مسائل ديني در قدس از اهداف برگزاري اين جشنواره بوده تا تعرضات خود را به جهان اسلام و تعرض به ارزشهاي ديني و اجتماعي مسلمانان شهر قدس اعلام کنند .
اين در حالي است که اسرائيل طي يک برنامه تلويزيوني هدف از برگزاري اين جشنواره را نشان دادن روحيه بي بندوباري در خاورميانه خواند. 

منبع: الف