وزارت کشور شوي لباس برگزار کرد!

با وجود مخالفت 8 نماينده مجلس:

وزير کشور در سخنراني افتتاحيه مراسم، اين جشنواره را بسيار ستود و برگزاري آن را نشانه جسارت بانيان آن دانست. این در حالیست که چند روز پیش نیز سخنرانی تامل برانگیزی از پورمحمدی در رسانه ها منتشر شد که در آن بر لزوم گسترش ازدواج موقت تاکید شده یود. این سخنان واکنشهای فراوانی در پی داشت به طوریکه مقامات دولتی آنها را نظرات شخصی وزیر کشور دانستند.

دومين جشنواره زنده لباس اسلامي در تهران در حالي برگزار شد که هفته گذشته و در اثناي تعطيلات تابستاني مجلس، هشت تن از نمايندگان در نامه اي به وزراي ارشاد، کشور و بازرگاني از برگزاري اين جشنواره بدون مجوز لازم انتقاد کرده بودند. آنها معتقد بودند اين جشنواره مجوز لازم را از کميته مربوطه و مطرح در قانون ساماندهي مد و لباس اخذ نکرده است. اين هشت نماينده عبارتند از؛ آليا، رهبر، آرين منش، يحيي زاده، هدايت خواه، حسيني دولت آبادي، آشتياني و ميرتاج الديني.

فرحناز قندفروش مشاور وزير کشور و استاندار تهران در امور بانوان که باني برگزاري جشنواره زنان سرزمين من است درباره اين نامه به شرق مي گويد؛ «ما تمام روال قانوني برگزاري جشنواره را پي گرفتيم. نامه نگاري هاي لازم را با ارشاد و ساير ارگان هاي ذيربط انجام داديم و تنها 20 روز مانده به برگزاري مراسم، ارشاد برنامه جشنواره را از ما خواست که به آنها ارائه داديم. بعد از اين ماجرا خبري از ارشاد نشد و نامه اي حاکي از موافقت يا مخالفت با جشنواره به دست ما نرسيد و ما اين مساله را به پاي موافقت آنها با برگزاري مراسم گذاشتيم. مضاف بر اينکه هنوز آيين نامه مربوط به قانون ساماندهي مد و لباس مصوب نشده است و تا آيين نامه مصوب نشده باشد ما چگونه مي توانيم از آن عدول کنيم؟»

اما آقاي جواد آرين منش که تنها نماينده اي از آن هشت نماينده است که در تعطيلات تابستاني قابل دستيابي است، مي گويد؛ «آيين نامه مصوب نشده اما قانون که مشخص شده بود. خوب بود ايشان در يک جلسه برنامه هاي خود را شرح مي دادند اما کم لطفي کردند و اين کار را نکردند.» به گفته آرين منش اين نامه براي اين تهيه شد که «پايه نامناسبي گذاشته نشود و بدعتي در اين حوزه نباشد، به طوري که شيوه اي براي نمايش لباس انتخاب شود که خانم ها به عنوان مانکن جلو عکاس هاي خارجي حضور پيدا کنند و خداي نکرده حرکتي مغاير شعائر اسلامي انجام دهند.»

با وجود نگراني اين نمايندگان، مصطفي پورمحمدي وزير کشور در سخنراني افتتاحيه مراسم، اين جشنواره را بسيار ستود و برگزاري آن را نشانه جسارت بانيان آن دانست. پورمحمدي تاکيد کرد ورود به برخي حوزه ها در ايران جسارت خاصي مي طلبد و وزارت کشور اين جسارت را داراست. این در حالیست که چند روز پیش نیز سخنرانی تامل برانگیزی از پورمحمدی در رسانه ها منتشر شد که در آن بر لزوم گسترش ازدواج موقت تاکید شده یود. این سخنان واکنشهای فراوانی در پی داشت به طوریکه مقامات دولتی آنها را نظرات شخصی وزیر کشور دانستند. 

بسياري اين جسارت قندفروش را به پاي پشتيباني هاي قوي شخص وزير کشور و استاندار از او و روابط خانوادگي اش مي گذارند (او همسر برادر ثمره هاشمي معاون سياسي وزير کشور است)

اعتبار اين جشنواره 100 ميليون تومان ا اعلام شده است.

منبع: شرق، با تلخیص و اضافات