فقط چشم بیگانان بر ” زنان سرزمین من” محرم است!

در حاشیه شوی زنده لباس وزارت کشور:

در مراسم اختتامیه شوی زنده لباس جشنواره زنان سرزمین من اجازه ورود به عکاسان داخلی داده نشد، اما عکاس و تصویر برداران رویترز در این مراسم حضور داشتند.

در مراسم اختتامیه شوی زنده لباس جشنواره زنان سرزمین من اجازه ورود به عکاسان داخلی داده نشد، اما عکاس و تصویر برداران رویترز در این مراسم حضور داشتند .

عصر دیروز درمراسم اختتامیه " شوی زنده لباس" جشنواره بین المللی " زنان سرزمین من " از ورود عکاسان داخلی جلوگیری به عمل آمد.

بر اساس این گزارش ، فرحناز قندفروش مشاور استاندار تهران ضمن حضور در ستاد خبری جشنواره زنان سرزمین من، از عکاس و تصویربرداران خبرگزاری رویترز جهت حضور در سالن دعوت کرد و آنها را تا در سالن مشایعت نمود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر گفت : فقط عکاس و تصویربرداران خبرگزاری رویترز حق ورود به برنامه را دارند.

همچنین معاون مشاور استاندار تهران در امور بانوان نیز در این رابطه گفت : به هیچ رسانه ای اجازه تهیه تصویر و عکس از نمایش زنده شوی لباس داده نشده است.

زمانی درخصوص حضور تصویر بردار وعکاس رویترز نیز ، افزود: میان ما و خبرگزاری " رویترز" قرار داد بسته شده است و فقط این 3 نفر اجازه حضور در این مراسم را دارند و عکاسان داخلی نمی توانند از این مراسم عکس تهیه کنند.

براساس این گزارش ، به عکاس خبرگزاری فرانسه نیز البته با اصرار زیاد وی نیم ساعت پس از آغاز مراسم ، اجازه حضور در مراسم اختتامیه شوی زنده لباس داده شد.

شایان ذکر است ، برخلاف صحبت مسئولان برگزاری جشنواره زنان سرزمین من مبنی بر اینکه هیچ مردی اجازه حضور در مراسم را ندارد ، 4 نفر عکاس و تصویر بردار رسانه‌های خارجی حاضر در مراسم شوی لباس همگی مرد بودند.

گفتنی است مسئولین امر در ابتدا ضمن خودداری از هرگونه اظهار نظر دراین رابطه ، منکر حضور عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های خارجی در این مراسم بودند. اما پس از آنکه متوجه شدند، این مسئله از نگاه خبرنگاران داخلی پنهان نمانده است، مجبور به تأیید حضور رسانه‌های خارجی شده و دلایل فوق را در توجیه عملکرد خویش اظهار داشتند.

چندی پیش مصاحبه ای با نادر طالب زاده در عدالتخواهی آورده شده بود که در آن از انفعال یک طرفه سیاستگذاران و مسئولین داخلی در برابر بلندگوها و رسانه های غرض ورز خارجی به شدت انتقاد شده بود.