سينماي ما استراتژي و خط مشي ندارد

مسعود فراستي ضمن نقد جشنواره هاي سينمايي غربي:

سينماي ما همچنان مسير گيج و سرگرداني را مي‌رود، استراتژي و خط مشي ندارد و باري به هر جهت قدم بر مي‌دارد،يكسري فيلم‌هاي گيشه‌اي پيش پا افتاده ساخته مي‌شود غير موارد استثنايي، يكسري فيلمهاي جشنواره‌ پسند هم گاهي ساخته مي‌شود كه مخاطب ندارد.


اين منتقد برجسته سينماي جشنواره‌اي ايران در گفت‌و‌گو با فارس، از عدم استقبال از سينماي ايران در جشنواره‌هاي بين المللي ابراز خرسندي كرد و افزود: خيلي خوشحالم از اينكه جشنواره‌هاي خارجي به ما روي خوش نشان نمي‌دهند، چون مسيري كه آنها به ما روي خوش نشان دادند، مسير پرت و آسيب‌ رساننده‌اي به سينماي ايران ،خصوصا سينماي ملي ايران بود.

وي ادامه داد:جشنواره‌ها ما را واداشت، فيلم‌هاي باب دندان و سليقه آنها بسازيم و از مسير خودمان دور شويم، سينمايمان بي‌هويت و بي مخاطب شود.
فراستي گفت:اميدوارم عدم توجه جشنواره‌ها ،منجر به فكر كردن ، برنامه‌ريزي و رسيدگي به سينماي ايران شود و اين سينما در مسير طبيعي سينماي خودي و ملي قدم بردارد.
وي دلايل كمرنگ شدن حضور بين‌المللي سينماي ايران را برشمرد و گفت:علت اينكه جشنواره‌ها به ما روي خوش نشان نمي‌دهند و از سينماي ما استقبال نمي‌كنند،اين است كه تاريخ مصرف سينماي ايران تمام شده و ديگر ما حرف چشمگيري براي آنها نداريم.آنها خسته شدند از اينكه برايشان در فيلمهايمان چقدر اگزوتيزم (بيگانه‌گرايي) نشان دهيم و از اگزوتيزم ايراني خسته شدند و دنبال اگزوتيزم جاهاي ديگر دنيا هستند.

اين منتقد سينمايي ،سينماي ايران را چنين توصيف نمود :سينماي ما همچنان مسير گيج و سرگرداني را مي‌رود، استراتژي و خط مشي ندارد و باري به هر جهت قدم بر مي‌دارد،يكسري فيلم‌هاي گيشه‌اي پيش پا افتاده ساخته مي‌شود غير موارد استثنايي، يكسري فيلمهاي جشنواره‌ پسند هم گاهي ساخته مي‌شود كه مخاطب ندارد.
وي گفت:سينماي ايران، سينماي بي معنا و بي هويتي است، سينمايي كه امروز و مسائل ما را منعكس نمي‌كند.من قاعده را مدنظر دارم و با استثنا كاري ندارم.
مسعود فراستي به فارس گفت:ما بايد به اين برسيم كه اين سينماي سوبسيدي و باري به هر جهت دورانش به سر رسيده و بايد برسيم به يك سينماي شاداب و ملي كه مخاطب پيدا كند.راهش هم اين است كه سوبسيد دولتي را برداريم و بگذاريم اين موجود به طور طبيعي زندگي ‌اش را آغاز كند و مستقيم با مخاطبش روبرو شود.
وي در انتها افزود:يك اصول مميزي در همه جاي دنيا وجود دارد كه ما هم داريم كه هزار بند هم نيست ،يك بند مشخص منافع ملي است و از مسائل انقلاب و ارزشهاي ديني ما نشات مي‌گيرد. هر كس هم نمي‌تواند به اين اصول اضافه كند. ما بايد مسئله سينماي ملي و در كنار آن مسئله صنعتي شدن سينماي ايران راه بيندازيم.

منبع: فارس