زن از دیدگاه مقام معظم رهبری

 اگر حضور عظیم‌ و پیشرو زنان‌ در راهپیماییها و مبارزات‌ زمان‌ انقلاب‌ نبود، اگر مادران‌ و همسران‌ شهیدان‌ در مقابل‌ شوق‌ فرزندان‌ و همسران‌ خود برای‌ جهاد و شهادت‌ در راه‌ خدا، ایمان‌ و صبر و استقامت‌ نشان‌ نمی‌دادند و اگر زنان‌ در عرصه‌های‌ اجتماعی‌ ـ سیاسی‌ 20 سال‌ اخیر از جمله‌ در انتخابات‌ شركت‌ […]

 اگر حضور عظیم‌ و پیشرو زنان‌ در راهپیماییها و مبارزات‌ زمان‌ انقلاب‌ نبود، اگر مادران‌ و همسران‌ شهیدان‌ در مقابل‌ شوق‌ فرزندان‌ و همسران‌ خود برای‌ جهاد و شهادت‌ در راه‌ خدا، ایمان‌ و صبر و استقامت‌ نشان‌ نمی‌دادند و اگر زنان‌ در عرصه‌های‌ اجتماعی‌ ـ سیاسی‌ 20 سال‌ اخیر از جمله‌ در انتخابات‌ شركت‌ نمی‌كردند بی‌تردید انقلاب‌ به‌ ثمر نمی‌رسید،

معلم بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره نقش زن را در انقلاب چه در پیدایش و چه در استمرار آن و نیز جایگاه او را در تكامل جامعه ی اسلامی و بلوغ اسلامی و انقلابی آن بسی بزرگ می داشت و حق هم همین است و این مستلزم آن است كه زن ایرانی و زن مسلمان به مجاهدت خود برای رها شدن از دام ها پرداخته و در راه نهاده ی فرهنگ تباه گر غرب با اراده ای راسخ ادامه دهد و به هیچ رو تسلیم اغوای آنان كه زن را ابزاری برای پیشبرد سیاست های ویرانگر و اسارتبار خواسته اند نشود. ظرافتی هوشمندانه لازم است كه میان تشخص و منزلت علمی و فرهنگی و اجتماعی و هنری و سیاسی زن با تنزل و انحطاط او تا سطح وسیله و ابزاری برای مقاصد سیاسی و شخصی فرق گذاشته شود و این یك، با آنچه مطلوب و محبوب هرانسان آزاده و آگاه است مشتبه نگردد. اسلام، آن علو رتبه را جایگاه حتمی زن دانسته و سلوك به سوی آن را لازم شمرده و راه آن را با ارزش گذاری‌ها و مقررات و احكامی هموار ساخته است. فرهنگ غرب و بینشی كه پایه ی آن است اگر آن منزلت را نیز ارزانی زن كندكه البته دیدگاه مادی، فاقد آن گستره ی چشم اندازهای معنوی است – یارای آن ندارد كه وارستگی از لذات و شهوات و سرگرمی های حقیر را از شخصیت زن جدا سازد بلكه این را اصل شمرده، پایه ی قضاوت خود درباره ی جوامع و عقاید قرار می دهد.

تبلیغات استكباری و صهیونیستی در این چند سال كه سعی می كند ایران اسلامی را ضد زن وانمود كند بهانه ای جز این ندارد كه در ایران، امروز، فساد اجباری و تحمیلی ساخته ی دست رژیم مزدور غرب متوقف شده و رسم برهنگی و آمیزش ناسالم زن و مردم برافتاده است. زن امروز ایران، در صحنه ی علم و سیاست و هنر و در گونه گون فعالیت های اجتماعی از گذشته بسی فعالتر و میدان دارتر است اما این ها برای ذهن و بینش غربی و نیز رسم و آئینی كه دست های صهیونیسم و استعمار از آن ساخته، در مرتبه دوم است. در مرتبه اول آن چیزی مهم است كه ایران اسلامی، آن را قاطعانه رد می كند یعنی مرز شكنی در روابط زن و مرد و هتك حرمت انسانی زن و تبدیل آن به وسیله ای برای التذاذ یا دستگاهی برای مصرف مصنوعات پر زرق و برق.

