سال 81، گسترش فعاليتها وآغاز ارتباط پايگاهها

مجموعه فعاليتهايي که به گسترش دغدغه و فکر عدالتخواهي کمک مي¬کردند به ايجاد حلقه¬ها و پايگاههاي متعدد انجاميد و کم¬کم اين فعالان همسوي سنگر¬هاي مختلف، يکديگر را يافتند و به همفکري و همکاري با هم پرداختند. سخنرانيها و نقدهاي افرادي چون حسن رحيم¬پور ازغدي، وحيد جليلي، حسن عباسي، سيد عباس نبوي، ابراهيم فياض، عماد افروغ، […]


مجموعه فعاليتهايي که به گسترش دغدغه و فکر عدالتخواهي کمک مي¬کردند به ايجاد حلقه¬ها و پايگاههاي متعدد انجاميد و کم¬کم اين فعالان همسوي سنگر¬هاي مختلف، يکديگر را يافتند و به همفکري و همکاري با هم پرداختند. سخنرانيها و نقدهاي افرادي چون حسن رحيم¬پور ازغدي، وحيد جليلي، حسن عباسي، سيد عباس نبوي، ابراهيم فياض، عماد افروغ، احمد توکلي و … نيز به اين جريان دامن مي¬زد و همچنين، راه¬انداري سايت بازتاب در اواخر اين سال و نيز سردبيري وحيد جليلي در روزنامه ابرار به رشد جريان مطالبه¬گري کمک نمود.
فعاليتهاي مشترك شكل يافته بودند و بيانيه¬هاي مشترکي ميان اين تشکلها صادر مي¬شد، همانند بيانيه روز دانشجوي مجمع حزب¬ا… تهران، بسيج فني آزاد مشهد و کانون قرآن زاهدان و به تدريج ساير فعاليتها نيز افزايش چشمگيري يافته بودند.
نشريه ميثاق دانشگاه شاهرود، ادامه نشريه خيزش و توليد مجله صوتي سکوت توسط مجمع حزب¬ا… علم و صنعت، توليد سي¬دي سخنان استاد حسن رحيم¬پور ازغدي توسط انجمن طلاب و دانشجويان مشهد، تجمع در مقابل سفارت انگليس توسط برخي تشکلهاي تهراني، برگزاري جلسه نوکيسه¬ها با حضور احمد توکلي و استقبال چند هزار نفري توسط طلاب عدالتخواه مدرسه معصوميه قم كه جلسه بعدي آن با حضور دكتر عباسي برگزار شد، جلسات تفسير موضوعي نهج¬البلاغه حجت¬الاسلام نظافت در مشهد و همچنين انتشار چهار جزوه، لبه تيغ، بسيج و رسالت دانشجوي بسيجي، جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي و سيره حاکمان که با همت انجمن طلاب دانشجويان مشهد با تيراژ بالا در سراسر کشور توزيع شدند و در اردوهاي طرح ولايت مشهد نيز بازتاب خوبي داشتند.
در اين ميان آنچه نقطه چشمگير اين سال و نقطه آغاز جدي فعاليتهاي عدالتخواهانه کشور به حساب مي¬آيد پيام 6/8/81 رهبري خطاب به جوانان و دانشجويان بود که موج بسيار مؤثري را ايجاد کرد. يک هفته پس از اين پيام، دانشجويان عدالتخواه تهران در مقابل کاخ دادگستري تجمع کرده و خواستار جديت برخورد با مفسدان اقتصادي شدند که بازتاب رسانه¬اي جدي يافت و نهايتاً به ديدار ايشان با رئيس قوه قضائيه منجر شد.
همزمان انجمن طلاب و دانشجويان مشهد و بسيج دانشگاه فردوسي جلسه پرحاشيه و اثرگذار «محاکمه مردمي» را با حضور وحيد جليلي و حاج حيدر رحيم¬پور برگزار کردند که به اخراج فعالان اين پايگاه از بسيج منجر شد و اولين تقابلها با جريان عدالتخواهي شکل گرفت! از اين پس و تحت تأثير پيام رهبري موج فعاليتهاي فراوان تشکلها، بيانيه¬هاي مشترک، تجمع¬هاي روز دانشجو در بيرجند و زاهدان به همراه نمايشگاه عکس و کاريکاتور و تريبون آزاد و … با محوريت اين موضوع شکل گرفتند و هر روز بر دامنه آنها افزوده مي شد.
خبرنامه حيات انجمن طلاب و دانشجويان مشهد حاوي اخبار عدالتخواهانه تشکلها و … پس از شماره پنجم با شکايت دستگاههاي امنيتي به دادگاه کشيده شد و توزيع برگه اعتراض به استفاده از ماشينهاي مجلل در سپاه توسط دانش¬آموز 17 ساله مشهدي به بازداشت و دادگاه او منجر شد! برگزاري جلسه تحجر و عدالت در شاهرود با حضور وحيد جليلي، محاکمه مردمي 2 در مشهد با حضور عماد افروغ و … از ديگر برنامه¬ها بودند.
دانشجويان و طلاب عدالتخواه تبريز نيز نامه امام علي (ع) به عثمان بن حنيف را به مسوولان شهر خود ارسال كردند كه در نوع خود حركتي جالب توجه محسوب مي شد.
در اين ميان آنچه به انسجام بيشتر اين تشکلها کمک کرد برگزاري اولين نشست تشکلهاي عدالتخواه کشور در شهر مقدس قم در بهمن ماه اين سال بود که ديدار با آيت¬ا… مصباح، آيت¬ا… جوادي آملي، ديدار صميمي با آيت¬ا… اميني و ديدار پنج ساعته با علامه محمدرضا حکيمي و ارائه نظرات و شنيدن سخنان ايشان درخصوص مسأله عدالت از برنامه هاي اصلي آن بود. برگزاري کميسيونهاي تخصصي "آسيبها و چالشهاي پيش رو"، "ارتباطات" و "تجربه¬هاي موفق و راهکارهاي اجرايي" و تبادل محصولات تشکلهايي که از مشهد و تهران و قم و زاهدان و شاهرود و تبريز و …آمده بودند، از ديگر برنامه¬هاي اين نشست بود که در آن مقدمات شکل گيري و گسترش و نيازهاي جريان عدالتخواهي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بدين ترتيب جريان عدالتخواهي هر روز قدرتمندتر از ديروز مي¬شد و پايگاههاي آن افزايش يافته و يک ¬به¬ يک به هم متصل مي¬شدند.