سال 80 ، فعاليتهاي پراكنده

جريان عدالتخواهي کم¬کم گسترش مي¬يافت و پس از گسترش نظري به فعاليتهاي عملي نيز مي¬رسيد. آنچه تأثير بسيار اساسي در رشد اين جريان داشت، پيام هشت ماده¬اي رهبري خطاب به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بود که ارديبهشت ماه سال 80 منتشر شد. از تابستان 80 سلسله جلسات آسيب¬شناسي فضاي عمومي جامعه […]


جريان عدالتخواهي کم¬کم گسترش مي¬يافت و پس از گسترش نظري به فعاليتهاي عملي نيز مي¬رسيد. آنچه تأثير بسيار اساسي در رشد اين جريان داشت، پيام هشت ماده¬اي رهبري خطاب به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بود که ارديبهشت ماه سال 80 منتشر شد.
از تابستان 80 سلسله جلسات آسيب¬شناسي فضاي عمومي جامعه در ميان جمعي از دانشجويان تهراني برگزار شد و نهايتاً عدالت اجتماعي بعنوان اولويت اصلي جامعه محور حرکتهاي بعدي شد. دوره¬هاي آموزشي وحيد جليلي و جلسات با اساتيد مختلف در بارورساز¬ي اين جريان مؤثر بودند كه از مهر ماه 80 نشريه خيزش مجمع حزب¬الله دانشگاه علم و صنعت آغاز بکار کرد.
در اين ميان نبايد نقش افشاگري ها و نطقهاي عدالتخواهانه احمد توکلي در انتخابات رياست جمهوري تابستان آن سال را ناديده گرفت که خود بسترساز حرکتهاي انتقادي بعدي شد و به نيروهاي مستقل حزب¬اللهي روحيه اي تازه بخشيد. در مشهد علاوه بر دوره¬هاي آموزشي وحيد جليلي و جلسات هفتگي منزل استاد حيدر رحيم¬پور، جلسات تفسير نهج¬البلاغه حجت¬الاسلام نظافت نيز پا گرفته بود که از دل آن نشريه بهشت گمشده نيز با محوريت عدالتخواهي و اسلام ناب درآمد. تهيه پرسشنامه ميزان مطالعه آثار امام، رهبري و ساير بزرگان و هنرمندان انقلاب در اردوي بسيج دانشجويي و انتشار بيانيه و نتايج جالب توجه آن در مراسم پاياني آن اردو از برنامه¬هاي مؤثر ديگر بود که در مشهد انجام شد.
منشورات و جلسات مشهد و تهران کم¬کم به پاتوق دانشجويان فعال دانشگاههاي مختلف و بسترساز شکل گيري حلقه-هاي جديد بدل شد و از اين بستر در ايجاد حلقه¬هاي حزب¬ا… در نقاط مختلف کشور موثر بود. اسفندماه 80 همايش اسلام ناب و رفتار علوي در دانشگاه زاهدان در حجمي بسيار وسيع برگزار شد که مصاحبه با اساتيد و دانشجويان، راه¬اندازي بُرد اختصاصي همايش، چاپ ويژه¬نامه هاي فرياد، تبليغات خاص، نمايشگاه کاريکاتور و عکس فقر و غنا، نمايشگاه اسوه¬هاي ساده¬زيستي و کتاب و… به همراه سخنراني اساتيدي چون احمد توکلي و عماد افروغ، نمايش فيلم بچه¬هاي آسمان، نقد فيلم ايتاليايي بچه¬هاي خيابان، توسط دکتر بلخاري، شب شعر با حضور آغاسي و جعفريان و… از بخشهاي اين همايش بودند. فعاليتهاي پراکنده ديگري نيز در بيرجند، تبريز و ساير شهرها انجام شدند که متأسفانه اکثراً به دليل عدم ثبت صحيح کمتر در يادها مانده¬اند!