باری ملت ایران امروز به بركت انقلاب قادر گشته است كه نظرگاه جدیدی در باب زن و ارزش های او ارائه كند و طراز نوینی از زن برجسته و والا بیافریند. این توفیقی بزرگ و حركتی ماندگار و قابل تقلید است. علی رغم هیاهوی امتناع و مقاومت از سوی محافل و مطبوعات غرب، ‌نشانه ی تأثیر و نفوذ این حركت را در دنیا می توان مشاهده كرد. باید زنان اندیشمند و آگاه ایران اسلامی، راه روشن خود را ادامه دهند و گام ها را متین و محكم بردارند. مبادا چنان كه در افراد سطحی و غافل دیده شده است نسل انقلابی و زنان مؤمن دوباره روی به مصرف و تجمل های پوچ و گرایش های غیر انقلابی بیاورند یا رسم جاهلی اختلاط بی پروا را دوباره زنده كنند

(3/8/1368)

زن مسلمان باید در راه كسب علم و خودسازی معنوی و اخلاقی تلاش كند، به تجملات بی اعتنا باشد و با حفظ عفت، عصمت و طهارتش چشم و نظر بیگانه را از خود دور كند،‌ در محیط خانه دلارام همسر و فرزندان و آرامش بخش زندگی و محیط خانواده باشد، و در دامن پر مهر و عطوفت خود انسانهایی سالم، خوش روحیه و بدون عقده های روانی پرورش دهد,

 كسانی كه در دنیای جاهل، غافل و گمراه تمدنغربی مدعی طرفداری از حقوق زن و حقوق بشر هستند در حقیقت ستمگران به زن هستند زیرا در قالب شعار آزادی زن او را به وسیله ای برای التذاذ و تمتع مردان هرزه تبدیل كرده اند.به اعتقاد ما ظلمی كه در فرهنگ منحط غربی به زن شده است و نیز برداشت غلطی كه از زن در آثار فرهنگی و ادبی غرب وجود دارد، در تمام دوران تاریخ بی سابقه است. ظلم عمومی و فراگیر علیه زن، مخصوص دوران اخیر و ناشی از تمدن غرب است و به عقیده ی ما آنچه كه امروز در غرب از آن بعنوان آزادی زن نام برده میشود، آزادی زن نیست بلكه در واقع باید آن را آزادی مردان هرزه برای التذاذ از زن نامید.

 غربی ها نه تنها در صحنه ی كار و فعالیت صنعتی بلكه در عرصه ی هنر و ادبیات نیز به زن ظلم كرده اند و نگرش آنها به زن در آثار هنری، داستانها، فیلمها و نقاشی هایشان منعكس كننده ی همین واقعیت است. غربی ها زن را موجودی مصرف كننده، دست و دلباز و كارگری ارزان درنظر می گیرند. اما اسلام اینها را برای زن ارزش نمی داند. اسلام با كاركردن زنان موافق است و حتی كار را برای او تا آنجا كه مزاحم وظیفه ی اساسی و مهم تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد لازم می داند، اما كار زن نباید با كرامت وارزشهای معنوی و انسانی او منافات داشته باشد.

 تكبر در اسلام صفت مذمومی بشمار می رود. اما در فرهنگ اسلام زن باید در برابر مرد نامحرم متكبر باشد و از خضوع و كرنش دوری جوید. زیرا این امر كرامت زن را تضمین می كند.

 هنگامیكه زن مسلمان به فطرت و اصل خود باز می گردد، معجزه عظیمی نظیر آنچه كه ما از قدرت و عظمت زن مسلمان پس از انقلاب شاهد بوده ایم به وقوع می پیوندد و ما عظمت اسلام را در چهره ی زنان انقلابی ایران شاهد هستیم كه با حفظ حجاب، عفت، خانه داری و تربیت فرزندان به تحصیل علم پرداختند و امروز درجامعه ی ما شمار بسیاری ازپزشكان ممتاز زن، زنان فارغ التحصیل در رشته های گوناگون علمی و نیز دختران دانشجوی كوشا و با استعداد داریم كه مایه ی افتخاراسلام و جمهوری اسلامی محسوب میشوند.

حضرت آیت الله خامنه ای تربیت اسلامی و انقلابی زن مسلمان را مایه افتخار و مباهات جمهوری اسلامی ایران دانستند (25/9/1371)

  

 

 

 

زن‌ ایرانی‌ باید با بازیابی‌ و تأمل‌ در هویت‌ اسلامی‌ خود، در تمامی‌ عرصه‌های‌ معنوی‌، خانوادگی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و علمی‌، الگوی‌ زنان‌ جهان‌ باشد.

