استقبال متكي از جلسه با تشكلهاي دانشجويي

سخنگوي وزارت امورخارجه اعلام كرد


حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه در ديدار هفتگي با خبرنگاران در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگاري در خصوص درخواست چهار تشكل دانشجويي براي ديدار با متكي به منظور رفع ابهامات سياست خارجي  گفت: اين آمادگي وجود دارد و آقاي متكي نيز از ديدار با اين پنج تشكل استقبال كرد.
لازم به ذكر است كه چهار تشكل انجمن اسلامي، انجمن مستقل ، جامعه اسلامي و جنبش عدالتخواه هفته گذشته در نامه اي خواستار برگزاري جلسه پاسخگويي با آقاي متكي شدند.