رفتن به بالا

افروغ : به سهم خود دست رييس جمهور را به گرمي مي‌فشارم

حمایت افروغ از مناظره منتقدین با دولترييس جمهور حتما بايد از كارشناسان رسمي و غيررسمي دلخواه و مدافع برنامه‌هاي خود دعوت كند، اسناد و مدارك را در اختيار آن‌ها قرار داده و فرصتي به آن‌ها بدهد تا محورهاي مندرج در نامه‌ي مزبور را مورد بررسي قرار دهند و به طور روشمند پاسخي متقن جهت انجام مناظره آماده كنند.

عماد افروغ با اشاره به استقبال رييس جمهور از انجام مناظره با 57 اقتصاددان، گفت: از اين خبر خوشحالم، آن را به فال نيك مي گيرم و به سهم خود دست رياست محترم جمهور را به گرمي مي‌فشارم.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس اظهار داشت: از روز اول و ابتداي شكل‌گيري دولت نهم گفتيم كه در برابر نقدها فرصتي بدست مي‌آيد كه بتوان به طور روشمند و اصولي از مواضع خود دفاع كرد.

وي با تأكيد بر لزوم استفاده از نقد به عنوان لطف و موهبت خفيه الهي، گفت: پيش از اين نيز بحث من اين بود كه در برابر تخطئه هم بايد سعه صدر نشان داد و حتي نقد دلسوزانه هم شرط نقد نيست، و ممكن است نقدي از سر انتقام باشد.

به گفته‌ي وي،‌ كسي كه مي‌خواهد پاسخگو باشد، نقدهاي انتقام‌جويانه را به راحتي مي‌تواند پاسخ دهد؛ چون از سر بغض، احساس، و كينه بيان شده و طبعا وجه روشمند بودن لازم را ندارد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: نفس اين‌كه آمادگي داشته باشيم و بتوانيم تيم‌هاي مشخص در دستگاه‌هاي مختلف ساماندهي كنيم تا به طور روشمند به نقدها پاسخ دهند را بسيار مبارك مي‌دانم.

افروغ فايده چنين پاسخگويي را محدود به اين دولت ندانست و گفت: معتقدم اين كار مي‌تواند به نهادينه شدن فرهنگ نقد كمك كرده و گامي اساسي در جهت پيشرفت و تعالي كشور باشد.

وي با بيان اين‌كه تاكنون شاهد چنين اقدامي از سوي دولت نبودم، ‌افزود: از زمان شكل‌گيري دولت نهم، برخوردها يا قضايي و هيجاني بوده و يا برخوردهايي بوده كه عده‌اي از مرتبطين و متصلين به دولت از سر قدرت‌طلبي انجام مي‌دادند.

به گفته‌ي وي، رييس جمهور حتما بايد از كارشناسان رسمي و غيررسمي دلخواه و مدافع برنامه‌هاي خود دعوت كند، اسناد و مدارك را در اختيار آن‌ها قرار داده و فرصتي به آن‌ها بدهد تا محورهاي مندرج در نامه‌ي مزبور را مورد بررسي قرار دهند و به طور روشند پاسخي متقن جهت انجام مناظره آماده كنند.

عضو جريان اصولگرايي مستقل بر ضرورت انجام اين مناظره به گونه‌اي كه مردم و به ويژه نخبگان در جريان آن قرار گيرند، تأكيد و خاطرنشان كرد: اين كار به زودتر نهادينه شدن فرهنگ تعامل و نقد كمك مي‌كند.