 اسلام‌ بت‌ جاهلانه‌ مردگرایی‌ را شكسته‌ است‌ و ضمن‌ احترام‌ كامل‌ به‌ خصوصیات‌ و عواطف‌ و احساسات‌ زنان‌، راه‌ رشد و تعالی‌ آنان‌ را در تمامی‌ عرصه‌ها گشوده‌ است‌

 رسانه‌های‌ غربی‌ با نگاه‌ سوداگرانه‌ خود به‌زن‌، جامعه‌ بشری‌ را در مقابل‌ گمراهی‌ بزرگی‌ قرار داده‌اند و زنان‌ ایرانی‌ باید با تأمل‌ در مفاهیم‌ و ارزشهای‌ اسلامی‌ و با استدلال‌ و اندیشه‌ و عمل‌، جایگاه‌ زن‌ در اسلام‌ را در مقابل‌ سفسطه‌ها و وسوسه‌های‌ رسانه‌های‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ به‌ دنیا ارائه‌ كنند.

 در عرصه‌ كسب‌ فضائل‌ معنوی‌ و تقرب‌ به‌ پروردگار هیچ‌ تفاوتی‌ میان‌ زن‌ و مرد وجود ندارد و زنان‌ دوش‌ به‌ دوش‌ مردان‌، به‌ پیش‌ می‌روند.

ـپیامبر عظیم‌الشأن‌ اسلام‌ بر لزوم‌ بیعت‌ مستقل‌ زنان‌ تأكید می‌نمودند و این‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اسلام‌ از 1400 سال‌ پیش‌، برای‌ زنان‌ در قبال‌ حكومت‌ و نظم‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ همچون‌ مردان‌ نقش‌ مهمی‌ قائل‌ بوده‌ است‌.

ایشان‌ محروم‌ بودن‌ زنان‌ غربی‌ از مالكیت‌ و حق‌ رأی‌ دادن‌ و انتخاب‌ را تا دهه‌های‌ اول‌ قرن‌ بیستم‌، نشان‌دهنده‌ حداقل‌ 1300 سال‌ عقب‌ماندگی‌ غربیها از اسلام‌ برشمردند و خاطرنشان‌ كردند: تمدن‌ غربی‌ با چنین‌ دیدگاهی‌ اكنون‌ خود را مدافع‌ حقوق‌ زنان‌ تبلیغ‌ می‌كند در حالی‌ كه‌ غربیها به‌ دلیل‌ خیانت‌ به‌ حقوق‌ معنوی‌ و مادی‌ زنان‌ و نگرش‌ كاملا انحرافی‌ به‌ جنس‌ زن‌ باید در مقابل‌ جامعه‌ بشری‌ پاسخگو باشند.

 پیامبر گرامی‌ اسلام‌، این‌ مسأله‌ را كه‌ زن‌ در داخل‌ خانواده‌ موظف‌ به‌ خدمت‌ به‌ مرد است‌، رد می‌كند و از دیدگاه‌ اسلام‌ مرد موظف‌ است‌ ضمن‌ خودداری‌ از اعمال‌ جاهلانه‌ و زورگویی‌ از همسر خود مانند یك‌ گل‌ مراقبت‌ كن

 اگر حضور عظیم‌ و پیشرو زنان‌ در راهپیماییها و مبارزات‌ زمان‌ انقلاب‌ نبود، اگر مادران‌ و همسران‌ شهیدان‌ در مقابل‌ شوق‌ فرزندان‌ و همسران‌ خود برای‌ جهاد و شهادت‌ در راه‌ خدا، ایمان‌ و صبر و استقامت‌ نشان‌ نمی‌دادند و اگر زنان‌ در عرصه‌های‌ اجتماعی‌ ـ سیاسی‌ 20 سال‌ اخیر از جمله‌ در انتخابات‌ شركت‌ نمی‌كردند بی‌تردید انقلاب‌ به‌ ثمر نمی‌رسید، دفاع‌ مقدس‌ با پیروزی‌ همراه‌ نمی‌شد و نظام‌ اسلامی‌ نیز اینگونه‌ مقتدر تداوم‌ پیدا نمی‌كرد.

 زن‌ مسلمان‌ ایرانی‌ می‌تواند الگوی‌ همه‌ زنان‌ عالم‌ باشد كه‌ برای‌ تحقق‌ این‌ هدف‌ متعالی‌، زنان‌ كشور، بویژه‌ زنان‌ جوان‌ و دختران‌ دانشجو و دانش‌آموز باید ضمن‌ حفظ طبیعت‌ و فطرت‌ زنانه‌ خ