دعوت متکی به پاسخگویی درباره مسائل اخیر سیاست خارجی

تشکلهای دانشجویی طی نامه ای :

دعوت دانشجویان از متکی برای پاسخگویی نامه فوق به امضای انجمن اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی ، جنبش عدالتخواه و اتحادیه تشکلهای دانشگاه آزاد رسیده و روز گذشته به دفتر وزیر امور خارجه ارسال گردیده است.

پنج تشكل دانشجويي كشور، با ارسال نامه‌اي به وزیر خارجه خواستاری برگزای جلسه پرسش و پاسخ  براي رفع ابهامات دانشجويان در رابطه با سياست خارجي دولت نهم شدند.

مرتضي فيروز‌آبادي عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي  با اشاره به جلسه اخير نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي، اتفاقات اخير در مقابل سفارت انگليس هنگام برگزاري جشن تولد ملكه انگليس، اهداي لقب شواليه به سلمان رشدي مرتد و … اظهار داشت: در اين جلسه نمايندگان تشکلهای دانشجویی تصميم گرفتند تا با ارسال نامه‌اي، از منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان دعوت كنند تا در جلسه‌اي با حضور رسانه‌ها و نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي به ابهامات ايشان درباره بعضي از اتفاقات در سياست خارجي پاسخ دهد.
وي در ادامه اين نوع دعوت را، سازنده‌ترين نوع تعامل با دولت نهم عنوان كرد و افزود: در اين نامه محورهاي اصلي ابهامات دانشجويان شامل در زمينه گفتگو با آمريكا و نتايجش، نوع تعامل با انگلستان با توجه به برگزاري جشن تولد ملكه انگليس، اهداي لقب شواليه به سلمان رشدي مرتد و …، فعاليت دولت در بازپس گيري باغ قلهك از انگليس، نوع ارتباط باكشور ليبي و تلاش‌هايش در زمينه آزادي امام موسي‌صدر و زمزمه‌هاي اخير درباره ايجاد رابطه با كشور مصر با وجود برخورد آنها با جنبش‌هاي اسلام‌گرا و نوع حمايتشان از رژيم صهيونيستي مطرح شده است.

نامه فوق به امضای انجمن اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) انجمن اسلامی مستقل ، جامعه اسلامی ، جنبش عدالتخواه و اتحادیه تشکلهای دانشگاه آزاد رسیده و روز گذشته به دفتر وزیر امور خارجه ارسال گردیده است.