انتشار اسناد مرگ ميليونها انسان در زمان حكومت كمونيستها

پس از گذشت سالها از فروپاشی نظام کمونیست در شوروی:

بر اساس آمار منتشره موجود در زمان حكومت استالين بيش از 20 ميليون روسي به بهانه هاي مخالفت با سيستم اعدام شده و يا دراثر تبعيد به گولاگ و شكنجه و گرسنگي جان خود را از دست دادند.

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،مقامات ارشد امنيتي روسيه اسناد مربوط به كشته شدن ميليونها شهروند اين كشور را كه در زمان حكومت كمونسيتها بر اثر اعدام، مريضي در زندان و گرسنگي در اردوگاه هاي كار اجباري "گولاگ" كشته شده اند از طبقه بندي و محرمانه بودن خارج كرده و بر اساس درخواست خانوادهايشان در اختيار آنان قرار مي گيرد.
"واسيلي كريستوفر اف"رئيس آرشيو" سرويس امنيتي فدرال روسيه" موسوم به "اف اس بي" كه سازمان جانشين "كا گ ب" است در مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتد پرس گفت،اسنادي كه از طبقه بندي خارج شده اند متعلق به سالهاي 1920 تا 1950 هستند و جز اسناد طبقه بندي نيستند و خانواده افراد كشته شده مي توانند با ارائه درخواست از اين اسناد بهره مند شوند.
وي افزود، تقريبا تمام اسناد متعلق به اين دوران به غير از اسناد هسته‌اي از طبقه بندي خارج شدند.
بر اساس آمار منتشره موجود در زمان حكومت استالين بيش از 20 ميليون روسي به بهانه هاي مخالفت با سيستم اعدام شده و يا دراثر تبعيد به گولاگ و شكنجه و گرسنگي جان خود را از دست دادند.
گروه‌هاي طرفدار حقوق بشر ضمن استقبال از اين حركت اف اس بي،انتشار اين اسناد و در اختيار عموم قرار گرفتن آنها را خواستار شدند.

دور از انتظار نیست روزی برسد که چنین آماری از زمان حاکمیت سرمایه داری نیز منتشر گردد. آمارهای کنونی به نقل از سازمانهای بین المللی حاکی از مرگ سالیانه چندین میلیون کودک در کشورهای فقیر دنیاست که بخش اعظم فقر خود را از نظامهای سرمایه داری هدیه گرفته اند.