نوع برخورد دولت در قبال رفتارهاي انگليس سئوال برانگيز است

دبير كل جامعه اسلامي دانشجويان:

وي به اظهارات غلامحسين الهام سخنگوي دولت و برخي از نمايندگان مجلس كه دايره تجاوزات انگليس را بيش از باغ قلهك دانسته واز اراده‌اي براي بازپس‌گيري اين باغ خبر داده بودند اشاره و تصريح كرد: چرا با وجود گذشت بيش از يك سال از اين اظهارات هيچ اتفاقي دراين زمينه نيفتاده و هيچ گزارشي ارائه نشده است.

مجتبي ابراهيمي با اشاره به دخالت‌هاي تاريخي دولت استعمارگر انگليس در امور داخلي كشورمان و "سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن" اين كشور در قبال كشورهاي اسلامي ، اظهار داشت: مدتي است بلر نخست‌وزير سابق انگليس در كسوت نخست‌وزيري و بعد از آن بدون هيچ واهمه‌اي به ملت و دولت ايران اهانت مي‌كند، ملكه پيرانگليس به سلمان رشدي مرتد لقب شواليه مي‌دهد و … اما دولت نهم تنها به احضار سفير انگليس بسنده مي‌كند حال براي ما دانشجويان اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا دولت نهم در راستاي قطع رابطه اقتصادي با انگليس كه قطعا به نفع كشور ما و به ضرر آنها خواهد بود اقدامي نمي‌كند.
وي به اظهارات غلامحسين الهام سخنگوي دولت و برخي از نمايندگان مجلس كه دايره تجاوزات انگليس را بيش از باغ قلهك دانسته واز اراده‌اي براي بازپس‌گيري اين باغ خبر داده بودند اشاره و تصريح كرد: چرا با وجود گذشت بيش از يك سال از اين اظهارات هيچ اتفاقي دراين زمينه نيفتاده و هيچ گزارشي ارائه نشده است.
ابراهيمي در پايان گفت: اين ابهام براي دانشجويان و بسياري از مردم ايجاد شده است كه چه كساني از قطع و كاهش روابط با انگليس متضرر مي‌شوند و شرايط را بگونه‌اي پيش مي‌برند تا با وجود اينهمه اهانت و دخالت و … هيچ تغييري در سطح روابط اقتصادي ايجاد نمي‌شود كه آقاي متكي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

منبع :  فارس