حضور هوگو چاوز در دانشگاه علم و صنعت لغو شد

سومين برنامه جبهه جهاني مقاومت برگزار نشد

چاوز پس از ورود به فرودگاه مهرآباد به علت خستگی، برنامه حضور خود در دانشگاه علم و صنعت را لغو کرد. متاسفانه مسئولان ذيربط نيز در اجرای این برنامه کوتاهی کردند. 

 چاوز پس از ورود به فرودگاه مهرآباد به علت خستگی، برنامه حضور خود در دانشگاه علم و صنعت را لغو کرد.
علیرضا زاهدی مسئول بسیج دانشگاه علم و صنعت با اعلام این خبر افزود: متاسفانه مسئولان ذيربط نيز در اجرای این برنامه کوتاهی کردند. 

چاوز قرار بود، عصر ديروز پس انجام استقبال رسمي و ديدار با مقامات ايران، در آمفي تئاتر شهيد بهرامي و در جمع دانشجويان سخنراني كند. 

 سخنران ويژه  برنامه حضور چاوز در سالن آمفي تئاتر شهيد بهرامي دانشگاه علم و صنعت، هم حسن عباسي مدير مركز دكترينال امنيت بدون مرز ايران بود 

منبع: جهان نيوز 

عده اي برگزار نشدن اين برنامه را خستگي و برخي هم بي تجربگي و بي نظمي برگزار كنندگان و عدم اطلاع رساني كافي در خصوص اين برنامه مهم  اين برنامه اعلام كردند كه بايد در جاي خود بحث شود.