سرطان اجتماعی فساد

آخرین کتاب فرامرز رفیع پور:

سرطان اجتماعی فساددر این پژوهش دکتر رفیع پور به تشریح فساد در نظام اداری و جامعه ایرانی می پردازد و همانند پژوهشهای گذشته با آوردن مثالهای بارز در سطح جامعه(در اینجا شهرام جزایری)موضوع و مسئله اجتماعی را برای خواننده به طور زیبا و جذابی تشریح می کند.

" سرطان اجتماعی فساد " در 208 صفحه ، شمارگان 4400 نسخه و بهای 3250 تومان به تازگی از سوی شرکت سهامی انتشار عرضه شده است.

نویسنده این کتاب دکتر فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است که از وی کتابهایی همچون " توسعه و تضاد " و " آناتومی جامعه " و "موانع رشد علمی در ایران" از سوی همین ناشر بارها به چاپ رسیده است.

نویسنده در این کتاب درخصوص مهمترین عوامل موثر بر کارکرد مناسب یک نظام اجتماعی بزرگ ، که موجب درهم شکستن قواعد مناسب برای دوام یک جامعه که به فساد از آن تعبیر می شود، سخن می گوید.

در این پژوهش بیش از 30 نفر از دانشجویان دکتر رفیع پور و برخی دیگر به شکل های مختلف همکاری داشته اند. کتاب 6 فصل عمده و بیش از 35 زیر مجموعه جزئی تر دارد که در مورد موضوعاتی چون : معرفی و تحدید فساد ، پیشینه فساد ، عوامل موثر در پیدایش فساد ( عوامل موثر در سطح کلان – عوامل موثر در سطح متوسط ) شرایط خاص ایران ، قبح فساد و پیامد آن ، آیا در ایران فساد وجود دارد؟ ، نمونه هایی از فساد در ایران ، فساد در سیستم کنترل شده و فساد در بخش خصوصی.

در این پژوهش دکتر رفیع پور به تشریح فساد در نظام اداری و جامعه ایرانی می پردازد و همانند پژوهشهای گذشته با آوردن مثالهای بارز در سطح جامعه(در اینجا شهرام جزایری)موضوع و مسئله اجتماعی را برای خواننده به طور زیبا و جذابی تشریح می کند.

استاد رفیع پور با طی مراحل پژوهشی خاص خود از طرح مسئله تا نتیجه گیری به خوبی مسئله فساد را که شامل مواردی همچون رشوه، اختلاس، پارتی بازی،پورسانت،گرانفروشی و .. می باشد بیان می کند.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر فساد اینگونه معرفی شده اند:

افزایش سطح نیازها، عدم امکان ارضای نیاز و مقایسه با دیگران باعث افزایش احساس محرومیت نسبی می شود.افراد تلاش برای بهبود وضعیت خود را آغاز می کنند و در صورتیکه راهها مسدود و امکانات محدود باشند،شرایط عمل خلاف فراهم شده است. از اینجا به بعد سیستم های کنترل بیرونی و درونی تأثیر خود را نشان می دهند . اگر کنترلهای بیرونی(پلیس و قوه قضاییه)ضعیف عمل کنند و افراد خطر کنترل و مجازات را احساس نکنند ، احتمال عمل خلاف و فساد افزایش می یابد،در صورتیکه سیستم کنترل درونی(پایبندیهای مذهبی ، ملاحظات اجتماعی واحساس مسئولیت جمعی)کاهش یابد،موانع درونی کار خلاف و فساد نیز برداشته می شوند. افراد دلسرد می شوند و احساس مسئولیت خود را نسبت به محل کار خود از دست می دهند و آماده کار خلاف و فساد می شوند.بدین ترتیب میزان ناکامی یا دلسردی و آمادگی برای کار خلاف افزایش می یابد.