جلسه احمدي ن‍ژاد با منتقدين پنج شنبه برگزار مي شود

به دعوت دفتر رئيس جمهور

در صورتي كه فضاي جلسه علمي بوده و طرفين گرايشهاي سياسي را در موضع گيري خود دخالت ندهند مي توان اميدوار بود تا تصوير روشني از نقاط قوت و ضعف دولت ارائه شود و طرفين با پذيرش واقعيت ها دولت را به سمت اصلاح ضعفهاي اقتصادي ياري نمايند.

جلسه گفت‌وگوي «صريح و صميمي» رييس‌جمهور با جمعي از منتقدان اقتصادي دولت عصر پنج شنبه برگزار مي‌شود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور ساعت ‌٣٠ /‌١٦ عصر پنج شنبه در نهاد رياست جمهوري ميزبان جمعي از منتقدان اقتصادي خواهد بود تا از نزديك در جريان ديدگاه‌هاي آنان قرار گيرد و همچنين سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش رو را تشريح كند.

اين منتقدان اقتصادي چندي پيش نامه سرگشاده‌اي را با ‌٥٧ امضاء درباره سياست‌هاي اقتصادي دولت منتشر كرده بودند.

در صورتي كه فضاي جلسه علمي بوده و طرفين گرايشهاي سياسي را در موضوع گيري خود دخالت ندهند مي توان اميدوار بود تا تصوير روشني از نقاط قوت و ضعف دولت ارائه شود و طرفين با ژذيرش واقعيت ها دولت را به سمت اصلاح امور ياري نمايند.

براساس اين گزارش، دفتر رييس‌جمهور به دنبال ابراز تمايل دكتر احمدي‌نژاد براي فراهم شدن فرصتي جهت گفت‌وگوي «مستقيم، صريح و صميمي» با اين منتقدين اقتصادي و آشنايي با ديدگاه‌هاي آنان، رايزني‌هايي را انجام داد و همزمان دعوتنامه‌هايي براي هر يك از امضاكنندگان اين نامه ارسال كرده است تا در جلسه عصر پنج‌شنبه حضور بهم رسانند.